Automatisk oprettelse af kladdefragtlabels ved hjælp af Shopify Flow

Hvis din butik har et Advanced Shopify-abonnement eller et Shopify Plus-abonnement, og du køber fragtlabels ved hjælp af Shopify Shipping, kan du bruge Shopify Flow til at oprette kladdefragtlabels automatisk.

Inden du går i gang, skal du bekræfte, at Shopify Flow-appen er installeret i din butik.

Når du har installeret Shopify Flow, kan du installere og redigere en forhåndsudviklet skabelon eller oprette dit eget workflow manuelt.

Få mere at vide om Shopify Flow.

Manuel oprettelse af workflows

Du kan oprette workflows manuelt i Shopify Flow for at klargøre kladdefragtlabels. Når en ordre er klar til klargøring i din butik og opfylder dine angivne betingelser, klargøres der automatisk kladdefragtlabels for denne ordre.

Hvis det er første gang, du bruger Shopify Flow, kan du vælge at komme i gang ved hjælp af en skabelon i stedet for at oprette en manuelt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify-administrator.

 2. Fra siden Apps og salgskanaler, klik på Shopify Flow.

 3. Klik på Åbn app.

 4. Klik på Opret workflow.

 5. Klik på Vælg en udløser, og vælg derefter udløseren Ordren er klar til klargøring.

 6. Klik på Output for at oprette et nyt trin.

  1. Klik på Betingelse.
  2. Vælg den betingelse, som skal være opfyldt, før der kan udføres nogen handlinger.
 7. Klik på Then for at vælge den handling, der skal udføres, hvis den angivne betingelse er sand.

  1. Klik på Handlinger.
  2. Vælg handlingen Klargør fragtlabels.
 8. Valgfrit: Vælg den emballage, du vil bruge, når du opretter fragtlabelen fra en liste over gemte emballager.

 9. Valgfrit: Angiv pakkens samlede vægt, herunder vægten for den emballage, som ordren sendes i, og pakkens indhold.

 10. Vælg en leveringstjeneste fra listen over tilgængelige tjenester.

 11. Valgfrit: Klik på Ellers for at føje yderligere betingelser eller handlinger til dit workflow, hvis den angivne betingelse er falsk.

 12. Klik på Nyt workflow,og angiv derefter en titel til dit workflow.

 13. Kom i gang med dit workflow ved at klikke på Slå workflow til.

Oprettelse af et workflow ved hjælp af en skabelon

Skabeloner er forhåndsudviklede workflows i Shopify Flow, der er oprettet af Shopify, og som du kan tilpasse og bruge. Der er flere tilgængelige skabeloner til automatisk klargøring af kladdefragtlabels:

Gennemgå og køb fragtlabels

Når en kladdefragtlabel klargøres til en ordre af et workflow, får ordren Automation-tagget, og der vises en meddelelse på ordrens tidslinje. Ordren vises den nye ordrevisning Automatiseringer på siden Ordrer.

Du kan se ordrevisningen Automatiseringer ved at gå til Ordrer i Shopify-administratoren og klikke på Automatiseringer. Denne visning indeholder kolonnen Labelstatus, som indikerer et af følgende for hver ordre:

 • Ingen label – en label blev annulleret, eller der er ikke oprettet en label for denne ordre
 • Kladden blev oprettet – en kladdelabel er blevet oprettet for denne ordre
 • Delvist købt – en eller flere labels er blevet købt, men ikke alle klargøringer for denne ordre har labels
 • Købt – der er købt labels til alle klargøringer for denne ordre
 • Udskrevet – alle købte labels er blevet udskrevet

Ordrevisningen Automatiseringer kan ikke gendannes automatisk, hvis du sletter den. Hvis du sletter ordrevisningen Automatiseringer, kan du gendanne den.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Filter, og vælg derefter Tagget med.
 3. Klik på Vælg værdi, og angiv derefter Automation.
 4. Klik på Kolonner, og vælg derefter Labelstatus.
 5. Klik på Gem som, angiv et navn til ordrevisningen, og klik derefter på Gem visning.

Gennemgå og køb fragtlabels enkeltvis

Inden du køber en fragtlabel, skal du sørge for, at du har gennemgået processen til køb af fragtlabels.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.
 2. Valgfrit: Klik på Automatiseringer.
 3. Klik på ordren.
 4. Klik på Opret fragtlabel.

Gennemgå og køb flere fragtlabels på én gang

Du kan købe og udskrive op til 20 fragtlabels på én gang fra siden Ordrer i Shopify-administratoren. Hvis du befinder dig i USA, kan du købe og udskrive op til 50 labels på én gang. Inden du køber fragtlabels, skal du sikre dig, at du har gennemgået ordrerne og er bekendt med processen til køb af flere fragtlabels på én gang.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.
 2. Valgfrit: Klik på Automatiseringer.
 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver ordre, som du vil oprette en fragtlabel til.
 4. Klik på Opret fragtlabels.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis