Siden Oversigt

Siden Oversigt indeholder analyser på topniveau af ydeevnen i butikkerne i din organisation.

Oversigt

Det, brugerne får vist på denne side, afhænger af det adgangsniveau, du giver dem. Brugere, der har adgangen Oversigt, får vist en oversigt over målinger og trends i alle dine butikker. Brugere, der ikke har denne adgang, kan ikke se denne side.

De målinger, der vises på siden Oversigt, er som standard for de seneste 24 timer, men du kan vælge andre tidsrammer øverst på siden. Tidspunkterne er baseret på den aktuelle tidszone i din browser. Til forskel fra dette er Analytics i Shopify-administratoren baseret på den aktuelle dag og bruger butikkens tidszone. Du skal tage højde for denne forskel, når du sammenligner målingerne i Oversigt med målingerne i din Shopify-administrator.

Afsnit i Analyser

Siden Oversigt er opdelt i to afsnit: et, der viser samlede oplysninger for alle butikker i organisationen, og den anden, der viser oplysninger for bestemte butikker.

Alle butikker

Analyseafsnittet, der viser oplysninger for alle butikker i din organisation, vises øverst og vises på alle sider af typen Oversigt. Der vises to slags oplysninger:

 • Salg i alt – det samlede salg for butikkerne i din organisation. Denne værdi beregnes ved hjælp af følgende formel:

  Salg i alt = bruttoomsætning (ekskl. gavekortsalg) – rabatter – returnerede beløb + skatter + leveringsomkostninger.

  Da negative værdier, som f.eks. rabatter og returneringer, er inkluderet i denne beregning, kan der forekomme negativ totalbeløb. Hvis du f.eks. har flere returneringer end salg i det viste tidsrum, vil det beløbet for Salg i alt for tidsrummet være en negativ værdi.

 • Ordrer i alt – det samlede antal ordrer fra butikkerne i din organisation. Ordrerne i dette afsnit omfatter ikke ordrer, der kun indeholder gavekort.

Den viste valuta i dette afsnit er som standard indstillet til valutaen for den butik i din organisation, den højeste omsætning. Hvis du vil ændre valuta, skal du klikke ikonet over afsnittet Ordrer i alt og vælge din foretrukne valuta.

Butiksoplysninger

Afsnittet Butiksoplysninger viser felter for hver butik i din organisation ordnet i følge bruttoindtægt. Hvis du har mere end seks butikker i din organisation, kan du navigere mellem siderne ved hjælp af pileknapperne nederst på skærmen. Hvis du vil se resultater for en bestemt butik, kan du søge efter butikken ved hjælp af feltet søg efter en live butik.

Hvert butiksfelt viser følgende oplysninger:

 • Salg i alt – butikkens salg i alt. Denne værdi beregnes ved hjælp af følgende formel:

  Salg i alt = bruttoomsætning (ekskl. gavekortsalg) – rabatter – returnerede beløb + skatter + leveringsomkostninger.

  Da negative værdier, som f.eks. rabatter og returneringer, er inkluderet i denne beregning, kan der forekomme negativ totalbeløb. Hvis du f.eks. har flere returneringer end salg i det viste tidsrum, vil det beløbet for Salg i alt for tidsrummet være en negativ værdi.

 • Ordrer i alt – det samlede antal ordrer fra butikken. Ordrerne i dette afsnit omfatter ikke ordrer, der kun indeholder gavekort.

 • Gennemsnitlig ordreværdi – den gennemsnitlige værdi af ordrerne for tidsrummet. Denne værdi beregnes ved hjælp af følgende formel: Total sales / Total orders.

Den valuta, der vises i butiksfeltet, er butikkens valuta. Du kan se en omregning til den anvendte valuta i afsnittet Alle butikker ved at holde musemarkøren over værdien for Salg i alt.

Du kan få en rapport med mere detaljerede oplysninger ved at klikke på Salg i alt, Ordrer i alt eller Gennemsnitlig ordreværdi i din Shopify-administrator. Du kan få mere at vide om disse rapporter i Salgsrapporter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis