Få adgang til din Shopify-organisationsadministrator

Du kan få adgang til Shopify-organisationsadministratoren ved at logge ind på en butik i din organisation og derefter bruge den globale navigationsmenu til at få adgang til og administrere komponenter af din organisation, såsom brugere og butikker.

Hvis du har adgang på organisationsniveau, vises den globale navigationsmenu i skjult tilstand ved siden af din butiks menu. Den globale navigationsmenu udvides, når du holder markøren hen over den. Den globale navigationsmenu giver dig mulighed for at få adgang til og administrere komponenter af din organisation, såsom brugere og butikker.

De menupunkter, der er tilgængelige for hver enkelt bruger, afhænger af den enkelte brugers organisationsværktøjer og adgang til administratoren. Brugere skal have mindst én adgang på organisationsniveau, hvis de skal have adgang til navigationsmenuen. Dette gælder også, selv om de har adgang til en butik.

Den globale navigationsmenu udvides, når du åbner Shopify-organisationsadministratoren. Menuen skjules, når du åbner Shopify-administratoren for en butik.

Skift dit butiks-id i den globale navigationsmenu

Butiks-id'er vises som forkortelse på to bogstaver i den globale navigationsmenu. Butiks-id'er baseres som standard på det første bogstav eller de første bogstaver i butikkens navn. For eksempel:

  • Svensskjorter – Sv
  • Svens skjorter – SS
  • Svens skjortelager – SD

Der vises kun id'erne for hver enkelt butik, når den globale navigationsmenu skjules. Hvis du har flere ens butiks-id'er, kan du ændre dem, så du nemmere kan identificere butikkerne. Du kan også ændre det interne butiksnavn, så det er mere specifikt end det eksterne butiksnavn. Hvis du ændrer det interne butiksnavn, påvirker dette ikke indholdet i din butik eller i kommunikation til dine kunder.

Butiks-id'er bruges af partnere, brugere og butiksmedarbejdere, når de skal identificere butikker i din organisation. Kontrollér, at butiks-id'et er så relevant, at disse brugere nemt kan vælge butikker.

Hvis du ændrer det interne butiksnavn og/eller butiks-id'et, skal den nye værdi være unik. Du kan altså ikke bruge en værdi, der allerede eksisterer i din organisation.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Butikker i din Shopify-organisationsadministrator.
  2. Klik på den butik, du vil ændre id'et for.
  3. Gå til afsnittet Internt butiksnavn og -id, og klik på Rediger internt navn og identifikator.
  4. Hvis du vil basere forkortelsen på et andet navn, end butikkens faktiske navn, skal du klikke på Vis tilpasset navn og derefter angive et navn, der repræsenterer denne specifikke butik. Standard-id'et baseres på denne værdi.
  5. Hvis du vil ændre id'et, skal du klikke på Vis tilpasset id og derefter angive op til tre tegn i formatet Latin eller UTF-8.
  6. Klik på Gem.

Det nye id vises i den globale navigationsmenu. Hvis du også ændrede det interne butiksnavn, vises dette også.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis