Skatter på partnersalg

Som virksomhed er du ansvarlig for at opkræve skatter på salg og indbetale dem til de relevante myndigheder. Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan og hvornår Shopify beregner skat for salget af apps, temaer og tjenester samt dine henvisninger, og hvordan disse skatter indbetales.

Bemærk: Dine skattemæssige forpligtelser varierer, afhængigt af den type tjenester, du udbyder, og hvor din virksomhed er registreret. Vi anbefaler, at du drøfter skattemæssige spørgsmål vedrørende din virksomhed med en lokal revisor.

Skatter på salg af apps og temaer

Hvis du er en Shopify-partner, som sælger apps eller temaer på Shopify-platformen, skal du muligvis indbetale skatter for disse salg. Dette afhænger dog af retsområdet for shopejeren, som køber appen eller temaet. Shopify beregner og indbetaler disse skatter til de lokale skattemyndigheder, hvis følgende er sandt:

  • Shopify har en virksomhed i retsområdet, hvor shopejeren befinder sig.
  • De lokale skattemyndigheder kræver, at Shopify opkræver skatter på apps og temaer.

Hvis du indberetter skat til Canada Revenue Agency, skal du udfylde en "joint election form", som giver Shopify tilladelse til at indberette specifikke skatter på dine vegne. Du kan downloade denne formular på Canada Revenue Agencys website. Når du har udfyldt og underskrevet denne formular som virksomhedsleder, kan du anmode om Shopifys underskrift på formularen ved at sende den udfylde formular til billing-tax-support@shopify.com. Oplysningen Identification of agent (identificering af agent) behøver ikke at blive udfyldt.

Du kan få mere at vide om de retsområder, hvor Shopify driver virksomheder, under faktureringsdokumentation for shopejere.

Skatter på tjenestegebyrer

Hvis du er Shopify-partner og opkræver tjenestegebyrer, kan du inkludere dit skatteregistreringsnummer og det skattebeløb, der skal opkræves fra shopejeren, på de fakturaer, du sender. Shopify opkræver det angivne beløb fra shopejeren og udbetaler din del af transaktionen inklusive skat. Det er dit ansvar at indbetale skatter til de relevante offentlige myndigheder. Du kan få mere at vide om at oprette fakturaer for tjenester under Sådan fakturerer du shopejere og bliver betalt.

Skatter på henvisninger

Shopify betaler dig en kommission for henvisninger fra udviklingsbutikker, affiliate-henvisninger og Shopify Plus-henvisninger. Da dette er en tjeneste, som du leverer til Shopify, kan nogle retsområder kræve, at du indbetaler skat af denne kommission. Shopify beregner og betaler kun disse skatter i følgende tilfælde.

Henvisninger fra canadiske partnere

Hvis du angiver et canadisk virksomhedskontonummer (BN) i dine skatteoplysninger på partnerkontoen, lægger Shopify yderligere 13 % Ontario HST til udbetalingen af din henvisningskommission. Denne skat lægges til din udbetaling og afspejles på din faktura med henvisningskommission. Du er ansvarlig for at indbetale disse skatter til de relevante skattemyndigheder.