Adgang til værktøjer og administration for Shopify-organisationsadministratoren

Der er to typer adgang på organisationsniveau: adgang til værktøjer og administration. Adgang til værktøjer og administration giver brugerne mulighed for at foretage ændringer i alle butikkerne i din organisation, herunder butikker, hvor disse brugere ikke har tilladelser på butiksniveau.

Hvis du f.eks. har fire butikker i din organisation, kan du give en bruger adgangen Flow og adgang til blot den ene af dine fire butikker. I dette tilfælde kan denne bruger oprette og redigere workflows for alle fire butikker og ikke bare til den butik, som brugeren har adgang til.

Adgang til værktøjer og administration er forskelligt fra butikstilladelser. Nogle adgange giver brugerne mulighed for at foretage handlinger, som ikke kan udføres i butikkens Shopify-administrator, som f.eks. at oprette en ny butik. Andre adgange giver brugerne mulighed for at foretage handlinger, som normalt kun kan udføres af butiksejeren, som f.eks. at give brugere adgang til en butik.

Beskrivelse af adgang til værktøjer i Shopify-organisationsadministratoren

Nedenstående tabel beskriver de forskellige adgange til værktøjer.

Beskrivelse af adgang til værktøjer på organisationsniveau
Adgang til værktøjer Beskrivelse
Oversigt

Giver brugeren mulighed for at se salgs- og ordredata. En bruger med denne adgang kan udføre følgende opgaver:

 • Se salgs- og ordredata for alle butikker i organisationen.
 • Se salgs- og ordredata for specifikke butikker.
 • Få adgang til detaljerede rapporter i en butiks Shopify-administrator.

En bruger, der har denne adgang, kan se dataene på siden Oversigt for alle butikker i organisationen uden at have adgang til specifikke butikker. Brugeren kan ikke se detaljerede rapporter i en butiks Shopify-administrator, før han eller hun har tilladelsen Rapporter for den pågældende butik.

Flow

Giver brugeren mulighed for at administrere workflows i alle butikker. En bruger med denne adgang kan udføre følgende opgaver:

 • Opret og slet workflows.
 • Aktivér og deaktiver workflows.
 • Kopiér workflows til andre butikker.

Beskrivelse af adgang til administration i Shopify-organisationsadministratoren

Nedenstående tabel beskriver de forskellige adgange til administration.

Beskrivelse af adgang til administration på organisationsniveau
Adgang til administration Beskrivelse
Brugeradministration

Giver brugeren mulighed for at administrere andre brugere i din organisation. En bruger med denne adgang kan udføre følgende handlinger:

 • Tilføj og fjern brugere.
 • Oprette og administrere roller samt tildele roller til brugere.
 • Suspender og genaktiver brugere.
 • Giv og fjern adgang på organisationsniveau, herunder Brugeradministration.
 • Give og fjerne adgang til butikker og angive brugernes butikstilladelser.
 • Kræv, at brugere anvender totrinsgodkendelse.
 • Bekræft et domæne for din organisation.
 • Nulstil totrinsgodkendelse for en bruger.

Adgangen Brugeradministration giver ikke brugeren mulighed for at ændre en butiks ejer. Det er kun en butiksejer, der kan overføre ejerskab, og ejerskabet kan kun overføres fra selve butikken.

Organisationsejeren tildeles som standard adgangen Brugeradministration. Du kan ikke fjerne denne adgang fra organisationsejeren.

Administration af butik

Giver brugeren mulighed for at administrere butikkerne i din organisation. En bruger med denne adgang kan oprette nye butikker og godkende eventuelle ekstra abonnementsgebyrer, som er nødvendige for butikken. Hvis du f.eks. opretter en butik, der ikke er omfattet af din kontrakt, kan en bruger med adgangen Administration af butik godkende gebyret for den nye butik.

Denne adgang giver ikke brugerne mulighed for at godkende følgende gebyrer:

 • kontraktgebyrer
 • appgebyrer

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis