Administration af roller i Shopify-organisationsadministratoren

Du kan administrere brugere i din organisation mere effektivt ved hjælp af roller, som er en kombination af organisationsadgang og butikstilladelser. Du kan tildele roller til dine brugere, når du føjer brugerne til din organisationsadministrator. Hvis du allerede har brugere i din organisationsadministrator, kan du vælge flere brugere og tildele alle disse brugere den samme rolle. Du kan også duplikere eksisterende roller.

Overvejelser omkring roller i Shopify-organisationsadministratoren

Overvej følgende, før du opretter og tildeler roller til brugere i Shopify-organisationsadministratoren:

 • Roller, der oprettes i Shopify-organisationsadministratoren administrerer kun adgang på organisations- og butiksniveau. POS-roller administreres særskilt på butiksniveau.

 • Der kan ikke tildeles roller til følgende typer af brugere:

 • Hvis du sletter en rolle, vil alle brugere, der var tildelt denne rolle, bevare de adgange og tilladelser, som rollen indebar. Hvis rollen f.eks. indeholdte adgangen Flow, vil brugerne fortsat have adgangen Flow, indtil du udtrykkeligt fjerner adgangen fra dem.

 • Brugere i din organisation kan også være medarbejdere i en butik, som ikke er en del af din organisation. Hvis denne butik føjes til din butik, efter du har tildelt roller til dine brugere, sker ét af følgende scenarier:

Opret roller til brugere af organisationsadministratoren

En rolle skal mindst indeholde én organisationsadgang. Du kan dog både inkludere adgang på organisationsniveau og butiksadgang i en rolle.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Brugere > Roller i din Shopify-organisationsadministrator.
 2. Klik på Opret rolle.
 3. Gå til Rolleoplysninger > Navn, og angiv derefter et navn til rollen.
 4. Gør følgende for at tilføje organisationsadgang:

  1. Gå til Adgang og tilladelser > Adgang til værktøjer og administration. Klik derefter på Tilføj adgang.
  2. Markér de organisationstilladelser, du vil føje til rollen.
  3. Klik på Tilføj adgang.
 5. Valgfrit: Gør følgende for at tilføje adgang til butikker:

  1. Gå til Butiksadgang, og klik derefter på Tilføj adgang.
  2. Gør et af følgende:
   • Hvis du vil angive forskellige tilladelser for individuelle butikker, skal du markere én butik.
   • Hvis du vil angive de samme tilladelser for flere butikker, skal du markere alle de relevante butikker.
  3. Klik på Fortsæt.
  4. Markér de tilladelser, som brugerne skal have, og klik derefter på Udført.
  5. Hvis du vil tilføje flere butikker, som har forskellige tilladelser, skal du fortsætte med at tilføje butiksadgang, indtil du har tilføjet alle de relevante butikker.
 6. Klik på Gem.

Tildel roller til eksisterende brugere af organisationsadministratoren

Du kan tildele roller til én eller flere brugere på én gang via listen Brugere.

Selvom du kan tildele en rolle til en individuel bruger via dennes side med kontooplysninger, beskriver denne proces tildelingen af roller direkte fra listen Brugere til én eller flere brugere.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Brugere i din Shopify-organisationsadministrator.

 2. Markér de relevante brugere på listen Brugere.

 3. Klik på Handlinger > Tildel rolle.

 4. Vælg den relevante rolle, og klik derefter på Tildel rolle.

Dupliker roller for eksisterende administratorer af organisationsadministratoren

Du kan duplikere en eksisterende rolle fra listen Roller. Når du har duplikeret en rolle, kan du tildele den til én eller flere brugere på én gang.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Brugere > Roller i din Shopify-organisationsadministrator.
 2. Klik på den rolle, du ønsker at duplikere.
 3. Klik på Dupliker.
 4. Angiv et nyt navn på rollen, og klik derefter på Dupliker rolle.

Fjern roller fra brugere af organisationsadministratoren

Når du fjerner en rolle fra en bruger, vil denne bruger stadig have den samme adgang og de samme butikstilladelser, som rollen indebar. Når du fjerner rollen fra brugeren, kan du give denne bruger andre adgange og butikstilladelser.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Brugere i din Shopify-organisationsadministrator.

 2. Klik på navnet på den bruger, som du vil fjerne rollen for, på listen Brugere.

 3. Klik på Rediger adgang > Fjern rolle fra bruger i afsnittet Rolle.

 4. Klik på Fjern rolle.

 5. Valgfrit: Tildel brugeren andre adgange og butikstilladelser.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis