Arkivering af udviklingsbutikker

Du kan arkivere udviklingsbutikker, når du ikke vil arbejde på dem længere. Det fjerner dem fra siden Butikker i dit partnerkontrolpanel. Du kan altid ophæve arkiveringen af en butik, hvis du vil fortsætte arbejdet med den på et senere tidspunkt.

Arkivér en udviklingsbutik

Når du har arkiveret en udviklingsbutik, vises den ikke længere på listen med butikker på siden Butikker i dit partnerkontrolpanel.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Butikker i dit partnerkontrolpanel.
  2. Klik på navnet på den udviklingsbutik, du vil arkivere.
  3. Klik på Arkivér udviklingsbutik.

Ophæv arkivering af en udviklingsbutik

Du kan ophæve arkiveringen af en udviklingsbutik, hvis du vil gendanne den. Når du har ophævet arkiveringen af en udviklingsbutik, vises den igen på listen med butikker på siden Butikker i dit partnerkontrolpanel.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Butikker i dit partnerkontrolpanel.
  2. Klik på X ud for filteret Er ikke arkiveret.
  3. Klik på navnet på den udviklingsbutik, som du vil ophæve arkiveringen af.
  4. Klik på Ophæv arkivering af udviklingsbutik.