Kortlægning af leveringspriser for Shopifys distributionsnetværk

Hvis du vil sikre dig, at Shopifys distributionsnetværk ved, hvilken leveringshastighed eller hvilket tjenesteniveau, de skal vælge under behandlingen af dine klargøringsanmodninger, kan du knytte dine leveringspriser til specifikke leveringshastigheder. Du kan angive, hvilke leveringspriser, der bruger Economy, Standard eller Express Shipping. Dette hjælper med at sikre, at dine ordrer leveres inden for de forventede leveringsdatoer, du giver dine kunder.

Hvis du vil oprette beregnede leveringspriser for dine kunder ved betaling, kan du bruge niveauerne for leveringstjenester fra Shopifys distributionsnetværk til at fastsætte leveringspriserne.

Sørg for at overveje alternative indstillinger for levering og opsætte dine leveringspriser, så de fungerer med Shopifys distributionsnetværk, før du tilknytter dine priser.

Tjenesteniveauer

Shopifys distributionsnetværk tilbyder tre tjenesteniveauer, som er baseret på det antal arbejdsdage, herunder helligdage, det tager at levere din forsendelse, når Shopifys distributionsnetværk har behandlet din klargøringsanmodning.

Du kan knytte dine leveringspriser til følgende tjenesteniveauer:

Hvilke leveringstjenester, der er knyttet til hvert tjenesteniveau
Tjenesteniveau Leveringsvarighed
Express-forsendelse 2 arbejdsdage
Standard-forsendelse 3 arbejdsdage
Economy-forsendelse 5-7 arbejdsdage

Abonnementsordrer og udsalg kræver yderligere tre arbejdsdage til behandling på grund af de mange klargøringer.

Når du vælger en leveringsmetode for din klargøring, vælger Shopifys distributionsnetværk et fragtfirma og en tjeneste, der opfylder den forventede leveringsdato for dette tjenesteniveau. Fragtfirmaets navn behøver ikke at matche tjenesteniveauet eller indikere leveringshastigheden. En Express-forsendelse behøver f.eks. ikke at indeholde “Express” i navnet, men din forsendelse forventes at blive leveret inden for to dage.

Før du begynder at opsætte leveringspriser

Gennemgå følgende overvejelser, før du tilknytter dine priser:

Opsæt din levering

Sørg for, at du opsætter dine leveringspriser, så de fungerer med Shopifys distributionsnetværk. Leveringspriser beregnet af tredjepartsfragtfirma kan ikke bruge funktionen for pristilknytning.

Få mere at vide om de forskellige typer leveringspriser under Leveringspriser.

Gratis levering

Hvis du tilbyder gratis levering for dine kunder, kan du overveje at oprette leveringszoner for zonerne i dine distributionscentre. På denne måde kan du tilbyde gratis levering for alle zoner, men knytte dem til forskellige leveringshastigheder.

Lad os f.eks. sige, at du har et produktlager i Florida. Du kan oprette en leveringszone med delstater tæt på Florida, såsom Georgia, og oprette gratis levering, der knyttes til Express med 1-2 dages levering. Du kan også oprette en leveringszone med delstater, der ligger længere væk, såsom Oregon, og oprette gratis levering, der knyttes til Standard eller Economy.

Priser med samme navn knyttes til det samme tjenesteniveau. Hvis du f.eks. har forskellig gratis levering i forskellige zoner, skal du sørge for at bruge forskellige navne til leveringspriserne, da de ellers vil modtage den samme leveringshastighed. Se, hvordan du kan ændre navnet på dine leveringspriser under Redigering af en pris.

Priser, der ikke er tilknyttet

Hvis en leveringspris ikke er knyttet til en leveringspris, knyttes den som standard til Economy.

Knyt dine priser

Sørg for, at navnene på dine leveringspriser er endelige, før du tilknytter dine priser. Hvis du har brug for at ændre navnet på en leveringspris, mens du tilknytter dine priser, skal du ændre navnet på prisen i indstillingerne for levering i din Shopify-administrator og derefter knytte prisen til din Shopifys distributionsnetværk-app.

Få mere at vide om redigering af navne på leveringspriser under Redigering af en pris.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Apps > Shopifys distributionsnetværk i din Shopify-administrator.
  2. Klik på Indstillinger.
  3. Klik på Administrer tjenester i afsnittet Niveauer for leveringstjenester.
  4. Vælg den leveringspris for det niveau, som du vil knytte til hver eneste tjenesteniveau.
  5. Klik på Gem.

Hvis du ændrer navnet på en leveringspris, efter at du har tilknyttet den, ændres leveringsprisen som standard til leveringshastigheden Economy, indtil du tilknytter prisen igen.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis