Leveringsmanifester

Hvis du har flere forsendelser til USPS, kan du oprette et leveringsmanifest, der knytter alle dine forsendelser i én enkelt stregkode. USPS omtaler også disse leveringsmanifester som Shipment Confirmation Acceptance Notice forms eller SCAN-formularer.

Oprettelse af et manifest betyder, at USPS kan scanne den enkelte stregkode på dit manifest for at acceptere dine forsendelser, når de kommer for at afhente dine forsendelser eller når du afleverer dine forsendelser hos dem. Dermed behøver de ikke at scanne hver enkelt forsendelse enkeltvis.

Alle fragtlabels i manifestet skal have den samme oprindelsesadresse og samme Afsendelsesdato.

Leveringsdatoer

Afsendelsesdatoen for alle labels på et manifest skal være den dato, hvor du afleverer manifestet til USPS. For at undgå problemer skal du angive afsendelsesdatoen til den dag, hvor du planlægger at bruge manifestet.

Annullering af labels

Hvis du annullerer en fragtlabel, der er føjet til et manifest, kan manifestet ikke længere bruges. Du skal få USPS til at scanne de andre forsendelser i dette manifest enkeltvist.

Skæringstidspunkter

Hvis du vil føje fragtlabels til samme dags manifest, skal du købe dem senest klokken 21.00 lokal tid på den lokation, hvor varerne afsendes fra.

Du kan ikke tilføje labels, der er købt efter skæringstidspunktet for samme dags manifest. Hvis du køber labels efter skæringstidspunktet, kan du poststemple dem til næste dag og føje dem til næste dags manifest.

Installer appen Shipping Manifests

Gå til https://shipping-manifests.shopifycloud.com/login. for at installere appen Shipping Manifests. Angiv din .myshopify.com-webadresse, og klik derefter på Installer.

Det er kun kontoejeren eller en medarbejder med alle tilgængelige tilladelser, der kan installere appen Shipping Manifests.

Opret et manifest

Når du opretter et manifest, tilføjes de labels, der opfylder følgende betingelser:

 • sporing er medtaget på labelen
 • din Afsendelsesdato er den samme dato, som du opretter manifestet
 • labelen er ikke blevet føjet til et andet manifest

For at undgå problemer med flere manifester er det bedst at oprette dit manifest ved dagens slutning, før du tager til USPS.

Fremgangsmåde:

 1. Opret et nyt manifest ved hjælp af en af følgende valgmuligheder:
  • Fra appen:
   1. Gå til Apps > Shipping Manifests i din Shopify-administrator.
   2. Klik på Opret manifest.

- Fra siden Ordrer: 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator. 2. Klik på Flere handlinger > Opret manifester.

- Fra siden Udskriv ordre: 1. Klik på Opret manifest.

 1. Vælg klargøringslokationen. Alle tilgængelige fragtlabels fra denne klargøringslokation føjes til manifestet.
 2. Klik på Opret manifest.
 3. Klik på Udskriv manifest.

Udskriv et manifest igen

Du kan udskrive et manifest igen i op til seks måneder efter oprettelsen af manifestet.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps > Shipping Manifests i din Shopify-administrator.
 2. Klik på manifestet.
 3. Klik på Udskriv manifest.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis