Sådan fakturerer du shopejere og bliver betalt

Når du har aftalt arbejdets omfang med shopejeren, skal I aftale, hvordan du bliver betalt for arbejdet: enten på timebasis eller til en fast pris.

Eksperter fra Experts Marketplace skal bruge Shopifys faktureringsværktøj, når det er muligt. Du og shopejeren skal have indgået en aftale omkring milepæle, omfang og tidsplanen for betaling, inden du sender en faktura til vedkommende. Disse aftaler kan være angivet i dit forslag. For at give shopejeren den bedste oplevelse bør du opdele større betalinger i flere betalinger, der er baseret på vigtige milepæle. Du kan f.eks. vælge at opkræve 50 % som forskud og 50 % senere ved et mindre projekt.

Når I har indgået en aftale, kan du udarbejde en faktura til shopejeren og sende den fra siden Job i dit partnerkontrolpanel.

Når shopejeren har modtaget fakturaen, kan han eller hun godkende betalingen i Shopify-administratoren og betale ved hjælp af den registrerede betalingsmetode. Når shopejeren har betalt fakturaen, modtager du en meddelelse, og du modtager betalingen (minus kommissionsgebyret på 10 %) sammen med din næste partnerudbetaling. Kommissionsgebyret på 10 % afspejler en fair udveksling af værdien for hjælpen til at reducere en Partners markedsførings- og driftsomkostninger ved at finde og arbejde med shopejere.

Hvis du arbejder på et accepteret forslag, skal du oprette en faktura til shopejeren uden for Experts Marketplace. Et accepteret forslag er arbejde, der ikke er knyttet til en specifik Shopify-butik på det tidspunkt, hvor forslaget accepteres.

Oplysninger, du skal medtage i forslaget

Medtag så mange detaljer som muligt i hver varelinje. Du kan medtage specifikationer vedrørende den enkelte varelinjes udførte arbejde eller tidsforbrug forbundet med opgaven og om det er til fast pris eller på timebasis.

Inden du sender fakturaen, skal du sørge for at tilføje den relevante skat. Skatten, du skal opkræve, baseres på din lokation i forhold til shopejeren (eksperter med en virksomhed, der er registreret i Canada, skal f.eks. opkræve HST-skat fra canadiske shopejere). Kontakt dine lokale skattemyndigheder, hvis du er i tvivl, da det er dit ansvar at opkræve den korrekte skat fra shopejeren.

Sådan opretter du fakturaer

Du kan oprette en faktura fra siden Job i dit partnerkontrolpanel.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Tjenester > Job i dit partnerkontrolpanel.
 2. Klik på fanen Alle for at få vist dine job.
 3. Klik på navnet på det job, der er klar til at blive faktureret.
 4. Klik på Opret faktura.
 5. Angiv fakturanummeret samt dit virksomhedsnummer og skattenummer (hvis det er relevant) på siden Opret faktura. Andre oplysninger, såsom oplysninger om din virksomhed og butik, er udfyldt på forhånd.
 6. Vælg, hvornår betalingen skal forfalde.
 7. Indtast varelinjer for de leverede tjenester inklusive tilpassede oplysninger omkring priser og et samlet udestående beløb. Du kan tilføje eller fjerne flere varelinjer for at afspejle alle leverede tjenester.
 8. Klik på Skat nederst på fakturaen, og indtast skattebeløbet.
 9. Tilføj alle nødvendige eller nyttige oplysninger fakturaen, f.eks. vilkår og betingelser, din refusionspolitik eller flere oplysninger om jobbet, i afsnittet Yderligere bemærkninger.
 10. Klik på Gem, hvis du vil gemme fakturaen. Når du har gemt fakturaen, kan du redigere og sende den på et senere tidspunkt.
 11. Klik på Send, hvis du vil sende fakturaen til shopejeren. Du kan redigere mailadresse, emne og besked til shopejeren i den viste dialogboks Send faktura.

Når du har sendt fakturaen, modtager shopejeren en mailbesked. Shopejeren skal herefter godkende fakturaen via Experts Marketplace.

Det er kun butiksejere, der kan betale fakturaer. Hvis den bruger, der er knyttet til jobbet i Experts Marketplace, ikke er butiksejeren, vil denne bruger modtage fakturaen, men vedkommende vil ikke kunne betale den. Brugeren skal dele et link til fakturaen med butiksejeren, som derefter kan betale fakturaen i Experts Marketplace.

Sådan sporer du fakturaer

Du kan holde styr på dine fakturaer på siden Fakturaer i dit partnerkontrolpanel.

Du kan sortere i alle fakturaer efter type ved hjælp af navigationen på øverste niveau. Alle post på listen viser detaljer om jobbet, fakturabeløbet og forfaldsdato.

Alle fakturaer tildeles en status, der viser dens aktuelle tilstand:

 • Kladde – Du har udarbejdet fakturaen, men den er ikke sendt endnu.
 • Sendt – Fakturaen er sendt, men shopejeren har ikke set den endnu.
 • Set – Shopejeren har set fakturaen, men den er ikke betalt endnu.
 • Afvist – Shopejeren har afvist fakturaen. Du kan udstede en anden faktura med de relevante ændringer.
 • Betalt – Fakturaen er betalt, og udbetalingen bør fremgå på siden Udbetalinger i dit partnerkontrolpanel.

Næste trin

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du markere jobbet som afsluttet.