Administrer dine skatter i Storbritannien

Når du har opdateret din butik til at bruge registreringsbaserede skattefunktioner for Storbritannien, kan du administrere dine skatteindstillinger, herunder dine registreringer, tilsidesættelser og kundefritagelser.

Administration af de områder, hvor du er registreret

Du kan til enhver tid tilføje, slette eller ændre dine registreringer eller kontonumre.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator. Klik på Den Europæiske Union i afsnittet Lande/områder.
 2. Gør et af følgende i afsnittet Moms på salg inden for EU:

  1. Klik på Opkræv moms, hvis du vil opsætte en ny momsregistrering.
  2. Hvis du vil redigere en eksisterende momsregistrering, skal du klikke på knappen ... ud for det område, du vil redigere.
 3. Opdater dine områder og kontonumre.

 4. Klik på Gem.

Tilsidesættelse af skatter

Nogle gange gælder standardskatteprocenterne ikke for bestemte produkter. For eksempel kan visse typer af børnetøj være fritaget for skatter eller have en lavere skatteprocent. Hvis standardpriserne ikke er relevante, skal du oprette en tilsidesættelse.

Opret en skattetilsidesættelse for et produkt

Oprettelse af en tilsidesættelse for produkter er en totrinsproces. Du starter med at oprette en kollektion, der indeholder produkter, der har en anden skatteprocent. Derefter angiver du, i hvilket område tilsidesættelsen gælder, og den skatteprocent der skal anvendes.

Fremgangsmåde:

 1. Opret en kollektion ved at gøre følgende:

  1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
  2. Klik på Opret kollektion, og giv kollektionen et navn.
  3. Vælg Manuel under Kollektionstype.
  4. Klik på Gem kollektion.
 2. Opret tilsidesættelsen ved at gøre følgende:

  1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
  2. Klik på det land eller område, du vil oprette en tilsidesættelse for, i afsnittet Lande/områder.
  3. Klik på Tilføj produkttilsidesættelse i afsnittet Skattetilsidesættelser.
  4. Vælg kollektionen.
  5. Vælg den region, som tilsidesættelsen gælder for.
  6. Indtast skatteprocenten for kollektionen i denne region.
  7. Klik på Gem.

Administration af dine skatteberegninger

Du kan administrere forskellige indstillinger for, hvordan skatter beregnes for dine produkter. Du kan f.eks. angive, om der skal inkluderes skatter i dine priser, om du vil opkræve skat/moms for digitale varer, og om du skal anvende skatter på leveringsomkostninger. Du administrerer disse indstillinger på indstillingssiden Skatter og told. Se Skattetilsidesættelser og -undtagelser for at få mere at vide.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i din Shopify-administrator.
 2. Vælg de relevante valgmuligheder i afsnittet Skatteberegninger.
 3. Klik på Gem.

Skatteafrunding

Tidligere blev skatter afrundet på fakturaniveau ved at beregne skatterne på ordrens subtotal og derefter afrunde resultaterne. Når du opdaterer dine indstillinger til at bruge de britiske skattefunktioner, afrundes skattebeløbene i stedet på varelinjeniveau. I disse tilfælde beregnes den samlede skatteværdi ved at anvende skatteprocenten på hver linje i ordren, afrunde resultatet og derefter lægge disse subtotaler sammen for at nå frem til ordrens samlede værdi.

Afrunding af skatter på varelinjeniveau forbedrer beregningen af forskellige skatteprocenter og gør det nemmere at beregne skatter for ordrer, der indeholder afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige produkter.

Eksempel på skatteafrunding på fakturaniveau og på varelinjeniveau

En kunde afgiver en ordre på 42 forskellige varer, som hver har en pris på 14,99 GBP og er underlagt 18 % skat. Varelinjeskatten for hvert produkt bestemmes ved at gange prisen (14,99 GBP) med skatteprocenten (0,18), hvilket giver et resultat på 2,6982 GBP.

Tidligere blev skatten for hver varelinje lagt sammen, og totalen blev afrundet. I dette tilfælde var det samlede totalbeløb 113,3244 GBP, som blev afrundet til 113,32 GBP.

Skat afrundes nu på varelinjeniveau, hvilket betyder, at skattebeløbet afrundes individuelt for hvert produkt. Skattebeløbet på varelinjeniveau på 2,6982 GBP afrundes til 2,70 GBP, som derefter lægges sammen for at få totalen. I dette tilfælde er den samlede skat 113,40 GBP.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis