Færdigsamlede kit

Du kan bede Shopifys distributionsnetværk om at oprette færdigsamlede sæt med særlig emballage eller håndtering for dine produkter, før du modtager ordrer på dine sæt.

Færdigsamlede kit kræver et særligt projekt, før samlearbejdet kan påbegyndes. Færdigsamlede kit kan indeholde produkter, der sælges separat, som f.eks. en T-shirt, eller varer, som du ikke sælger til kunder, f.eks. særlig emballage til kit med flere T-shirts. Færdigsamlede kit opbevares som kit i distributionscentre, indtil de findes i forbindelse med behandling af ordrer.

SKU'en for en pakke kaldes pakke-SKU'en, mens produkterne i pakken har komponent-SKU'er. Færdigsamlede sæt har desuden særlig emballage med separate SKU'er for emballage.

Hvis du ønsker, at Shopifys distributionsnetværk kun skal gruppere dine produkter, når du har modtaget en ordre, og du ikke har brug for særlig emballage eller håndtering af dine sæt, kan du opsætte pakker for dine produkter.

Anmod om færdigsamlede kit

Sørg for, at dine sæt opfylder følgende krav, før du anmoder om færdigsamlede sæt:

Når du har opsat dine krav, kan du oprette et særligt projekt for at bede Shopifys distributionsnetværk om at samle dine kit på forhånd.

Juster dine færdigsamlede kit

Hvis du vil justere dine færdigsamlede sæt, skal du fjerne det tidligere sæt og oprette et nyt. Du skal fuldføre følgende opgaver, før du justerer dine færdigsamlede sæt:

  • Opret et nyt produkt til den nye sæt-SKU i din Shopify-administrator og i appen for Shopifys distributionsnetværk. Hvis du vil have, at de fleste af oplysningerne er de samme, kan du duplikere dit gamle sætprodukt for at oprette et nyt.
  • Angiv dit gamle kitprodukt til at være ikke tilgængeligt på alle salgskanaler for at undgå, at dine kunder køber det. Hvis du vil fortsætte med at sælge kittet, kan du gøre dit nye kitprodukt tilgængeligt i salgskanaler og oprette forudbestillinger, før dit nye kit er samlet.
  • Hvis du stadig har åbne ordrer, der skal klargøres med det sæt, du vil justere, skal alle disse ordrer enten klargøres eller annulleres.

Når du har opsat dine krav, kan du oprette et særligt projekt for at bede Shopifys distributionsnetværk om at justere dine færdigsamlede sæt. Sørg for at medtage følgende oplysninger i Vejledningen til din anmodning:

  • Sættets gamle og nye SKU'er.
  • De komponent-SKU'er og deres antal, der skal fjernes fra sættet.
  • De komponent-SKU'er og deres antal, der skal føjes til sættet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis