Skabelonvariabler for Flow

Føj skabelonvariabler til handlinger for at inkludere detaljer om kunden, ordren eller produktet, der var involveret i dit workflow.

Skabelonvariabler er pladsholdere der erstattes af værdier, når workflowet kører. Disse variabler beskriver attributterne for kunderne, ordrerne og produkterne, der var involveret i dit workflow. Der er, for eksempel, skabelonvariabler for ordrenummer, pris for ordren, kundens navn osv.

Navnene på de fleste skabelonvariabler forklarer sig selv. Skabelonvariablen, der viser produktets navn, er, for eksempel, {{ product.title }}. Når beskeden er sendt, erstattes denne variabel af navnet på det bestilte produkt: Large Coffee Mug.

Tilføjelse af skabelonvariabler til handlinger

Du kan føje skabelonvariabler til alle tekstfelter, der indeholder linket Tilføj skabelonvariabel. Klik på linket Tilføj skabelonvariabel under det relevante felt, og vælg derefter en variabel på listen.

Skabelonvariablerne på listen Tilføj skabelonvariabel er filtrerede, så du kun ser de variabler, der er relevante for den valgte trigger. Når du har valgt en variabel på listen formateres den korrekt og føjes til tekstfeltet for dig.

Skabelonvariabler

Variabler, der er relevante for handlingen Kundetilpasset:

 • Kundevariabler
 • Butiksvariabler

Variabler, der er relevante for handlingerne Lagerantal er blevet ændret og Produkt er blevet tilføjet:

 • Produktvariabler
 • Butiksvariabler

Variabler, der er relevante for handlingerne Ordren blev betalt og Ordren blev risikoanalyseret:

 • Ordrevariabler
 • Butiksvariabler

Variabler, der er relevante for handlingen Ordren er blevet klargjort:

 • Klargøringsvariabler
 • Ordrevariabler
 • Butiksvariabler

Variabler, der er relevante for handlingen Refusion af ordre:

 • Ordrevariabler
 • Refusionsvariabler
 • Butiksvariabler

Kundevariabler

Nedenstående tabel beskriver de skabelonvariabler, der er relateret til kunder:

Skabelonvariabler og deres beskrivelser.
Navn på variabel Beskrivelse
customer.acceptsMarketing Om kunden har accepteret at modtage markedsføringsmateriale.
customer.averageOrderAmountV2.amount Gennemsnitligt beløb, som kunder køber for pr. ordre.
customer.canDelete Om shopejeren kan slette kunden fra butikken.
customer.createdAt Dato og tidspunkt, hvor kunden blev føjet til butikken.
customer.displayName Kundens fulde navn, baseret på fornavn + efternavn.
customer.email
customer.firstName
customer.hasNote Om kunden har en bemærkning knyttet til sig.
customer.hasTimelineComment Om shopejeren har føjet tidslinjekommentarer om kunden til kundens side.
customer.id Globalt entydigt id.
customer.lastName
customer.lifetimeDuration Tid, der er gået, siden kunden blev føjet til butikken første gang.
customer.note Bemærkning om kunden, der er skrevet af shopejeren.
customer.ordersCount Antal ordrer, som kunden har afgivet i butikken i hans eller hendes levetid.
customer.phone
customer.state Stat eller provins, hvor kunden er bosat.
customer.taxExempt Om kunden er fritaget for betaling af skat på deres ordrer.
customer.totalSpent Samlet beløb, som kunden har købt for i butikken i hans eller hendes levetid.
customer.UpdatedAt Dato og tidspunkt for sidste opdatering af kunden.
customer.verifiedEmail Om mailadressen er formateret korrekt.
customer.defaultAddress.address1 Adresselinje 1 (gadenavn/postboks/firmanavn).
customer.defaultAddress.address2 Adresselinje 2 (lejlighed/etage/afdeling/bygning).
customer.defaultAddress.city By/distrikt/forstad/landsby.
customer.defaultAddress.company Firma/organisation/myndighed.
customer.defaultAddress.country Stat/amt/provins/region.
customer.defaultAddress.countryCode Landekode på to bogstaver.
customer.defaultAddress.firstName Kundens fornavn.
customer.defaultAddress.formattedArea Kommasepareret liste med by, provins og land.
customer.defaultAddress.lastName Kundens efternavn.
customer.defaultAddress.latitude Breddegradskoordinater for kundens adresse.
customer.defaultAddress.longitude Længegradskoordinater for kundens adresse.
customer.defaultAddress.name Kundens navn, baseret på fornavn + efternavn.
customer.defaultAddress.phone Kundes unikke telefonnummer.
customer.defaultAddress.province Stat/amt/provins/region.
customer.defaultAddress.provinceCode Provins- eller statkode på to bogstaver.
customer.defaultAddress.zip Postnummer.
customer.image.altText Et ord eller en sætning, der siger noget om et billedes art eller indhold.
customer.lastOrder.billingAddressMatchesShippingAddress Om faktureringsadressen matcher leveringsadressen.
customer.lastOrder.buyerAcceptsMarketing Om kunden accepterede at modtage markedsføringsmateriale.
customer.lastOrder.canMarkAsPaid Om kan markeres som betalt manuelt.
customer.lastOrder.cancelReason Årsag til annullering af ordre.
customer.lastOrder.capturable Om betaling for ordren kan trækkes.
customer.lastOrder.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Rabatter på ordreniveau (inkluderer ikke rabatter på varelinjer).
customer.lastOrder.clientIp IP-adressen på klienten, der er knyttet til denne ordre.
customer.lastOrder.closed Om ordren er blevet lukket.
customer.lastOrder.confirmed Om lagerbeholdning er blevet reserveret til denne ordre.
customer.lastOrder.currencyCode Butikkens valuta på tidspunktet for ordrens afgivelse.
customer.lastOrder.customerLocale
customer.lastOrder.discountCode Rabatkode angivet af kunden.
customer.lastOrder.displayFinancialStatus Finansielle status for ordren, der kan vises til shopejeren.
customer.lastOrder.displayFulfillmentStatus Ordrens klargøringsstatus, der kan vises til shopejeren.
customer.lastOrder.email Kundens angivne mailadresse.
customer.lastOrder.fulfillable Om der er varer, der kan klargøres.
customer.lastOrder.fullyPaid Om ordren er blevet betalt fuldt ud.
customer.lastOrder.hasTimelineComment Om shopejeren har føjet tidslinjekommentarer til ordren.
customer.lastOrder.landingPageDisplayText
customer.lastOrder.name Ordrens entydige id, der vises på ordren.
customer.lastOrder.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettobetaling for ordren ud fra det samlede modtagne beløb – samlede refunderede beløb.
customer.lastOrder.note Indhold i bemærkningen, der er knyttet til ordren.
customer.lastOrder.phone Kundens angivne telefonnummer.
customer.lastOrder.referralCode Markedsføringshenvisningskode fra linket, som kunden klikkede på for at besøge din butik.
customer.lastOrder.referrerDisplayText Website, der sendte kunden over til din webshop.
customer.lastOrder.refundable Om ordren kan refunderes.
customer.lastOrder.requiresShipping Om nogen varelinjer i ordren kræver fysisk levering.
customer.lastOrder.riskLevel Ordrens risikoniveau for svindel.
customer.lastOrder.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Subtotal for varelinjer og deres rabatter (indeholder ikke leveringsomkostninger, rabatter på levering og andre rabatter på ordreniveau).
customer.lastOrder.taxesIncluded Om skatter er inkluderet i den subtotale pris for ordren.
customer.lastOrder.test Om ordren er en test.
customer.lastOrder.totalCapturable Godkendt beløb for ordren, der ikke er trukket eller der ikke er trukket helt.
customer.lastOrder.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Ordrens samlede rabatbeløb (herunder rabatter på ordreniveau og varelinjer).
customer.lastOrder.totalPriceSet.shopMoney.amount Ordrens samlede beløb (herunder skatter og rabatter).
customer.lastOrder.totalReceived Det samlede beløb, som kunden har modtaget for denne ordre.
customer.lastOrder.totalRefunded Det samlede beløb, der er refunderet for denne ordre.
customer.lastOrder.totalShippingPrice Det samlede beløb, der debiteres for levering af ordren.
customer.lastOrder.totalTax Det samlede antal skatter, der er anvendt på ordren.
customer.lastOrder.totalWeight Ordrens samlede vægt (gram).
customer.lastOrder.unpaid Om der ikke er foretaget nogen betalinger for ordren.

Klargøringsvariabler

Nedenstående tabel beskriver de skabelonvariabler, der er relateret til klargøring:

Beskrivelser af skabelonvariabler relateret til klargøring.
Navn på variabel Beskrivelse
fulfillment.displayStatus Læselig visning af status for denne klargøring.
fulfillment.id Globalt entydigt id.
fulfillment.name Læselig henvisningsidentifikator for denne klargøring.
fulfillment.status
fulfillment.totalQuantity
fulfillment.service.handle Læseligt entydigt id for denne distributionstjeneste.
fulfillment.service.inventoryManagement
fulfillment.service.productBased
fulfillment.service.serviceName
order.all_line_items_shippable

Ordrevariabler

Nedenstående tabel beskriver de skabelonvariabler, der er relateret til ordrer:

Beskrivelser af skabelonvariabler relateret til ordrer.
Navn på variabel Beskrivelse
order.billingAddressMatchesShippingAddress Om faktureringsadressen matcher leveringsadressen.
order.buyerAcceptsMarketing Om kunden accepterede at modtage markedsføringsmateriale.
order.canMarkAsPaid Om kan markeres som betalt manuelt.
order.cancelReason Årsag til annullering af ordre.
order.cancelledAt Dato og tidspunkt for annullering af ordre.
order.capturable Om betaling for ordren kan trækkes.
order.cartDiscountAmountSet.shopMoney.amount Rabatter på ordreniveau (inkluderer ikke rabatter på varelinjer).
order.clientIp IP-adressen på klienten, der er knyttet til denne ordre.
order.closed Om ordren er blevet lukket.
order.closedAt Dato og tidspunkt for annullering af ordre.
order.confirmed Om lagerbeholdning er blevet reserveret til denne ordre.
order.createdAt Dato og tidspunkt for oprettelse af ordre.
order.currencyCode Butikkens valuta på tidspunktet for ordrens afgivelse.
order.customerLocale
order.discountCode Rabatkode angivet af kunden.
order.displayFinancialStatus Finansielle status for ordren, der kan vises til shopejeren.
order.displayFulfillmentStatus Ordrens klargøringsstatus, der kan vises til shopejeren.
order.email Kundens angivne mailadresse.
order.fulfillable Om der er varer, der kan klargøres.
order.fullyPaid Om ordren er blevet betalt fuldt ud.
order.hasTimelineComment Om shopejeren har føjet tidslinjekommentarer til ordren.
order.id Globalt entydigt id.
order.customerJourney.lastVisit.landingPageHtml
order.lineItems En række varelinjer.
order.name Ordrens entydige id, der vises på ordren.
order.netPaymentSet.shopMoney.amount Nettobetaling for ordren ud fra det samlede modtagne beløb – samlede refunderede beløb.
order.note Indhold i bemærkningen, der er knyttet til ordren.
order.phone Kundens angivne telefonnummer.
order.presentmentCurrencyCode Kundens betalingsvaluta for denne ordre.
order.processedAt Dato og klokkeslæt, hvor ordren blev behandlet.
order.customerJourney.lastVisit.referralCode Markedsføringshenvisningskode fra linket, som kunden klikkede på for at besøge din butik.
order.customerJourney.lastVisit.referralInfoHtml Website, der sendte kunden over til din webshop.
order.refundable Om ordren kan refunderes.
order.requiresShipping Om nogen varelinjer i ordren kræver fysisk levering.
order.riskLevel Ordrens risikoniveau for svindel.
order.subtotalPriceSet.shopMoney.amount Subtotal for varelinjer og deres rabatter (indeholder ikke leveringsomkostninger, rabatter på levering og andre rabatter på ordreniveau).
order.taxesIncluded Om skatter er inkluderet i den subtotale pris for ordren.
order.test Om ordren er en test.
order.totalCapturableSet.shopMoney.amount Godkendt beløb for ordren, der ikke er trukket eller der ikke er trukket helt.
order.totalDiscountsSet.shopMoney.amount Ordrens samlede rabatbeløb (herunder rabatter på ordreniveau og varelinjer).
order.totalPriceSet.shopMoney.amount Ordrens samlede beløb (herunder skatter og rabatter).
order.totalReceivedSet.shopMoney.amount Det samlede beløb, som kunden har modtaget for denne ordre.
order.totalRefundedSet.shopMoney.amount Det samlede beløb, der er refunderet for denne ordre.
order.totalShippingPriceSet.shopMoney.amount Det samlede beløb, der debiteres for levering af ordren.
order.totalTaxSet.shopMoney.amount Det samlede antal skatter, der er anvendt på ordren.
order.totalWeight Ordrens samlede vægt (gram).
order.unpaid Om der ikke er foretaget nogen betalinger for ordren.
order.UpdatedAt Dato og klokkeslæt, hvor ordren sidst blev ændret.
order.billingAddress.address1 Adresselinje 1 (gadenavn/postboks/firmanavn).
order.billingAddress.address2 Adresselinje 2 (lejlighed/etage/afdeling/bygning).
order.billingAddress.city By/distrikt/forstad/landsby.
order.billingAddress.company Firma/organisation/myndighed.
order.billingAddress.country Stat/amt/provins/region.
order.billingAddress.countryCodeV2 Landekode på to bogstaver.
order.billingAddress.firstName Kundens fornavn.
order.billingAddress.formattedArea Kommasepareret liste med by, provins og land.
order.billingAddress.lastName Kundens efternavn.
order.billingAddress.latitude Breddegradskoordinater for kundens adresse.
order.billingAddress.longitude Længegradskoordinater for kundens adresse.
order.billingAddress.name Kundens navn, baseret på fornavn + efternavn.
order.billingAddress.phone Kundes unikke telefonnummer.
order.billingAddress.province Stat/amt/provins/region.
order.billingAddress.provinceCode Provins- eller statkode på to bogstaver.
order.billingAddress.zip Postnummer.
order.publication.name Navn på publikationen.
order.publication.supportsFuturePublishing Hvorvidt denne publikation understøtter fremtidig publicering.
order.customer.acceptsMarketing Om kunden har accepteret at modtage markedsføringsmateriale.
order.customer.averageOrderAmountV2.amount Gennemsnitligt beløb, som kunder køber for pr. ordre.
order.customer.canDelete Om shopejeren kan slette kunden fra butikken.
order.customer.displayName Kundens fulde navn, baseret på fornavn + efternavn.
order.customer.email
order.customer.firstName
order.customer.hasNote Om kunden har en bemærkning knyttet til sig.
order.customer.hasTimelineComment Om shopejeren har føjet tidslinjekommentarer om kunden til kundens side.
order.customer.lastName
order.customer.lifetimeDuration Tid, der er gået, siden kunden blev føjet til butikken første gang.
order.customer.note Bemærkning om kunden, der er skrevet af shopejeren.
order.customer.ordersCount Antal ordrer, som kunden har afgivet i butikken i hans eller hendes levetid.
order.customer.phone
order.customer.state Stat eller provins, hvor kunden er bosat.
order.customer.taxExempt Om kunden er fritaget for betaling af skat på deres ordrer.
order.customer.totalSpent Samlet beløb, som kunden har købt for i butikken i hans eller hendes levetid.
order.customer.verifiedEmail Om mailadressen er formateret korrekt.
order.customerJourney.customerOrderIndex
order.customerJourney.daysToConversion
order.displayAddress.address1 Adresselinje 1 (gadenavn/postboks/firmanavn).
order.displayAddress.address2 Adresselinje 2 (lejlighed/etage/afdeling/bygning).
order.displayAddress.city By/distrikt/forstad/landsby.
order.displayAddress.company Firma/organisation/myndighed.
order.displayAddress.country Stat/amt/provins/region.
order.displayAddress.countryCodeV2 Landekode på to bogstaver.
order.displayAddress.firstName Kundens fornavn.
order.displayAddress.formattedArea Kommasepareret liste med by, provins og land.
order.displayAddress.lastName Kundens efternavn.
order.displayAddress.latitude Breddegradskoordinater for kundens adresse.
order.displayAddress.longitude Længegradskoordinater for kundens adresse.
order.displayAddress.name Kundens navn, baseret på fornavn + efternavn.
order.displayAddress.phone Kundes unikke telefonnummer.
order.displayAddress.province Stat/amt/provins/region.
order.displayAddress.provinceCode Provins- eller statkode på to bogstaver.
order.displayAddress.zip Postnummer.
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.campaign
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.content
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.medium
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.source
order.customerJourney.firstVisit.utmParameters.term
order.physicalLocation.isActive Angiver, om en lokation er aktiv eller ej.
order.physicalLocation.name
order.physicalLocation.shipsInventory Angiver, om denne lokation sender lagerbeholdning eller ej.
order.shippingAddress.address1 Adresselinje 1 (gadenavn/postboks/firmanavn).
order.shippingAddress.address2 Adresselinje 2 (lejlighed/etage/afdeling/bygning).
order.shippingAddress.city By/distrikt/forstad/landsby.
order.shippingAddress.company Firma/organisation/myndighed.
order.shippingAddress.country Stat/amt/provins/region.
order.shippingAddress.countryCodeV2 Landekode på to bogstaver.
order.shippingAddress.firstName Kundens fornavn.
order.shippingAddress.formattedArea Kommasepareret liste med by, provins og land.
order.shippingAddress.lastName Kundens efternavn.
order.shippingAddress.latitude Breddegradskoordinater for kundens adresse.
order.shippingAddress.longitude Længegradskoordinater for kundens adresse.
order.shippingAddress.name Kundens navn, baseret på fornavn + efternavn.
order.shippingAddress.phone Kundes unikke telefonnummer.
order.shippingAddress.province Stat/amt/provins/region.
order.shippingAddress.provinceCode Provins- eller statkode på to bogstaver.
order.shippingAddress.zip Postnummer.
order.shippingLine.custom
order.shippingLine.originalPriceSet.shopMoney.amount
order.shippingLine.shippingRateHandle
order.shippingLine.title
order.suggestedRefund.amountSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.maximumRefundableSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.subtotalSet.shopMoney.amount
order.suggestedRefund.totalTaxSet.shopMoney.amount

Produktvariabler

Nedenstående tabel beskriver de skabelonvariabler, der er relateret til produkter:

Beskrivelser af skabelonvariabler relateret til produkter.
Navn på variabel Beskrivelse
product.availablePublicationCount Antallet af kanaler, et produkt udgives på uden feedbackfejl.
product.createdAt Dato og klokkeslæt, hvor produktet blev oprettet.
product.defaultCursor En standardmarkør til sidenummerering.
product.description Forkortet beskrivelse af produktet, enkeltlinje med HTML-tags fjernet.
product.handle
product.hasOnlyDefaultVariant Hvorvidt produktet kun har en enkelt variant med standardindstillingen og -værdien.
product.hasOutOfStockVariants
product.id Globalt entydigt id.
product.isGiftCard
product.publishedAt Dato og klokkeslæt, hvor produktet blev udgivet i netbutikken.
product.productType
product.publicationCount Antallet af kanaler, et produkt er udgivet på.
product.publishedOnCurrentChannel Kontrollér, om produktet er udgivet på den kaldende apps kanal.
product.templateSuffix
product.title
product.totalInventory
product.totalVariants
product.tracksInventory
product.UpdatedAt Dato og klokkeslæt, hvor produktet sidst blev ændret.
product.vendor
product.feedback.summary
product.seo.description SEO-beskrivelse.
product.seo.title SEO-titel.
product_variant.availableForSale Angiver, om produktvarianten er tilgængelig til salg.
product_variant.barcode
product_variant.compareAtPrice
product_variant.defaultCursor En standardmarkør til sidenummerering.
product_variant.displayName Vis variantens navn, baseret på produktets titel + variantens titel.
product_variant.harmonizedSystemCode
product_variant.id Globalt entydigt id.
product_variant.inventoryManagement
product_variant.inventoryPolicy
product_variant.inventoryQuantity Total sellable quantity of the variant
product_variant.inventoryQuantityPrior
product_variant.position
product_variant.price
product_variant.requiresShipping
product_variant.sku
product_variant.taxable
product_variant.title
product_variant.weight
product_variant.weightUnit
product_variant.fulfillmentService.handle Læseligt entydigt id for denne distributionstjeneste.
product_variant.fulfillmentService.inventoryManagement
product_variant.fulfillmentService.productBased
product_variant.fulfillmentService.serviceName
product_variant.image.altText Et ord eller en sætning, der siger noget om et billedes art eller indhold.
product_variant.product.availablePublicationCount Antallet af kanaler, et produkt udgives på uden feedbackfejl.
product_variant.product.defaultCursor En standardmarkør til sidenummerering.
product_variant.product.description Forkortet beskrivelse af produktet, enkeltlinje med HTML-tags fjernet.
product_variant.product.handle
product_variant.product.hasOnlyDefaultVariant Hvorvidt produktet kun har en enkelt variant med standardindstillingen og -værdien.
product_variant.product.hasOutOfStockVariants
product_variant.product.isGiftCard
product_variant.product.productType
product_variant.product.publicationCount Antallet af kanaler, et produkt er udgivet på.
product_variant.product.publishedOnCurrentChannel Kontrollér, om produktet er udgivet på den kaldende apps kanal.
product_variant.product.templateSuffix
product_variant.product.title
product_variant.product.totalInventory
product_variant.product.totalVariants
product_variant.product.tracksInventory
product_variant.product.vendor

Refusionsvariabler

Nedenstående tabel beskriver skabelonvariablerne, der relateret til refusioner:

Beskrivelser af skabelonvariabler relateret til refusioner.
Navn på variabel Beskrivelse
refund.id Globalt entydigt id.
refund.note
refund.staffMember.active Hvorvidt medarbejderen er aktiv eller ej.
refund.staffMember.email
refund.staffMember.exists
refund.staffMember.firstName
refund.staffMember.isShopOwner Hvorvidt brugeren er en ejer eller ej.
refund.staffMember.lastName
refund.staffMember.name
refund.staffMember.phone

Butiksvariabler

Følgende tabel beskriver skabelonvariablerne, der er relateret til butikker:

Beskrivelse af skabelonvariabler relateret til butikker.
Navn på variabel Beskrivelse
shop.channelCount Viser antallet af kanaler.
shop.checkoutApiSupported Angiver, om butikken understøtter betalinger via Checkout API.
shop.currencyCode
shop.customerAccounts
shop.description
shop.email
shop.ianaTimezone
shop.myshopifyDomain
shop.name
shop.limitedPendingOrderCount.count
shop.setupRequired
shop.taxShipping Angiver, om der skal betales skat for levering eller ej.
shop.taxesIncluded Indstillingen for, om gældende skatter er inkluderet i produktpriserne.
shop.weightUnit
shop.billingAddress.address1 Adresselinje 1 (gadenavn/postboks/firmanavn).
shop.billingAddress.address2 Adresselinje 2 (lejlighed/etage/afdeling/bygning).
shop.billingAddress.city By/distrikt/forstad/landsby.
shop.billingAddress.company Firma/organisation/myndighed.
shop.billingAddress.country Stat/amt/provins/region.
shop.billingAddress.countryCode Landekode på to bogstaver.
shop.billingAddress.firstName Kundens fornavn.
shop.billingAddress.formattedArea Kommasepareret liste med by, provins og land.
shop.billingAddress.lastName Kundens efternavn.
shop.billingAddress.latitude Breddegradskoordinater for kundens adresse.
shop.billingAddress.longitude Længegradskoordinater for kundens adresse.
shop.billingAddress.name Kundens navn, baseret på fornavn + efternavn.
shop.billingAddress.phone Kundes unikke telefonnummer.
shop.billingAddress.province Stat/amt/provins/region.
shop.billingAddress.provinceCode Provins- eller statkode på to bogstaver.
shop.billingAddress.zip Postnummer.
shop.countriesInShippingZones.includeRestOfWorld Hvorvidt "Resten af verden" er blevet defineret i eventuelle leveringszoner.
shop.features.branding Branding af butikken.
shop.features.financialReports
shop.features.harmonizedSystemCode Vis Harmoniserede systemkoder på produkter. Bruges til told ved internationale leveringer.
shop.features.liveView Hvorvidt du vil vise livevisningen. Livevisning er skjult for shopejere under prøveperioden, eller hvis de ikke har et butikslayout.
shop.features.shopifyPlus
shop.features.showMetrics Hvorvidt der skal vises målinger. Målinger er skjult for nye shopejere, indtil de bliver betydningsfulde.
shop.features.storefront
shop.primaryDomain.host Værtsnavnet på domænet (f.eks.: example.com).
shop.primaryDomain.sslEnabled Hvorvidt SSL er aktiveret eller ej.
shop.resourceLimits.maxProductOptions Det maksimale antal tilladte produktmuligheder.
shop.resourceLimits.maxProductVariants Det maksimale antal tilladte varianter.
shop.resourceLimits.redirectLimitReached Hvorvidt butikken har nået grænsen for antallet af omdirigeringer af webadresser, som den kan udføre for ressourcer.

Skabelonvariabler for order.lineItems

Hvis du har erfaring med Shopify Liquid, kan du bruge avancerede funktioner som f.eks. Liquid-tags i dine workflows. For eksempel kan du bruge et for loop-tag til at angive oplysninger om varelinjer, som f.eks. navnet på hver produktordre eller dens SKU og pris. Hvis du vil gøre dette, kan du bruge objektet order.lineItems, som er lidt anderledes end objektet line_item, der er beskrevet i Shopify Liquid-dokumentationen.

Se eksempler på beskeder, der bruger order.lineItems.

Nedenstående tabel beskriver skabelonvariablerne, der understøttes for order.lineItems-objektet i Flow:

Beskrivelser af understøttede skabelonvariabler for order.lineItems-objektet.
Skabelonvariabel Datatype Beskrivelse
canRestock Boolesk Hvorvidt varen, som er bestilt i varelinjen, kan genopfyldes, hvis den returneres eller ordren annulleres.
totalDiscountSet.shopMoney.amount Penge Rabatbeløbet, der er anvendt på varelinjen.
discountedUnitPrice Penge Stykprisen for produktvarianten, når dens rabat pr. enhed er blevet anvendt.
fulfillableQuantity Heltal Antal produktvarianter, der mangler at blive klargjort. Denne værdi er baseret på _quantity - max(refunded_quantity, fulfilled_quantity) - pending_fulfilled_quantity - open_fulfilledquantity.
fulfillmentStatus Streng Hvor langt en ordre er nået i form af klargjorte varelinjer. Gyldige værdier: klargjort, null eller delvis.
navn Streng Navn på det bestilte produkt.
nonFulfillableQuantity Heltal Antallet af varelinjer, der ikke kan klargøres.
originalTotal Penge Samlet pris (uden rabatter) for varelinjen, baseret på den oprindelige stykpris for varianten ganget med den bestilte mængde.
originalUnitPriceSet MoneyBag Variantpris uden anvendte rabatter.
antal Tal Antal bestilte varevarianter.
refundableQuantity Heltal Antal varer i varelinjen, der kan refunderes.
requiresShipping Boolesk Hvorvidt fysisk levering er påkrævet for varianten.
sku Streng Variantens SKU-nummer.
afgiftspligtig Boolesk Hvorvidt varianten er skattepligtig.
titel Streng Titlen på produktet eller varianten (dette felt gælder kun for tilpassede varelinjer).
totalDiscount Penge Det samlede beløb, som ordren er sat ned med. Inkluderer rabatter på varelinje- og ordreniveau.
unfulfilledDiscountedTotal Penge
unfulfilledOriginalTotal Penge
unfulfilledQuantity Heltal
variantTitle Streng Navnet på varianten.
forhandler Streng Navnet på forhandleren, der skabte varianten.

Avanceret funktion

Hvis du er en udvikler med erfaring i at skrive Shopify Liquid-kode, kan du også bruge Liquid til at skrive dine skabelonvariabler. Få mere at vide under Liquid-support i Flow.

Eksempler

Se eksempler på beskeder og noter, der bruger skabelonvariabler.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis