Produkter relateret til covid-19

Du kan bruge denne side til at få mere at vide om Shopifys regler for salg af produkter relateret til covid-19 og den forskellige lovgivning omkring salget af produkter relateret til covid-19, der kan være relevante for din virksomhed. Disse regler og lovgivninger fremmer den offentlige sundhed og varierer fra region til region.

Du kan skabe vækst i din virksomhed og nå ud til nye kunder ved at sælge produkter relateret til covid-19. Du kan sikre, at din Shopify-butik kører uden afbrydelser, ved at overholde Shopifys regler for salg af produkter relateret til covid-19 og alle relevante love og lovgivninger i de retsområder, hvor du driver forretning.

Vacciner og vaccinationstjenester

Du må kun sælge vacciner mod covid-19 på Shopify, hvis dette formidles af eller er tilknyttet en offentlig myndighed. Hvis du er en offentlig myndighed, som bruger Shopify til formidling af vaccinedistribution, kan du blive bedt om at bekræfte din brug af platformen og om at bekræfte din status som offentlig myndighed.

Systemer til bestilling af vacciner mod covid-19 kan være tilladt på platformen, men disse vil blive gennemgået. Du vil blive bedt om at dokumentere, at tjenesten tilbydes i overensstemmelse med relevante love og lovgivninger i alle de berørte retsområder.

Salget af vaccinationskort relateret til covid-19 er strengt forbudt på platformen, da disse produkter medfører en høj risici for svindel og bruges til at omgå regulativer for den offentlige sundhed.

Testsæt og testtjenester

Du må muligvis gerne sælge testsæt og formidling af testtjenester relateret til covid-19 på platformen, men disse vil blive gennemgået. Som et led i Shopifys gennemgangsproces vil du blive bedt om at fremvise relevant dokumentation på, at dine testsæt eller testtjenester er godkendt af de respektive sundhedsmyndigheder i dit retsområde. Du kan også blive bedt om at fremvise anden dokumentation, godkendelse eller licens, hvis Shopify finder dette relevant.

Bedste fremgangsmåder

Beskyttede sundhedsoplysninger

Du skal sikre, at du overholder afsnit 8 i Shopifys politik for acceptabel brug, som angiver, at du ikke må bruge Shopify til indsamling, opbevaring eller behandling af beskyttede sundhedsoplysninger.

Offentlig sundhed

Du må ikke sælge produkter relateret til covid-19, der er beregnet til aktiv eller vildledende omgåelse af regler og lovgivninger for den offentlige sundhed i forbindelse med covid-19.

Priser

Priserne på alle produkter eller tjenester relateret til covid-19 må ikke overstige markedsværdien.

Medicinske eller kvalitetsmæssige påstande

Alle krav, du fremsætter om dine produkter, skal være sande og understøttet af dokumenterede beviser. I nogle retsområder kan det være et lovpligtigt krav at udføre tilfredsstilledene og korrekte tests af de fremsatte krav.

Dit produkt vil blive fjernet fra din webshop, hvis du fremsætter ubegrundede medicinske påstande, eller hvis du misbruger termer relateret til forebyggelse eller behandling af covid-19.

Hvis du fremsætter en påstand om, at et produkt giver medicinsk eller specifik beskyttelse mod covid-19, skal du kunne underbygge din påstand. Hvis dit produkt er af ikke-medicinsk karakter, skal du markedsføre det som et ikke-medicinsk produkt.

Tilbagekaldelser af produkter

Salg af tilbagekaldte produkter, såsom men ikke begrænset til personlige værnemidler, hånddesinfektionsmidler eller andet medicinsk udstyr er strengt forbudt.

Shopify payments

Brugen af Shopify Payments som betalingsudbyder afhænger af, hvilke produkter relateret til covid-19, som du sælger.

Ressourcer

USA

Canada

Den Europæiske Union

Storbritannien

Australien

New Zealand

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis