Import, eksport og kopiering af workflows

Du kan importere og eksportere workflows, så du kan føje dem til dine andre butikker, dele dem med andre shopejere og tage sikkerhedskopier.

Du kan kun redigere og gemme workflows i Flow. På den måde er du sikker på, at de ikke indeholder ikke-understøttede vejledninger eller koder. Dit workflow føjes til Flow, når du importerer det, men det aktiveres ikke i din butik. Gennemgå og tilpas dine workflows, så de opfylder din virksomheds behov, før du aktiverer dem:

 • Sørg for at ændre mail- eller meddelelsesadresser, så dine beskeder sendes til de rigtige personer.
 • Gennemgå beskedteksten, så du er sikker på, at den passer til din virksomheds stil og tone.
 • Hvis et workflow bruger en beskedtjeneste, og du ikke gør, kan du erstatte handlingen med en, der sender en mailbesked.

Bemærk: Hvis du har adgang til Flow på organisationsniveau, kan du kopiere et workflow direkte fra én butik i din organisation til en anden. Du kan få mere at vide under Workflows på organisationsniveau.

Importér workflows

Sådan importerer du et workflow:

 1. Klik på Importér workflow på siden Workflows i Flow.
 2. Klik på knappen Tilføj .flow-fil for at tilføje en fil. Du kan også trække en .flow-fil til feltet Importér workflow fra dit skrivebord.
 3. Klik på Upload.
 4. Gennemgå oplysningerne for workflowet, og klik på Importér.
 5. Klik på workflowet for at åbne siden Oplysninger om workflowet, og klik derefter på Rediger workflow. Sørg for, at der ikke mangler oplysninger om dit workflow, såsom en betingelse eller handling.
 6. Aktivér workflowet, når du er tilfreds med dine ændringer.

Bemærk: Hvis dit workflow mangler nogle oplysninger, vil du se en besked om dette i oversigten over workflowet. Dette erstatter til/fra-knap for workflowet. Hvis du ser denne besked, skal du åbne workflow-editoren for at tilføje de manglende oplysninger.

Rediger workflows

Du kan kun redigere dine workflows ved hjælp af Flow. Hvis du vil se workflowets indhold, kan du åbne det i en teksteditor, men du må ikke ændre i filen. Filer, der ikke er redigeret i Flow, kan ikke importeres til nogen butikker (herunder den butik, du oprindeligt eksporterede filen fra). Denne begrænsning sikrer, at det importerede workflow understøttes af Flow.

Eksportér workflows

Før du eksporterer et workflow, der skal deles med en anden shopejer, skal du fjerne alle identificerende eller følsomme oplysninger, såsom mailadresser eller andre kontaktoplysninger. Alle gemte workflows kan eksporteres, herunder dem, der ikke kan aktiveres på grund af manglende oplysninger. Når du har importeret et workflow, skal du gennemgå det og indtaste eventuelle manglende oplysninger.

Sådan eksporterer du en workflow-fil:

 1. Åbn workflowet i workflow-editoren.
 2. Klik på Flere handlinger > Eksportér workflow, og følg vejledningerne.

Kopiér workflows i Shopify-organisationsadministratoren

Hvis du har adgang til Flow på organisationsniveau, kan du kopiere workflows fra én butik i din organisation til en anden.

Når du har kopieret et workflow, vil alle de butikker, du har kopieret den til, have en separat kopi af workflowet. Du kan ikke redigere flere workflows på en gang, så hvis du vil foretage ændringer i dine workflows, efter du har oprettet dem, kan du redigere dem individuelt for hver enkelt butik.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Flow i Shopify-organisationsadministratoren.
 2. Vælg det workflow, som du vil kopiere.
 3. Klik på Kopiér.
 4. Vælg, om du vil kopiere workflowet til den samme butik eller til en anden butik i din organisation.
 5. Vælg de butikker, hvor du vil tilføje en kopi af workflowet. Du kan vælge så mange butikker, du vil.
 6. Klik på Kopiér workflow.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis