Tildeling af serviceniveauer til dine internationale leveringspriser for Shopifys distributionsnetværk (Canada)

Du kan sikre dig, at distributionscentrene i Shopifys distributionsnetværk ved, hvilken leveringshastighed eller hvilket tjenesteniveau, de skal vælge under behandlingen af dine klargøringsanmodninger, ved at tildele leveringspriser til specifikke tjenesteniveauer. Du kan angive, hvilke leveringspriser, der bruger Economy, Standard eller Express Shipping. Dette hjælper med at sikre, at dine ordrer leveres inden for de forventede leveringsdatoer, du giver dine kunder.

Inden du knytter serviceniveauer til dine leveringspriser, skal du sørge for, at du opsætter dine leveringspriser, så de fungerer sammen med SFN.

Shopifys distributionsnetværk – leveringstjenesteniveauer fra canadiske distributionscentre

Shopifys distributionsnetværk tilbyder flere tjenesteniveauer for ordrer, der afsendes fra distributionscentre i Canada. Serviceniveauet er baseret på antallet af arbejdsdage eksklusive ferier, som det tager at levere din forsendelse, når SFN har behandlet din klargøringsanmodning.

Du kan knytte dine indenrigsleveringspriser til følgende serviceniveauer.

Varighed af levering for hvert serviceniveau for indenrigsforsendelser i Canada, som er blevet opfyldt af SFN
Tjenesteniveau Leveringsvarighed
Express-forsendelse 2 arbejdsdage
Standard-forsendelse 3 arbejdsdage
Economy-forsendelse 5-7 arbejdsdage

Du kan tildele dine internationale leveringspriser til følgende serviceniveauer.

Varighed af levering for alle serviceniveauer for internationale forsendelser fra Canada, som er klargjort af SFN
Tjenesteniveau Leveringsvarighed
Hurtig forsendelse 6 til 28 arbejdsdage
Langsom forsendelse 7 til 29 arbejdsdage

Når du vælger en leveringsmetode for din klargøring, vælger Shopifys distributionsnetværk et fragtfirma og en service, der opfylder den forventede leveringsdato for dette tildelte serviceniveau. Fragtfirmaets navn behøver ikke at matche serviceniveauet eller indikere leveringshastigheden. En Express-forsendelse behøver f.eks. ikke at indeholde “Express” i navnet, men din forsendelse forventes at blive leveret inden for to dage.

Før du begynder at tildele serviceniveauer til dine leveringspriser

Overvej følgende, før du tildeler dine leveringspriser serviceniveauer:

Opsæt din levering

Sørg for, at du opsætter dine leveringspriser, så de fungerer med Shopifys distributionsnetværk. Leveringspriser beregnet af fragtfirma understøttes ikke af Shopifys distributionsnetværk.

Få mere at vide om de forskellige typer leveringspriser under Leveringspriser.

Gratis levering

Hvis du tilbyder gratis levering til dine kunder, kan du overveje at oprette leveringszoner, der matcher de distributionscentre, dine produkter er blevet klargjort fra. På denne måde kan du tilbyde gratis levering for alle zoner, men tildele dem forskellige leveringshastigheder.

Lad os f.eks. sige, at du har produkter på lager i Ontario. Du kan oprette en leveringszone med provinser i nærheden af Ontario, som f.eks. Quebec, og oprette en gratis leveringspris, som er tildelt Express for 1-2 dages levering. Du kan også oprette en leveringszone med provinser, der er længere væk, f.eks. British Columbia, og oprette en gratis leveringspris, der er knyttet til Standard eller Economy.

Navne på leveringspriser

Priser med samme navn tildeles det samme serviceniveau. Hvis du f.eks. har forskellig gratis levering i forskellige zoner, skal du sørge for at bruge forskellige navne til leveringspriserne, da de ellers vil blive tildelt det samme serviceniveau. Se, hvordan du kan ændre navnet på dine leveringspriser under Redigering af en pris.

Priser, der ikke er knyttet til et serviceniveau

Hvis en leveringspris ikke er knyttet til et serviceniveau, knyttes den som standard til Economy.

Tildel serviceniveauer til dine leveringspriser

Sørg for, at navnene på dine leveringspriser er færdige, før du tildeler dem til serviceniveauer. Hvis du har brug for at ændre navnet på en leveringspris, når du tildeler niveauer for services, skal du ændre navnet på prisen i indstillingerne for levering i din Shopify-administrator og derefter tildele serviceniveauet i appen Shopifys distributionsnetværk.

Få mere at vide om redigering af navne på leveringspriser under Redigering af en pris.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

  2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Fulfillment Network.

  3. Klik på Åbn app.

  4. Klik på Indstillinger.

  5. Klik på Administrer priser.

  6. Klik på Administrer tjenester i afsnittet Niveauer for leveringstjenester.

  7. Vælg den leveringspris for det niveau, som du vil tildele hver eneste serviceniveau.

  8. Klik på Gem.

Hvis du ændrer navnet på en leveringspris, efter du har tildelt et tjenesteniveau til den, ændres leveringsprisen som standard til Economy-tjenesteniveau, indtil du tildeler et andet tjenesteniveau.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis