Færdigsamlede kit

Du kan bede Shopifys distributionsnetværk om at oprette færdigsamlede kit med særlig emballage eller håndtering for dine produkter, før du modtager ordrer på dine kit.

Færdigsamlede kit kræver et særligt projekt, før samlearbejdet kan påbegyndes. Færdigsamlede kit kan indeholde produkter, der sælges separat, som f.eks. en T-shirt, eller varer, som du ikke sælger til kunder, f.eks. særlig emballage til kit med flere T-shirts. Færdigsamlede kit opbevares som kit i distributionscentre, indtil de findes i forbindelse med behandling af ordrer.

SKU'en for et kit kaldes den overordnede SKU, mens produkter i kittet kaldes underordnede SKU'er. Færdigsamlede kit har desuden særlig emballage med separate SKU'er for emballage.

Hvis du ønsker, at Shopifys distributionsnetværk kun skal oprette kit, når du har modtaget en ordre, og du ikke har brug for særlig emballage eller håndtering til dine kit, kan du bede Shopifys distributionsnetværk om at oprette on-demand-kit.

Anmod om færdigsamlede kit

Dine kit skal opfylde følgende krav, før du kan anmode om færdigsamlede kit: - Alle kittets overordnede og underordnede SKU'er skal være produkter i appen Shopifys distributionsnetværk. - Alle SKU'er skal opfylde Shopifys distributionsnetværks produktkriterier. * Alle emballage-SKU'er for kittet skal være produkter i appen Shopifys distributionsnetværk. * Alle underordnede og emballage-SKU'er for kittet skal have tilgængelig lagerbeholdning i Shopifys distributionsnetværk.

Når du har konfigureret dine krav, kan du oprette et særligt projekt for at bede Shopifys distributionsnetværk om at samle dine kit på forhånd.

Juster dine færdigsamlede kit

Hvis du vil justere dine færdigsamlede kit, skal du fjerne det forrige kit og oprette et nyt. Du skal konfigurere følgende krav, før du kan justere dine færdigsamlede kit: - Opret et nyt produkt for den nye overordnede SKU i din Shopify-administrator og i appen Shopifys distributionsnetværk. Hvis du vil have, at de fleste af oplysningerne er de samme, kan du duplikere dit gamle kitprodukt for at oprette et nyt. - Angiv dit gamle kitprodukt til at være ikke tilgængeligt på alle salgskanaler for at undgå, at dine kunder køber det. Hvis du vil fortsætte med at sælge kittet, kan du gøre dit nye kitprodukt tilgængeligt i salgskanaler og oprette forudbestillinger, før dit nye kit er samlet. - Hvis du stadig har åbne ordrer, der skal klargøres med det kit, som du vil justere, skal alle disse ordrer klargøres eller annulleres. Hvis du vil annullere en ordre, skal du klikke på ordren i appen Shopifys distributionsnetværk og derefter klikke på Annuller klargøring.

Når du har konfigureret dine krav, kan du oprette et særligt projekt for at bede Shopifys distributionsnetværk om at justere dine færdigsamlede kit. Sørg for at inkludere følgende oplysninger i vejledningen til din anmodning: - De gamle og nye overordnede SKU'er. - De underordnede SKU'er og deres antal, der skal fjernes fra kittet. - De underordnede SKU'er og deres antal, der skal føjes til kittet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis