Ofte stillede spørgsmål omkring opdateringer af vilkårene for vores Aftale for Partnerprogrammet og API'er

Den 6. december 2021 udsendte Shopify et resume af de kommende opdateringer af vores Licens og servicevilkår for API (“API-vilkår”) samt vores Aftale for Partnerprogrammet (“PPA”). Disse ændringer træder i kraft den 5. januar 2022 og omfatter vilkår, der er relateret til skat på digitale tjenester (gældende i nogle retsområder).

Følgende er nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med disse ændringer samt deres betydning for partnere og udviklere.

Hvorfor introducerer Shopify en ny PPA og nye API-vilkår?

Vi opdaterer vores API-vilkår og Aftale for Partnerprogrammet for at understøtte det stigende antal Shopify-partnere og -udviklere og samtidig opretholde sikkerheden og integriteten for de produkter og tjenester, der tilbydes på Shopify-platformen.

Hvad er “skat på digitale tjenester”?

I nogle retsområder anvendes der en skat på digitale tjenester på de produkter og tjenester, der sælges digitalt. Skatten på digitale tjenester beregnes som en procentdel af bruttoindtægten af salget af en digital tjeneste og varierer afhængigt af det retsområde, hvor shopejerens virksomhedsadresse er placeret. Lad os f.eks. sige, at en shopejer har en virksomhedsadresse i Italien og køber en app til 100 USD. Da skatten på digitale tjenester er 3 % i Italien, vil partnere skylde en skat på digitale tjenester svarende til 3 USD for denne transaktion.

For at tage højde for dette tillægsgebyr i de gældende retsområder vil salg af offentlige apps og temaer blive pålagt et regulerende driftsgebyr fra og med den 5. januar 2022 (for partnere). Det regulerende driftsgebyr vil blive anvendt, hvis shopejerens virksomhedsadresse ligger i et af de angivne retsområder. Procentdelen kan variere afhængigt af retsområdet.

Satser for skat på digitale tjenester efter land eller område

Satser for skat på digitale tjenester efter land eller område
Land eller område Satser for skat på digitale tjenester
Storbritannien 2 %
Italien 3 %
Tyrkiet 5 %
Indien 2 %
Spanien 3 %

Bliver dette regulerende driftsgebyr opkrævet med tilbagevirkende kraft?

Nej. Vi anvender ikke dette regulerende driftsgebyr med tilbagevirkende kraft. Dette gebyr træder først i kraft fra og med den 5. januar 2022.

Hvordan kan jeg se, hvilket regulerende driftsgebyr der gælder for min konto?

Partnere kan se det gældende regulerende driftsgebyr (hvis relevant) på siden med udbetalinger i Partnerkontrolpanelet ved hjælp af CSV-filen med udbetalinger eller Partner API'en.

Hvor kan jeg få mere at vide om regulerende driftsgebyrer?

Få mere at vide om regulerende driftsgebyrer under Indtægter som Shopify-partner.

Hvilke markedsføringsaktiviteter reguleres i henhold til vores Aftale for Partnerprogrammet?

Vi har udvidet omfanget af de markedsføringsaktiviteter, vi regulerer, til at omfatte, men ikke blot gælde, platforme på sociale medier, sms'er og e-mailmarkedsføring. Dette sker for at følge den teknologiske udvikling. Vi kræver som altid, at vores partnere anvender ansvarlig markedsføring i overensstemmelse med d en relevante lovgivning samt de gældende regler og direktiver. Markedsføring bør altid være respektfuld overfor de shopejere, der markedsføres overfor, sikre indsamling af al nødvendig samtykke samt undgå enhver aktivitet, der kan blive anset om påtrængende eller spammende.

Hvilke ændringer er der sket i forhold til markedsføring i forbindelse med data om samtykke?

Vi har opdateret ressourcen Customer REST Admin API til at skelne mellem samtykke for sms'er og e-mailmarkedsføring i henhold til de gældende krav. Partnere, der indsamler og opbevarer oplysninger om samtykke, skal synkronisere (udfyldes og i realtid) korrekte data omkring samtykke i forbindelse med sms-markedsføring og e-mailmarkedsføring til Shopify.

API'en skal integreres på Partnerens kanal, så dataene synkroniseres i realtid, når Partneren modtager data om samtykke.

Udfaser Shopify accepts_marketing-egenskaben?

Ja. Vi udfaser accepts_marketing-egenskaben i Customer REST Admin API'en i slutningen af 2022. Vi forventer, at Partnere begynder at bruge de nye felter til samtykke omkring markedsføring med det samme. Vi fortsætter med at understøtte API-endpointet for accepts_marketing indtil da.

Kan shopejere indsamle samtykke til sms'er ved betaling?

Shopify har gjort det nemt for shopejere at komme i gang med at indsamle samtykke til sms'er ved betaling. Shopejere kan aktivere denne nye funktion ved at følge trinnene i Shopify Hjælp.

Hvad sker der, hvis samtykket ikke opdateres?

Vi bruger registreringen af samtykke sammen med det nyeste consent_updated_at time. Det betyder, at Partnere skal sørge for, at den seneste registrering af samtykke indeholder den seneste dato. Partnere kan også sikre sig, at telefonnummeret ikke allerede er knyttet til en anden kunde. Samtykket opdateres kun, hvis det er et unikt telefonnummer.

Hvordan fungerer bekræftet tilmelding?

Statussen markeres som afventende, indtil vi får en opdateret samtykkestatus.

Jeg har opdateret en kundes samtykkestatus med UNSUBSCRIBED og tilmeldingsniveauet er NULL. Hvorfor angives tilmeldingsniveauet til SINGLE_OPT_IN?

Denne adfærd er forventet. Vi tillader NULL-værdier for UNSUBSCRIBED-statussen, men vi opbevarer dem som SINGLE OPT IN i vores database.

Hvad nu, hvis jeg allerede indsamler samtykke ved betaling ved at redigere checkout.liquid?

Shopejere kan nu indsamle samtykke til sms'er ved betaling uden at skulle redigere checkout.liquid. Vi anbefaler, at alle Partnere indgår et samarbejde med deres shopejere om at implementere dette nye workflow for samtykke direkte i Shopify og fjerner alle “checkout.liquid”-redigeringer, der er relateret til samtykke til sms'er eller e-mailmarkedsføring. Shopejere kan aktivere denne nye funktion ved at følge trinnene i Shopify Hjælp. Ethvert samtykke, der indsamles ved hjælp af checkout.liquid-redigeringer, skal sendes tilbage til Shopify.