Lokationsbaserede skatteindstillinger

Bemærk: Denne vejledning er relevant for shopejere, der sælger uden for USA, Canada eller EU. Det er dit ansvar at konsultere de lokale skattemyndigheder eller en skatteekspert for at sikre, at du opkræver de korrekte skatteprocenter hos dine kunder, og at du indsender din selvangivelse og udligner dine skatter korrekt.

Opsætningen af skatter for USA, Canada og EU er baseret på skatteregistreringer. Hvis du ikke er bosiddende i disse områder og skal opkræve skatter, anvendes nationale og regionale skatter afhængigt af din lokale skattelovgivning.

Konfigurer lokationsbaserede skatteprocenter

Mange lande opkræver skatter baseret på en ordres destination, hvilket betyder, at du opkræver skatter efter den procent, der er angivet for det område, hvor dit produkt leveres. Kontakt en skatterådgiver, hvis du er usikker med hensyn til disse detaljer.

Inden du konfigurerer destinationsbaserede skatter, skal du bekræfte, om du er forpligtet til at opkræve omsætningsskat fra dine kunder og om dit produkt er skattepligtigt.

Fremgangsmåde:

 1. Bekræft, at din butiksadresse er uden for USA, Canada eller EU, og at du har oprettet en leveringszone for destinationslandet.
 1. Klik på landets navn i afsnittet Skatteområder.

 2. I afsnittet Basisskatter skal du angive de procentsatser, der gælder i landet og eventuelle regioner og områder. Du kan vælge, om der i et område anvendes skat i stedet for føderal skat, eller om skat føjes til eller indgår i en føderal skat. Få mere at vide om disse muligheder under Sørg for, at skatter ikke duplikeres.

 3. Klik på Gem.

Inkluder skatter i produktpriser

I nogle lande, såsom Storbritannien, skal du for de fleste varetyper inkludere omsætningsskat i de priser, der vises.

Hvis du aktiverer denne funktion, beregnes skatten ved hjælp af formlen Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate). Selv om det ikke fremstår, som om der er tilføjet skatter, får du og dine kunder stadig vist skatten som en varelinje. Subtotal og total vil være det samme, men skattebeløbet for ordren vil også være angivet.

Ordreoplysninger, skat vist som en separat varelinje

Bemærk: Hvis du angiver, at en kunde er skattefritaget, men du bruger priser inklusive skat, opkræves kunden stadig den fulde listepris for produktet.

Fremgangsmåde:

 1. Markér Vis alle priser inklusive skat.

 2. Klik på Gem.

Når du har konfigureret dine priser til at inkludere skatter, skal du lade Opkræv skatter for dette produkt være markeret på dine produktsider, således at skatter er inkluderet i den viste pris. Kunderne får vist skattebeløbet ud for totalen ved betaling.

Det påvirker ikke dine indberetning af skat, hvis du konfigurerer dine priser, så de er inklusive moms og skatter.

Eksempel: Sammenligning af skatteberegninger

Maya og Gabriel bor begge i det samme område, og begge har webshops. Området har en skatteprocent på 10 % og giver virksomhedsejere mulighed for at vælge, om de vil inkludere skatter i deres priser.

 • Maya inkluderer ikke skatter i sine priser. Hvis hun angiver prisen på et produkt til 100 USD, beregnes skatten til 10 USD, og den samlede udsalgspris udgør 110 USD. Formlen for dette er Total = List Price X (1 + Tax Rate):

  100 USD X (1 + 0,1) = 100 USD X 1,1 = 110USD

 • Gabriel beslutter sig for at inkludere alle skatter i sine anførte priser. For at nå frem til en samlet pris på 100 USD inklusive skat anvendes en formel indeholdende skat til at beregne skattedelen. Formlen for dette er Tax = (Tax Rate X Price) / (1 + Tax Rate):

  Skattedel af prisen = (0,1 x 100 USD)/(1 + 0,1) = 10 USD/1,1 = 9,09 USD

  Produktdel af prisen = 100 USD - 9,09 USD = 90,91 USD

  Disse beregninger sker automatisk. Skattebeløbet vises i detaljer for alle ordrer, så både Gabriel og hans kunder kan se det faktiske skattebeløb, der opkræves.

Opkræv skatter på leveringspriser

I nogle områder skal du opkræve skatter på levering. Hvis du har butik uden for Canada eller USA, skal du følge trinnene herunder for at opkræve skatter på dine leveringspriser.

Bemærk: Hvis butikker i Canada og USA bruger automatisk skatteberegning, skal du ikke markere muligheden Opkræv skatter på leveringspriser. Der opkræves automatisk de påkrævede skatter på leveringspriser.

Fremgangsmåde:

 1. Markér Opkræv skatter på leveringspriser.

 2. Klik på Gem.

Sørg for, at skatter ikke duplikeres

Hvis du konfigurerer skatter for et land og dets underområder, skal du sørge for, at du angiver, hvorvidt en regional skat er føjet til eller indeholdt i en eventuel føderal skat, eller om den skal anvendes i stedet for den føderale skat. Hvis dine kunder i et land får opkrævet skatter to gange, kan det skyldes, at du har konfigureret, at underområdets skatter skal føjes til den samlede skat for det pågældende land.

Forestil dig, for eksempel, at du har en vare til 100 USD. Kunden, der køber denne vare, kommer fra et område, hvor der er skatteprocenter for land og områder – begge på 10 %.

 • Hvis du vælger føjet til, bliver skatteprocenterne for land og område opkrævet og lagt sammen. I dette tilfælde er beløbet for landeskatte 10 USD og beløbet for den regionale skat er 10 %. Disse lægges sammen til en samlet pris på 120,00 USD.

 • Hvis du vælger i stedet for, opkræves den regionale skat, men landeskatten opkræves ikke. I dette tilfælde er der ingen landeskat og en regional skat på 10,00 USD. Den samlede pris for varen er 110 USD.

 • Hvis du vælger lagt til, udregnes skattebeløbet for landet, hvorefter den regionale skat opkræves af denne subtotal. I dette tilfælde er beløbet for landeskatten 10,00 USD. Den regionale skat lægges derefter til subtotalen på 110,00 USD, hvilket giver en regional skat på 11,00 USD. Når disse tal lægges sammen, giver det en samlet pris på 121,00 USD.

Du kan bekræfte eller ændre dine skatteindstillinger for et område.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn afsnittet Skatteområder, og klik på Rediger ud for landets navn. Skatterne vises for landet og for underområderne efter stat eller provins.

 2. Vælg en valgmulighed i rullemenuen under skatteprocenten for underområdet for at specificere, hvordan du ønsker at opkræve skatter.

 3. Klik på Gem.

Rediger standardnavnet for moms

For lande, hvor der opkræves moms, er standardnavnet for momsen VAT. Den korte form VAT vises på betalingssiden, kundekvitteringer og i afsnittet Ordreoplysninger for ordrer.

Hvis du befinder dig i et land, der bruger en anden kort form for skatten, kan du redigere navnet på siden Skatter. Flere lande bruger f.eks. IVA i stedet for VAT. Du kan kun ændre navnet, hvis underområder for landet er inkluderet i Shopify-administratoren, såsom for Italien og Spanien. Du kan ikke ændre navnet, hvis underområder ikke er inkluderet,såsom for Østrig og Norge.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på landet i afsnittet Skatteområder.

 2. For hver region skal du ændre VAT til den korte form, du ønsker at bruge.

  Rediger VAT til IVA
  Navnet er specifikt for hver region, så du skal ændre det for hver enkelt region.

 3. Klik på Gem.

Overvejelsers for skattefritagelser ved priser inkl. skat

Hvis du inkluderer skatter i dine produktpriser, kan du ikke vise priser for bestemte kunder, der er fritaget for skat. Dette gælder f.eks. GST-fritagelser for kunder uden for Australien og New Zealand.

Hvis du har brug for at give specifikke kunder en fritagelse, kan du overveje følgende muligheder:

 • Undlad at inkludere skatter i dine priser.
 • Rediger dit tema til at vise priser i din butik uden skat, og brug Shopify-scripts til at anvende momsfritagelsen på 20 % under betalingsprocessen.
 • Brug en udvidelsesbutik til at give internationale købere mulighed for at betale priser uden skat.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis