Leveringshastigheder

Du kan føje leveringshastighederne til dine leveringspriser ved betaling, så kunderne føler sig mere trygge, når de køber varer i din butik. Det hjælper kunder med at forstå værdien af at vælge hurtigere og dyrere leveringsmuligheder, hvilket gør det nemmere for dig at sælge til kunder, der ønsker at modtage deres varer hurtigt. Tydelige hastighedsangivelser kan også hjælpe dig med at prioritere din ordrebehandling.

Overvejelser

Gennemgå følgende overvejelser, før du føjer leveringshastigheder til dine leveringspriser.

Leveringshastighederne tager ikke højde for behandlingstider.

Behandlingstid betyder tiden, fra din virksomhed modtager en ordre, til det tidspunkt, hvor et fragtfirma afhenter forsendelsen. Leveringstid betyder tiden fra det tidspunkt, hvor fragtfirmaet afhenter forsendelsen, til forsendelsen ankommer til kundens adresse. Funktionen til leveringshastighed tager kun højde for leveringstiden.

Få mere at vide om behandlingstider ved under Forstå og reducer behandlingstid.

Hvis du vil informere dine kunder om dine behandlingstider, kan du få mere at vide under Håndtering af behandlingstider.

Fragtzoner skal være afgrænsede til specifikke områder

Leveringshastigheder er baseret på tjenester, der findes til og fra specifikke områder i verden. Hvis leveringshastighederne skal føjes til leveringspriser, skal leveringszonen indeholde lande og områder, der tilhører specifikke områder. Alle leveringszoner skal være enten gælde for indenlandske leveringsdestinationer eller for udenlandske leveringsdestinationer. Følgende er eksempler på leveringszoner, hvor leveringshastigheder kan anvendes:

 • Kun Canada eller kun canadiske provinser
 • Kun USA eller kun stater i USA
 • Kun andre lande

Hvis en leveringszone f.eks. indeholder Alberta, Ontario og Manitoba, kan du føje leveringshastighederne til leveringspriserne i denne leveringszone, fordi den kun indeholder canadiske provinser. Hvis din leveringszone dog indeholder USA, Mexico og Guatemala, kan du ikke føje leveringshastigheder til denne leveringszone, fordi den både indeholder USA og andre lande.

Hvis du befinder dig i USA, kan du enten føje Canada til sin egen zone eller føje Canada til en zone med andre lande og områder. Hvis du føjer Canada til en zone med andre lande og områder, vil leveringshastighederne vise de langsommere leveringshastigheder til udlandet i stedet for de hurtigere leveringshastigheder i Canada.

Hvis du befinder dig i Canada, kan du enten føje USA til sin egen zone eller føje USA til en zone med andre lande og områder. Hvis du føjer USA til en zone med andre lande og områder, vil leveringshastighederne vise de langsommere leveringshastigheder til udlandet i stedet for de hurtigere leveringshastigheder i USA.

Få mere at vide om leveringszoner under Opsætning af leveringszoner.

Kombinerede leveringspriser viser ikke en leveringshastighed

Hvis forskellige leveringspriser kombineres under betalingsprocessen, fordi to produkter modtager leveringspriser fra forskellige leveringsprofiler eller grupper af lokationer, fjernes leveringshastigheden fra den kombinerede pris. Du kan få mere at vide om, hvordan leveringspriser kan kombineres under Kombinerede priser ved betaling.

Lokationer i en gruppe med leveringslokationer skal være i samme land

Leveringshastighederne er kun tilgængelige i USA og Canada. Når du konfigurerer din generelle leveringsprofil eller eventuelle tilpassede leveringsprofiler, må alle lokationsgrupper, du opretter i dem, kun indeholde enten canadiske lokationer eller lokationer i USA.

Få mere at vide om, hvordan du opretter leveringsprofiler, under Leveringsprofiler.

Konfigurer dine lokationer og apps, før du konfigurerer leveringshastighederne

Leveringshastighederne er afhængige af leveringsgennemsnit til og fra specifikke lande og områder. Hvis du kun har én lokation, når du konfigurerer leveringshastigheder, og derefter tilføjer en ny lokation, føjes denne nye lokation automatisk til dine indstillinger for levering. Visse apps, såsom Oberlo, tilføjes også som lokationer, når du installerer dem i din Shopify-butik. Selv om apps tilføjes som lokationer i dine indstillinger, har disse apps ikke nogen fysisk placering i et land eller et område, og leveringshastighederne skjules derfor for dine kunder under betalingsprocessen, indtil du justerer dine indstillinger for levering.

Få mere at vide om gendannelse af leveringshastigheder i din betalingsproces under Fejlfinding.

Tilføj leveringshastigheder

Når du føjer en leveringshastighed til en pris, bliver leveringshastighedens titel den titel for leveringshastigheden, som kunden kan vælge at få vist.

Føj en leveringshastighed til en ny leveringspris

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Gå til indstillingerne for din leveringspris: *Hvis du ikke har lavet nogen tilpassede leveringsprofiler, skal du klikke på Administrer priser ud for Generelle leveringspriser. * Hvis du har lavet tilpassede leveringsprofiler, skal du klikke på Administrer priser ud for den leveringsprofil, som du vil tilføje en leveringspris for. 3. Klik på Tilføj pris ud for den zone, som du vil tilføje prisen for. Sørg for, at den lokationsgruppe, som din zone befinder sig i kun indeholder priser i enten Canada eller USA. 4. Vælg en leveringshastighed. 5. Angiv et beløb til prisen. 6. Valgfrit: Tilføj vægtbaserede eller prisbaserede betingelser. 1. Klik på Tilføj betingelser. 2. Vælg, om betingelsen skal baseres på ordrens vægt eller pris. 3. Angiv minimums- og maksimumværdien for betingelsen. 7. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Føj en leveringshastighed til en eksisterende leveringspris

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Gå til indstillingerne for dine leveringspriser: * Hvis du ikke har lavet nogen tilpassede leveringsprofiler, skal du klikke på Administrer priser ud for Generelle leveringspriser. * Hvis du har lavet tilpassede leveringsprofiler, skal du klikke på Administrer leveringspriser ud for den leveringsprofil, som du vil tilføje leveringsprisen for. 3. Klik på knappen ... ud for prisen, og klik derefter på Rediger pris. 4. Vælg en leveringshastighed i rullemenuen Leveringshastighed. 5. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Tilføj en ny leveringspris uden leveringshastighed

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Gå til indstillingerne for din leveringspris: * Hvis du ikke har lavet nogen tilpassede leveringsprofiler, skal du klikke på Administrer priser ud for Generelle leveringspriser. * Hvis du har lavet tilpassede leveringsprofiler, skal du klikke på Administrer priser ud for den leveringsprofil, som du vil tilføje leveringsprisen for. 3. Klik på Tilføj pris ud for den zone, som du vil tilføje prisen for. 4. Vælg Tilpasset fast beløb (ingen leveringshastighed) i rullemenuen Leveringshastighed. 5. Angiv et navn og et beløb for leveringsprisen. 6. Valgfrit: Tilføj vægt- eller prisbaserede betingelser. 1. Klik på Tilføj betingelser. 2. Vælg, om betingelsen skal baseres på ordrens vægt eller pris. 3. Angiv minimums- og maksimumværdien for betingelsen. 7. Klik på Udført, og klik derefter på Gem.

Tjenester, der matcher leveringshastigheder

Leveringshastighederne er baseret på de tilgængelige leveringsfirmaer i hvert land.

USA

Leveringstjenester, der leverer inden for leveringshastighederne for USA
Destination Tilgængelige leveringshastigheder Matchende tjenester
I USA Økonomi (5 til 8 hverdage)
 • USPS Media Mail
 • USPS Parcel Select Ground
 • UPS SurePOst (ikke tilgængelig via Shopify Shipping)
Standard (3 til 4 hverdage)
 • UPS Ground
 • USPS First Class Mail
 • USPS First Class Parcel Service
 • USPS Priority Mail
 • UPS 3 Day Select
Express (1 til 2 hverdage)
 • UPS 2nd Day Air
 • USPS Priority Mail Express
 • UPS Next Day Air
Canada Economy International (6 til 10 arbejdsdage)
 • USPS Priority Mail International
Standard International (2 til 3 arbejdsdage)
 • UPS Standard
Express International (1 til 2 hverdage)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express
 • DHL Worldwide Express
International Economy International (6 til 18 arbejdsdage)
 • USPS First Class Package International
Standard International (6 til 12 arbejdsdage)
 • USPS Priority Mail International
 • UPS Worldwide Expedited
 • USPS Priority Mail Express International
Express International (1 til 5 arbejdsdage)
 • UPS Worldwide Saver
 • UPS Worldwide Express
 • DHL Worldwide Express

Canada

Leveringstjenester, der leverer inden for leveringshastighederne for Canada
Destination Tilgængelige leveringshastigheder Matchende tjenester
Inden for Canada Standard (3 til 9 arbejdsdage)
 • Canada Post Expedited Parcel
 • Canada Post Regular Parcel (ikke tilgængelig via Shopify Shipping)
Express (1 til 2 hverdage)
 • Canada Post Xpresspost
 • Canada Post Priority
USA Standardpost Udland (4 til 8 hverdage)
 • Canada Post Small Packet Air USA
 • Canada Post Tracked Packet USA
 • Canada Post Expedited Parcel USA
Express International (2 til 3 arbejdsdage)
 • Canada Post Xpresspost USA
International Økonomipost Udland (20 til 60 hverdage)
 • Canada Post Small Packet International Surface
 • Canada Post International Parcel Surface
 • Canada Post International Parcel Air
Standard International (6 til 10 arbejdsdage)
 • Canada Post Small Packet International Air
 • Canada Post Tracked Packet Intl
Express International (4 til 7 arbejdsdage)
 • Canada Post Xpresspost Intl

Fejlfinding

Se følgende situationer for at få mere at vide om, hvordan du løser dem.

Leveringshastigheder vises ikke i betalingsprocessen

Hvis dine leveringshastigheder ikke vises under betalingsprocessen, skyldes dette muligvis, at dine leveringspriser blev kombineret ved betalingen, eller at der blevet føjet en lokation eller en app til din Shopify-konto, som påvirker dine leveringszoner.

Kombinerede leveringspriser

Når to produkter i betalingsprocessen modtager forskellige leveringspriser fra forskellige leveringsprofiler eller forskellige grupper af lokationer i en leveringsprofil, kan leveringspriserne kombineres. Når leveringspriserne kombineres, kaldes leveringsprisen Shipping og leveringshastighederne fjernes fra den kombinerede pris.

Få mere at vide om, hvordan leveringspriser kombineres under Kombinerede priser ved betaling.

En lokation er automatisk blevet føjet til en gruppe af lokationer i leveringsindstillinger

I dine leveringsprofiler kan du angive dine leveringszoner og -priser baseret på de lokationer, som du tilføjer i din Shopify-administrator, så ordrer, der behandles af hver lokation, opkræver forskellige leveringspriser. Hvis du kun har én lokation, gælder alle leveringszoner og -priser for den denne lokation. Men hvis du tilføjer endnu en lokation, kan du give denne lokation sine egne zoner og priser eller lade dem være de samme.

Når du kun har én lokation og derefter tilføjer endnu en, bliver den anden lokation føjet til samme lokationsgruppe som din første lokation i alle dine leveringsprofiler. Det betyder, at begge lokationer nu har de samme leveringszoner og -priser. Hvis den anden lokation er i et andet land eller område end den første lokation, kan leveringshastighederne ikke beregnes korrekt, og de skjules for dine kunder i betalingsprocessen.

Hvis du vil genoprette de leveringshastigheder, der vises ved betaling, skal du fjerne den anden lokation fra lokationsgruppen i dine leveringsindstillinger.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Ud for leveringsprofilen skal du klikke på Administrer priser. 3. I afsnittet Afsendes fra skal du klikke på Vis detaljer. 4. Klik på Administrer ud for den lokation, der blev tilføjet. 5. Vælg, om du vil oprette nye priser for den pågældende lokation eller fjerne den fra lokationsgruppen, og klik derefter på Udført. 6. Klik på Gem.

En app, som betragtes som en lokation, er blevet føjet til din Shopify-butik

Apps, der fungerer som en distributionstjeneste, såsom Oberlo, tælles som en lokation i din Shopify-administrator. Hvis du kun har én lokation på det tidspunkt, hvor du tilføjer appen, føjes appen automatisk til dine leveringsprofiler som en ny lokation, som dine leveringszoner og -priser gælder for. Apps har ingen lokationer, og derfor fjernes estimatet for leveringshastigheden fra din betalingsproces.

Hvis du vil genoprette de leveringshastigheder, der vises ved betaling, skal du fjerne appen fra lokationsgruppen i dine indstillinger for levering.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Forsendelse og levering i din Shopify-administrator.
  1. Klik på Administrer priser ud for leveringsprofilen. 3. I afsnittet Afsendes fra skal du klikke på Vis detaljer. 4. Klik på Administrer ud for den app, der blev tilføjet. 5. Vælg at oprette nye priser for appen, eller fjern den fra lokationsgruppen, og klik derefter på Udført. 6. Klik på Gem.

Et land er blevet føjet til en zone, som har forskellige leveringshastigheder end de lande, der allerede findes i zonen

Hvis du vil bruge leveringshastigheder, skal landene i en leveringszone være i samme område. Hvis du føjer et land til en zone, der ikke befinder sig i samme område som de oprindelige lande i zonen, får du en fejlmeddelelse. Få mere at vide om de lande, der kan samles i samme zone, under Leveringszoner skal være afgrænsede til specifikke områder.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis