SCIM-brugeradministration for din organisation

Når du har bekræftet dit domæne og opsat SAML-godkendelse for din organisation, kan du generere et SCIM API-token.

Funktioner

Hvis du angiver dit SCIM API-token til din identitetstjenesteudbyder, kan du foretage følgende handlinger via din identitetsudbyder:

 • Oprette brugere
 • Tildel eller opdater brugerroller
 • Deaktiver brugere

Betingelser

Du skal bekræfte dit domæne og oprette en SAML-konfiguration, før du opsætter din SCIM-brugeradministration. Du kan kun administrere de brugere, der er knyttet til et domæne, som du har bekræftet.

Konfigurer SCIM-brugeradministration

 1. I din Shopify-organisationsadministrator skal du gå til Brugere > Sikkerhed.
 2. Klik på Generer API-token i afsnittet SCIM-integration.
 3. Klik på Kopiér for at kopiere det genererede token til din udklipsholder.
 4. Angiv tokenet til din identitetstjenesteudbyder. Processen for at tilføje tokenet afhænger af den identitetstjenesteudbyder, du bruger.

Når dit API-token er blevet føjet til din identitetstjenesteudbyder, kan du tilføje eller fjerne brugere via denne tjeneste. Dette kan ændre, hvordan denne bruger logger ind på Shopify og afhænger af status for denne bruger i Shopify.

Effekt af at oprette en bruger i en identitetsudbyder
Brugerstatus Effekt i Shopify
Brugeren findes allerede i din organisation Hvis du tilføjer en bruger i din identitetstjenesteudbyder, skal denne bruger logge ind ved hjælp af SAML-godkendelse, hvis følgende alle er sande:

 • brugeren findes allerede i Shopify
 • brugeren findes allerede i din organisation
 • du bruger håndhævelse af Specifikke brugere
Effekten ved at fjerne en brugers adgang via din identitetsudbyder afhænger af dennes brugerstatus. Hvis du fjerner en aktiv brugers adgang til Shopify ved hjælp af din identitetsudbyder, suspenderes vedkommende i din organisation. Hvis du sletter en bruger permanent ved hjælp af din identitetstjenesteudbyder, slettes vedkommende muligvis fra din organisation afhængigt af opsætningen af din identitetsudbyder.
Brugeren findes i Shopify, men ikke din organisation Hvis du tilføjer en bruger i din identitetstjenesteudbyder, bliver brugeren føjet til din organisation. Brugeren skal logge ind ved hjælp af SAML-godkendelse, hvis følgende alle er sande:

 • brugeren findes allerede i Shopify
 • brugeren findes ikke i din specifikke organisation
 • du bruger håndhævelse af Påkrævet eller Specifikke brugere
Brugeren findes ikke i Shopify Hvis du tilføjer en bruger i din identitetstjenesteudbyder, bliver brugeren føjet til din organisation. Brugeren skal logge ind ved hjælp af SAML-godkendelse, hvis følgende alle er sande:

 • brugeren findes ikke i Shopify
 • du bruger håndhævelse af Påkrævet eller Specifikke brugere
Når brugeren logger ind på Shopify-organisationsadministratoren for første gang, skal brugeren gøre dette via identitetsudbyderen – ikke via Shopifys loginside.

Når du tilføjer en bruger, som ikke tidligere har eksisteret i Shopify, efter at have tilføjet API-tokenet – enten via din identitetsudbyder eller organisationsadministratoren, får din nye bruger status som afventende. Hvis din bruger skal logge ind ved hjælp af SAML, forbliver vedkommendes status afventende, indtil han eller hun logger ind ved hjælp af din identitetsudbyder.

Rolletildeling i SCIM

Når du har fuldført SCIM-konfigurationen, kan du vælge at tildele roller til SCIM-brugere via din identitetstjenesteudbyder (dette er valgfrit). Inden du tildeler en rolle til en bruger, skal du bekræfte, at rollen eksisterer i din organisation. Eksisterende SCIM-brugere opdateres ikke, hvis rollen ikke er blevet oprettet for din organisation.

Sådan tildeler du roller hos understøttede identitetstjenesteudbydere

OneLogin-appen og Okta-appen har fået tilføjet understøttelse af rolletildeling. Understøttelse i Azure-appen tilføjes senere. Hvis du vil tildele eller opdatere en SCIM-brugerolle i OneLogin eller Okta, skal du ændre rollenavnet for en eksisterende SCIM-bruger i identitetstjenesteudbyderens klargøringsportal.

Sådan tildeler du roller hos ikke-understøttede identitetstjenesteudbydere

Hvis din identitetstjenesteudbyder ikke har en Shopify Plus-app, skal du redigere din SCIM-konfiguration manuelt. Bekræft, at din identitetstjensteudbyder kan tilføje roller som et SCIM-felt, inden du går i gang.

Hvis du vil tildele eller opdatere en SCIM-brugerrolle, skal JSON-teksten i POST-, PUT- og PATCH-anmodninger indeholde følgende:

json { "name": { "givenName": "given_name" "familyName": "family_name" }, "userName": "email", "roles": [{"value": "role_name"}] }

SCIM-JSON-teksten skal indeholde en nøgle kaldet roles. roles skal være en matrix med en hash-værdi, der opbevarer rollenavnet. Hvis der angives flere hash-værdier for rollenavnet, er det kun den sidste hash-værdi for rollenavnet, der bruges til at tildele en rolle. Hvis rollenavnet er ugyldigt, eller hvis SCIM-JSON-teksten ikke matcher ovenstående skabelon, vil rollerne ikke blive tildelt eller opdateret.

Sådan fjerner du tildelingen af roller

Brug Shopify-organisationsadministratoren til at fjerne tildelingen af en brugerrolle. Få mere at vide om, hvordan du fjerner tildelingen af brugerroller i Shopify.

Sådan fjerner du SCIM-integrationen

Hvis du ikke længere har brug for en SCIM-integration, kan du fjerne den. Denne handling kan ikke fortrydes. Hvis du har brug for at genaktivere din integration, skal du genere et nyt API-token.

Fremgangsmåde:

 1. I din Shopify-organisationsadministrator skal du gå til Brugere > Sikkerhed.
 2. Klik på ... ud for dit API-token i afsnittet SCIM-integration.
 3. Klik på Slet token.

Begrænsninger

Butiksejere og organisationsejere kan ikke fjernes via en identitetstjenesteudbyder. Begge typer ejerskab skal overføres, før brugeren kan fjernes. Hvis du har brug for at ændre butiksejeren, kan du gøre dette via din Shopify-administrator. Hvis du har brug for at ændre organisationsejeren, skal du kontakte Shopify Plus-support.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis