Opdateringer af indtægtsandel – for Shopify App Store-udviklere

Fra og med den 1. august 2021 kl. 10.00 PST (kl. 13.00 EST) kan appudviklere registrere dig til en reduceret indtægtsandelsplan for apps, der sælges via Shopify App Store. Med denne plan opkræver Shopify 0 % af de første 1.000.000 USD i årlige bruttoindtægter på apps, der tjenes via Shopify App Store. De samlede indtægtsandele, der overstiger 1.000.000 USD årligt, underlægges en indtægtsandel på 15 %. Dette er en reduktion fra de tidligere 20 %.

Registrer dig til den nye indtægtsandelsplan

Partnere skal registrere sig den 1. august 2021 eller derefter, hvis de vil drage fordel af indtægtsandelsplanen på 0 %. Registrering er tilgængeligt i partnerkontrolpanelet den 1. august 2021 kl. 10.00 PST (kl. 13.00 EST).

Registreringsoplysninger

Alle partnerkonti skal fuldføre en engangsregistrering til Shopify App Store for at få adgang til indtægtsandelsplanen på 0 %.

Nye partnerkonti, der oprettes den 1. august 2021 kl. 10.00 PST (kl. 13.00 EST) eller derefter, skal betale et engangsgebyr på 99 USD pr. partnerkonto. Gebyret gælder ikke for tilpassede eller private apps.

Udviklere skal identificere alle Associated Developer-konti under registreringen.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Indstillinger i dit Partnerkontrolpanel.
  2. Klik på Tilmeld dig nu i afsnittet App Store – registrering. Du kan også finde et link til registreringssiden i banneret på siden Apps.
  3. Angiv følgende oplysninger på siden Tilmeld dig Shopify App Store: - om din konto er ejet af en person eller en entitet

  4. Gennemgå dine oplysninger for at bekræfte at de overholder kravene for tilknyttede udviklerkonti som angivet i Aftalen for partnerprogrammet.

  5. Hvis din partnerkonto blev oprettet den 1. august 2021 kl. 10.00 PST (kl. 13.00 EST) eller derefter, skal du klikke på Tilføj betalingsmetode og angive dine betalingsoplysninger.

  6. Klik på Tilmeld dig.

Beregning af indtægter for App Store

Indtægterne beregnes på tværs af apps. Dette betyder, at de samlede indtægter afgøres pr. appudvikler med det formål at beregne grænsen på 1.000.000 USD (inklusive eventuelle tilknyttede udviklerkonti).

Indtægterne beregnes på tværs af apps. Dette betyder, at de samlede indtægter afgøres pr. appudvikler med det formål at beregne grænsen på 1.000.000 USD (inklusive eventuelle tilknyttede udviklerkonti).

Eksempler på den nye indtægtsplan

En partner, som har appindtægter på under 1.000.000 USD i et kalenderår, modtager 100 % af sine indtægter hele året. Hvis en partner f.eks. tjener 800.000 USD i appindtægter på et kalenderår, vil vedkommende skulle betale 0 % i indtægtsandele, og vedkommende vil modtage 100 % af appindtægterne. Appindtægter nulstilles til 0 USD den 1. januar hvert år.

En partner, som har appindtægter på 1.000.000 USD eller derover i et kalenderår, modtager 85 % af sine indtægter for alle appindtægter over 1.000.000 USD i det resterende kalenderår. Hvis en partner f.eks. tjener 3.000.000 USD i appindtægter i et kalenderår, vil vedkommende skulle betale 0 % i indtægtsandele af de første 1.000.000 USD, og vedkommende vil modtage 100 % af sine appindtægter. Vedkommende vil desuden skulle betale 15 % i indtægtsandele af de resterende 2.000.000 USD og vil derfor modtage 85 % af appindtægterne. Partneren vil skulle betale 300.000 USD i indtægtsandele i dette kalenderår. Appindtægter nulstilles til 0 USD den 1. januar hvert år.

En partner med indtægter fra flere forskellige apps får beregnet sine indtægtsandele ud fra de samlede indtægter for alle vedkommendes apps. Hvis en partner f.eks. tjener 700.000 USD på én app og 400.000 USD på flere andre apps, vil vedkommende skulle betale 0 % i indtægtsandele for af de første 1.000.000 USD (på tværs af alle apps) og modtage 100 % af sine appindtægter. Vedkommende vil desuden skulle betale 15 % i indtægtsandele af de resterende 100.000 USD og vil derfor modtage 85 % af appindtægterne. Partneren vil skulle betale 15.000 USD i indtægtsandele i dette kalenderår. Appindtægter nulstilles til 0 USD den 1. januar hvert år.

En partner med indtægter fra flere tilknyttede udviklerkonti får beregnet sine indtægtsandele ud fra de samlede indtægter for alle vedkommendes konti. Hvis en partner f.eks. tjener 800.000 USD på apps for én partnerkonto og 400.000 USD på tværs af alle sine andre tilknyttede udviklerkonti, vil vedkommende skulle betale 0 % i indtægtsandele af de første 1.000.000 USD (på tværs af alle konti) og modtage 100 % af sine appindtægter. Vedkommende vil desuden skulle betale 15 % i indtægtsandele af de resterende 200.000 USD og vil derfor modtage 85 % af appindtægterne. Partneren vil skulle betale 30.000 USD i indtægtsandele i dette kalenderår. Appindtægter nulstilles til 0 USD den 1. januar hvert år.

Tilknyttede udviklerkonti

Appudviklere er ansvarlige for at indrapportere Associated Developer-konti, når de registrerer sig til Shopify App Store.

En Associated Developer-konto er alle partnerkonti, som en appudvikler eller tilknyttet udvikler har registreret via siden for Shopifys udviklerprogram. En Associated Developer er en person eller et firma, der har råderet over en appudviklervirksomhed (ejer 50 % eller mere), eller som er underlagt en appudviklers råderet eller underlagt en anden persons almindelige råderet over en appudvikler, eller som på anden vis betragtes som Associated Developer af Shopify.

Nulstilling af indtægter

Det beløb, som en partner har tjent, nulstilles til 0 den 1. januar hvert år. Partnere betaler 0 % i indtægtsandel, indtil de når en indtægt på 1.000.000 USD i appindtægter for dette kalenderår. Når partneren har nået 1.000.000 USD, skal vedkommende betale 15 % af deres appindtægter i resten af kalenderåret.

Faktureringsgebyrer og omsætningsskat

Al fakturering er underlagt et administrationsgebyr på 2,9 % og relevant omsætningsskat. Fra og med den 1. august 2021 vil gebyrer og afgifter blive opkrævet enkeltvist i henhold til den nye indtægtsandelsplan.

Ofte stillede spørgsmål

Beregnes bruttoindtægten for apps for dette år med tilbagevirkende kraft?

Nej. Bruttoindtægten for apps nulstilles til 0 USD på registreringstidspunktet, og beløbet nulstilles derefter årligt den 1. januar.

Gælder indtægtsandelen på 15 % med tilbagevirkende kraft?

Nej. Partnere betaler 0 % i indtægtsandel, indtil bruttoindtægten for apps når grænsen på 1.000.000 USD. Når partnerens indtægt har nået denne grænse, skal vedkommende kun betale 15 % i indtægtsandel på alle bruttoindtægter for apps, der tjenes herefter.

Tager beregningen af indtægtsandel højde for refusioner?

Nej. Indtægtsandelen beregnes ud fra din bruttoomsætning, ikke din nettoomsætning. Der tages ikke højde for refusioner under beregningen af indtægtsandel.

Tæller indtægter fra andre kilder med i indtægtsgrænsen?

Nej. Indtægter fra andre kilder, f.eks. Experts Marketplace eller henvisninger, inkluderes ikke i beregningen af indtægtsandel for Shopify App Store.

Vil der ske ændringer af indtægtsandelene for Experts Marketplace eller temabutikken?

Ja. Modellen for indtægtsandel for indtægter for temabutikken opdateres den 15. september 2021. Ændringer af indtægtsandele for temabutikken sker uafhængigt af grænsen på 1.000.000 USD for indtægtsandele i App Store.

Hvordan håndteres udbetalinger på tværs af forskellige Associated Developer-konti?

Selvom den samlede bruttoindtægt for apps beregnes på tværs af alle Associated Developer-konti, udbetales indtægtsandele stadig separat på partnerkontoniveauet.

Betaler alle partnere 99 USD i registreringsgebyr til Shopify App Store?

Nej. Registreringsgebyret til Shopify App Store frafalder for alle partnerkonti, der er oprettet før den 1. august 2021 kl. 10.00 PST (kl. 13.00 EST).

Skal jeg registrere mig, hvis jeg allerede har udgivet apps og ikke behøver at betale registreringsgebyret for Shopify App Store?

Ja. Selvom registreringsgebyret frafalder for partnerkonti, der er oprettet før den 1. august 2021, skal du stadig tilknytte alle dine partnerkonti for at kunne drage fordel af den nye model for indtægtsandele. Tilknytning af partnerkonti sker via registreringen.

Skal jeg bruge Shopify Billing API i indtægtsandelsplanen på 0 %?

Ja. Brug af Shopify Billing API'en er stadig et krav, når du indsender en app til Shopify App Store, da det giver en bedre oplevelse for både shopejere og partnere.

For shopejere vises appgebyrer på vedkommendes Shopify-faktura ved hjælp af Shopify Billing API'en. En centraliseret Shopify-brandet oplevelse gør det nemmere for shopejere at have tillid til appen og opnå en forståelse for de løbende udgifter.

For partnere håndteres faktureringsbetalinger, chargebacks, gentagne forsøg på mislykkede betalinger og forholdsmæssig fordeling ved hjælp af Shopify Billing API'en, når shopejere opgraderer eller nedgraderer deres abonnement. Udbetalinger understøttes i mere end 150 lande og kræver blot en gyldig PayPal-konto.

Få mere at vide om fordelene ved at bruge Shopify Billing API'en.

Hvor kan jeg se en oversigt for mine indtægter og administrationsgebyrer?

Du kan gennemgå dine indtægter og gebyrer på flere forskellige måder i dit Partnerkontrolpanel:

Du kan også bruge Shopify Partner API'en til at få programmatisk adgang til dataene i dit partnerkontrolpanel. På denne måde kan du automatisere din butiks administrationssystemer.