Konvertere valutaer i din butik

Du kan bruge scriptet til flere valutaer i tema for at vise priser i en valuta, som dine kunder er bekendt med.

Scriptet til flere valutaer kan bruges til at hjælpe dine kunder med at få vist produkter i en valuta, de er bekendt med, men ved betaling skifter valutaen altid tilbage til din butiks valuta. Din butiks valuta er den valuta, du har konfigureret på siden Generelle indstillinger i administratoren.

Trin:

  1. Klik på Generelt.

  2. I afsnittet Standarder og formater skal du klikke på linket Skift formatering.

  3. I feltet HTML med valuta skal du ombryde det eksisterende indhold i et HTML-spanelement med et klassenavn angivet som money.

    Hvis din butiks valuta er amerikanske dollar (USD), ser formatet sådan ud:

<span class=money>${{amount}} USD</span>
  1. I feltet HTML uden valuta skal du indtaste nøjagtig det samme indhold, som du indtastede i feltet HTML med valuta. Tilføjelse af en valutadeskriptor til begge formater hjælper med at skelne mellem valutaer, der bruger dollartegnet ($).

    Hvis din butiks valuta er amerikanske dollar (USD), ser formatet sådan ud:

<span class=money>${{amount}} USD</span>

Siden Shopify-administrator, der viser formatering af valuta med spanelementer anvendt

Forsigtig: Brug ikke spørgsmålstegn rundt om ordet money, da dette kan medføre i JavaScript.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis