Vent

Handlingen Vent udskyder den næste handling eller betingelse i et workflow, indtil der er gået en bestemt periode. Når workflowet når handlingen Vent, vil alle efterfølgende trin i workflowet blive udskudt, indtil ventetiden udløber.

Hvis du ændrer et aktivt workflow, der bruger handlingen Vent, kan det medføre uventede resultater. Inden du foretager ændringer af et workflow ved hjælp af denne handling, skal du finde ud af, om du har aktive kørsler af workflowet i ventestatus. Du kan se dette på siden Aktivitet. Hvis et workflow med handlingen Vent har udløst og har aktive kørsler i ventestatus, vil følgende ske:

  • Hvis du redigerer workflowet for at ændre betingelser eller handlinger efter venteperioden, vil den aktive kørsel bruge den opdaterede version af workflowet i stedet for den oprindelige version, når det genoptages.
  • Hvis du deaktiverer eller sletter workflowet, vil alle aktive kørsler med ventestatus blive stoppet. Workflowet markeres som annulleret.

Felter

Handlingen Vent indeholder følgende felter.

Felter, der bruges i handlingen “Vent”.
Felt Beskrivelse
Så længe skal du vente Den periode, som workflowet skal udskydes med, før det fortsætter til næste tin. Udskydelsen er som standard angivet til 0 sekunder. Hvis du vil angive udskydelsen, skal du gøre følgende:
  • Angiv, hvor længe workflowet skal udskydes. Dette tal kan være et helt tal eller et decimaltal, f.eks. 2,5.
  • Vælg det tidsrum, du vil udskyde workflowet med.

Udløsere

Handlingen Vent kan bruges i alle workflows.

Eksempel

Eksempel på et workflow, der venter 1 dag, før der sendes en mail

I dette eksempel på et workflow, bruges handlingen “Vent” til at udskyde de resterende handlinger og betingelser i workflowet i 1 dag. Når den ene dag er gået, sendes en mail, hvis ordren ikke er blevet klargjort.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis