Sådan sender du HTTP-anmodninger i dine workflows

Opret workflows, som sender HTTP-anmodninger til eksterne webservere, API-endpoints og webadresser. Du kan f.eks. oprette et workflow, som sender en besked til en meddelelsestjeneste, eller som opretter en vare i en app til projektstyring.

Din HTTP-anmodning kan understøtte følgende HTTP-metoder:

 • Get – Sender en anmodning om oplysninger fra serveren.
 • Delete – Fjerner en ressource fra serveren.
 • Head – Henter HTTP-svarheader på serveren.
 • Options – Henter indstillingerne og funktionerne, der understøttes af serveren.
 • Patch – Delvis opdatering af en ressource på serveren.
 • Put ~ Opdaterer en ressource på serveren.
 • Post – Opretter eller erstatter en ressource på serveren.

Svarkoder

Når Flow har sendt din HTTP-anmodning, venter det maksimalt i 30 sekunder på, at din app svarer med en HTTP-statuskode. Hvis Flow ikke har modtaget et svar fra din app inden for 30 sekunder, lukker det forbindelsen til din app og sender anmodningen igen.

Flow behandler koderne på følgende måde, når det har modtaget et svar:

Sådan behandler Flow statuskoder.
Statuskoder Sådan behandler Flow dem
200 Success Flow antager, at din app har behandlet anmodningen POST.
202 Success Flow antager, at din app har behandlet anmodningen POST.
4XX Client errors

Flow sender HTTP-anmodningen (POST) igen med stigende intervaller i op til 24 timer, hvis din app sender statuskoden 429 (for mange anmodninger) uden en Retry-After-header.

Flow sender HTTP-anmodningen (POST), når ventetiden er gået, hvis din app sender statuskoden 429 (for mange anmodninger) med en Retry-After-header (der angiver en ventetid).

Flow antager, at der er opstået en fejl, hvis din app sender en anden 4XX-kode, og sender ikke anmodningen POST igen.

5XX Server errors Flow sender HTTP-anmodningen (POST) igen med stigende intervaller i op til 24 timer.
Anden statuskode Shopify Plus antager, at der er opstået en fejl, hvis din app returnerer en kode, som ikke er beskrevet i denne tabel, og sender ikke anmodningen POST igen.

Sikkerhed

Vi anbefaler, at du følger følgende bedste fremgangsmåder for at sikre, at dine http-anmodninger er så sikre som muligt:

 • Føj | url_encode til eventuelle Liquid-variabler i adresseområdet til konfiguration af webadresse for HTTP-handling. Den webserver, der modtager anmodningen, skal understøtte afkodning af webadresser.

Du kan f.eks. bruge dette format til Liquid-variabler i adresseområdet til konfiguration af webadresse for HTTP-handling:

https://example.com/customer/create?first_name={{ customer.firstName | url_encode }}&last_name={{ customer.lastName | url_encode }}
 • Føj enten | url_encode eller | json til hver skabelonvariabel, der bruges i body-afsnittet af feltet til konfiguration af HTTP-handling for body-afsnittet. Den webserver, der modtager anmodningen, skal understøtte afkodning af webadresser eller JSON-afkodning.

Du kan f.eks. bruge | url_encode i dette format, når du har et Content-Type application/x-www-form-urlencoded header:

{
 "first name": "{{customer.firstName | url_encode}}",
 "last name": "{{customer.lastName | url_encode}}"
}

Brug | json i dette format, når du har et Content-Type application/json header:

{
 "first name": {{customer.firstName | json}},
 "last name": {{customer.lastName | json}}
}

Begrænsninger

Du må ikke forveksle denne HTTP-anmodning med apphandlinger, der er oprettet med Flow-connectorer. Begge funktioner sender HTTP-anmodninger, men de er ikke ens. HTTP-anmodningen, der sendes sammen med denne handling, indeholder ikke action_run_id i sin overskrift.

Det er et kendt problem, at denne handling behandler 202-statuskoder, som om anmodningen blev behandlet.

Sådan sender du en HTTP-anmodning

 1. Klik på Tilføj handling i dit workflow.
 2. Vælg Send HTTP-anmodning.
 3. Udfyld felterne i afsnittet HTTP-metode på følgende måde:

  1. Vælg én af HTTP-metoderne.
  2. Angiv serverens webadresse i feltet Webadresse.
  3. Valgfrit: Hvis den API, som du sender oplysninger til, kræver, at der føjes oplysninger til webadressen, skal du gøre følgende: - Hvis API'en kræver oplysninger i sidehovedet, skal du angive parametrene i tabellen Sidehoveder for at sende dem til webadressen. Hvis API'en tillader, at der føjes oplysninger til sidehovedet eller webadresse-stien, skal du bruge sidehovedet. Denne løsning er mere sikker end at føje oplysninger til webadresse-stien.
  4. Hvis API'en kræver oplysninger i webadresse-stien, skal du føje skabelonvariabler til stidelen af webadressen. Stidelen af webadressen findes efter den tredje stråstreg (/). I denne webadresse "https://shopify.com/{{ order.id | url_encode }}" er stidelen f.eks. {{ order.id | url_encode }}.
 4. Du kan tilføje eventuelle par med nøgleværdier i feltet Sidehoveder. Du kan også føje skabelonvariabler til nøglen eller værdien.

 5. Tilføj det indhold, som du vil sende til serveren, i feltet Brødtekst. Det kan være en hjælp at inkludere oplysninger om kunden, ordren eller det involverede produkt, når du sender beskeder. Du skal gøre dette ved hjælp af skabelonvariabler.

 6. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis