Priser og gebyrer

Debiteringer for Shopifys distributionsnetværk føjes til din Shopify-faktura med forskellige hyppigheder:

  • ved slutningen af dagen
  • ved slutningen af kalendermåneden

Alle dine gebyrer for find og pak for en dag føjes f.eks. til din Shopify-faktura den næste dag, mens alle dine lagergebyrer for en måned tilføjes ved slutningen af den pågældende kalendermåned. Få mere at vide om priser og gebyrer for Shopifys distributionsnetværk.

Dine debiteringer for Shopifys distributionsnetværk vises på siden Debiteringer i appen for Shopifys distributionsnetværk, og dine fakturaer vises på siden Fakturering i din Shopify-administrator.

Oversigt over priser og gebyrer

Priser for Shopifys distributionsnetværk består af følgende gebyrer og deres faktureringshyppigheder:

Gebyrer og faktureringshyppigheder for Shopifys distributionsnetværk
Gebyrer Beskrivelse Faktureringsfrekvens
Find og pak Der opkræves gebyrer for at finde og pakke for hver ordre, der klargøres. Gebyrer for at finde og pakke omfatter find og pak, pakning af varer, tilpasset pakning af varer, find flere varer samt tilføjelse af markedsføringsmateriale til forsendelsen. Dagligt
Emballage Der opkræves emballagegebyrer for hver ordre, der klargøres, hvis emballage ikke er inkluderet i gebyrerne for at finde og pakke. Dagligt
Transport Der opkræves transportgebyrer for hver forsendelse, der foretages ved hjælp af tjenester i Shopifys distributionsnetværk. Gebyrerne afhænger af leveringsmetoden og den fakturerbare vægt. Afhængigt af din aftale kan gebyrerne og omfatte zonebaserede priser eller priskort. Dagligt
Opbevaring Lagergebyrer beregnes ved at gange den samlede volumen af varianter i kubikmeter, antallet af varianter og lagerprisen. Lagergebyrer beregnes og registreres på opgørelsen for Shopifys distributionsnetværk hver aften. De grupperes og indsendes til Shopify, og de opkræves månedligt ved udgangen af din faktureringscyklus for Shopifys distributionsnetværk. Månedligt
Særlige projekter Gebyrer for særlige projekter er en timepris for ekstra arbejde, som lageret skal udføre for at opfylde dine anmodninger, som ikke er inkluderet i gebyrer for at finde og pakke. Månedligt

Engrosordrer debiteres separat. Få mere at vide om gebyrer for særlige projekter for engrosordrer.

Gebyrer for at finde og pakke

Når en kunde afgiver en ordre, finder Shopifys distributionsnetværk de bestilte varer og pakker dem. Gebyrer for at finde og pakke omfatter gebyrer for emballage, markedsføringsreklamer, klistermærker og æsker med branding. Dette er defineret på siden Priser i Shopifys distributionsnetværk.

Hvis Shopifys distributionsnetværk løber tør for tilpasset emballage, og en ordre sendes ved hjælp af Shopifys distributionsnetværks interne emballage, kan du blive debiteret for de anvendte materialer. Distributionscenteret afgør, hvilken emballage der skal bruges. Hvis en ordre kræver mere emballage end forventet, kan du blive opkrævet højere gebyrer for at finde og pakke.

Transportgebyrer

Transportgebyrer er de leveringspriser, der opkræves pr. forsendelse. De inkluderer leveringsmetoden og fakturerbar vægt. Transportgebyrer kan også inkludere zonepriser eller priskort, men dette afhænger af din aftale.

Omkostningerne til levering af hver enkelt ordre baseres på følgende:

  • Fragtfirmaet baseret på den leveringstjeneste, som kunden vælger ved betaling
  • Hver pakkes fakturerbare vægt
  • antallet af leveringszoner, som en forsendelse passerer igennem

Leveringstjenester

Det fragtfirma, der er valgt til at levere dine ordrer, baseret på hvilken tjeneste du har knyttet dine leveringspriser til. Få mere at vide om, hvordan du tilknytter dine leveringspriser.

Fakturerbar vægt

Den fakturerbare vægt baseres på følgende målinger:

Du faktureres for den højeste vægt. Dette skyldes, at både vægt og størrelse er vigtige faktorer for fragtfirmaerne. Vægten påvirker faktorer såsom omkostninger til brændstof og typen af køretøjer, som fragtfirmaet kan bruge, mens størrelsen påvirker antallet af pakker, der kan være i køretøjet.

Hvis du f.eks. sælger en pude, vil pakken veje ganske lidt, men pakken vil fylde meget og optage mere plads i et køretøj. Dette betyder, at du vil blive faktureret for den dimensionsbaserede vægt i stedet for pakkens vægt.

Pakkevægt

Pakkens vægt er summen af vægten for alle varianter i forsendelsen sammen med emballagens vægt.

Du kan beregne vægten af din pakke ved at veje forsendelsen.

Dimensionsbaseret vægt

Dine standardpakkedimensioner sendes til dit fragtfirma sammen med din ordres dimensionsbaserede vægt for at beregne leveringsomkostninger for din kunde.

Den dimensionsbaserede vægt bestemmes af fragtfirmaet. Fragtfirmaet lægger volumen for alle varianter i en forsendelse sammen og dividerer derefter denne volumen (i tommer) med en dimensionsbaseret divisor. Denne divisor er et fast tal, der bestemmes af det enkelte fragtfirma. Den dimensionsbaserede divisor for forsendelser i USA er f.eks. 166.

Zonebaserede priser

I USA bruger Shopifys distributionsnetværk zonebaserede priser til at afgøre, hvad forsendelsen af dine ordrer koster. Ved zonebaserede priser inddeles USA i geografiske zoner, og leveringsomkostningerne for dine forsendelser beregnes ud fra det antal zoner, som den passerer igennem.

Leveringszoner i USA

Hvis du lagerfører produkter på flere lagre i Shopifys distributionsnetværk på tværs af zoner, kan det medføre, at dine forsendelser passerer gennem færre zoner og dermed resultere i lavere samlede leveringsomkostninger.

Priserne baseres på dit priskort. Et priskort angiver de priser, der opkræves baseret på zonen og forsendelsens fakturerbare vægt.

Shopifys distributionsnetværk vælger den bedste fragtfirma og den bedste posttjeneste, der passer på tidsrammen for levering. Dette valg baseres på din valgte leveringspris. Alle priser følger en blandet prismodel for at opnå konkurrencedygtige priser for alle leveringszoner. Shopifys distributionsnetværk understøtter ikke leveringspriser, der er specifikke for fragtfirmaer.

Lagergebyrer

Lagergebyrer beregnes ved at gange den samlede volumen af varianter i kubikmeter, antallet af varianter og lagerprisen. Lagergebyrer beregnes dagligt baseret på lagertællinger, men opkræves månedligt i din faktureringscyklus for Shopifys distributionsnetværk.

Der redegøres kun for den tilgængelige lagerbeholdning. Den tilgængelige lagerbeholdning er den lagerbeholdning, der opbevares på et distributionscenter. Dette omfatter allokeret lagerbeholdning, som er lagerbeholdning, der er reserveret til klargøring af ordrer, men som ikke har forladt distributionscenteret endnu.

Indgående lagerbeholdning, lagerbeholdning i restordre og andre lagerantal tælles ikke.

Gebyrer for særlige projekter

Særlige projekter er yderligere tjenester (andet end levering), der udføres af et distributionscenter. Dette kunne f.eks. være:

  • engrosordrer
  • returneringer
  • særlige projekter, som anvender moms

Returneringer og særlige projekter, som anvender moms, fremgår af din faktura fra Shopifys distributionsnetværk med det samme.

Særlige projekter faktureres på timebasis og har et mindste antal på én time. Du kan finde satserne for dine særlige projekter ved at klikke på Se priser i afsnittet Debiteringer i appen for Shopifys distributionsnetværk.

Indgående modtagelser

Når et distributionscenter modtager en indgående overførsel, debiteres du for den tid, det tager at organisere og modtage varianterne. Dette kaldes Gebyrer for indgående overførsler. Disse gebyrer oprettes og faktureres inden for en uge efter modtagelse af overførslen.

Du kan undgå disse yderligere udgifter og forsinkelser ved at sikre, at dine indgående overførsler overholder kravene for Shopifys distributionsnetværk.

Engrossalg

Engrosordrer faktureres uafhængigt af detailordrer. Klik på varen under Særlige projekter, hvis du vil se detaljerne for fakturering af engrossalg. Du kan downloade en CSV-fil med oplysningerne for hver enkelt forsendelse.

Forsendelser, der sendes retur til afsender

Hvis en forsendelse ikke kan ankomme til sin endelige destination, sendes den retur til den oprindelige afsender af fragtfirmaet. Dette kaldes retur til afsender. Behandlingen af denne type forsendelse debiteres afhængigt af, hvornår returneringen behandles. Du kan downloade en CSV-fil med oplysningerne for hver enkelt forsendelse. Få mere at vide om, hvordan du får adgang til dine debiteringer for Shopifys distributionsnetværk.

Særlige projekter, som anvender moms

Du kan anmode om, at distributionscenteret gennemfører særlige momsprojekter på dine vegne. Disse anmodninger kan omfatte tjenester såsom samling, produktsamling eller produkttilpasning. Særlige projekter medfører yderligere gebyrer.

Når du sender en anmodning om et særligt projekt, modtager du et overslag over tid og omkostninger, som du skal gennemgå og godkende. Når arbejdet er færdigt, vises denne pris på din faktura for Shopifys distributionsnetværk.

Få mere at vide om indsendelse af særlige projekter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis