Retningslinjer for vores Experts Marketplace

Bemærk! Fra og med oktober 2023 erstattes Experts Marketplace af et samlet Shopify Partner Directory. Få mere at vide.

Vi vil sikre, at alle shopejere og partnere har en god oplevelse, når de køber eller sælger tjenester, og derfor har vi udviklet et sæt krav og forventninger til partnere på Experts Marketplace. Disse krav og forventninger skitserer, hvad der er acceptabelt og uacceptabelt på Experts Marketplace, og hvordan overtrædelser behandles. Det er dit ansvar som samarbejdspartner at sikre, at du overholder alle krav og forventninger til Experts Marketplace.

Forbudte handlinger og uacceptabel adfærd

Hvis du udfører nogle af følgende handlinger eller opfører dig på en af følgende måder, mens du er anført på Experts Marketplace, kan Shopify udføre en disciplinær handling, herunder, men ikke er begrænset til, fjernelse fra markedspladsen. Hvis overtrædelsen er af alvorlig grad, kan disse handlinger og denne adfærd medføre fjernelse fra Shopify-partnerprogrammet.

Kommunikation og repræsentation

 • Mobning, chikane, trusler, hadefulde udtalelser, krænkende eller upassende sprogbrug, voldelige budskaber eller andet, der på anden vis anses som upassende af Shopify.
 • Spammeddelelser til shopejere.
 • Udgivelse eller afsendelse af skadeligt indhold til shopejere.
 • Generering af falske anmeldelser, oprettelse af kladdeanmeldelser på shopejerens vegne eller at give incitamenter til anmeldelser.
 • Forkerte oplysninger om din identitet, dine evner eller din ejendom.
 • Promovering af irrelevante virksomheder, websites eller tredjepartstjenester.
 • Modtagelse af en stor mængde klager fra shopejere.

Beskyttelse af persondata

 • Videregivelse af følsomme, private eller fortrolige oplysninger, som vedrører shopejere eller andre partnere.
 • Eksportering eller kopiering af oplysninger om alle shopejere for egen vindings skyld.
 • Brug eller forsøg på at bruge en andens brugerkonto eller oplysninger.

Andre

 • Oprettelse af flere partnerkonti for at omgå retningslinjerne for Experts Marketplace, fremme konkurrencemæssige fordele eller vildlede shopejere.
 • Brug af Experts Marketplace til ulovlige formål eller til at udføre illegale aktiviteter.
 • Tilføjelse af yderligere kode, filer eller programmer, der er udviklet til eller har til hensigt at gøre en af følgende ting:

  • Forstyrre, skade, begrænse eller gribe ind i en shopejers butiks evne til at foretage salg.
  • Beskadige en shopejers omdømme.
 • Bruge stjålet eller varemærkebeskyttet indhold eller forsøge på at bruge eller redigere ophavsretligt beskyttet materiale.

 • Aftvingelse af yderligere betalinger eller tilbageholdelse af jobleverancer mod betalinger udover det, der er aftalt i jobbeskrivelsen.

 • Handlinger, som Shopify opfatter som overtrædelser af vores Aftale for Partnerprogrammet eller Politik for acceptabel brug.

Standarder for kvalitet og præstation

Dit medlemskab af Experts Marketplace viser shopejerne, at du er en brancheførende Partner, der producerer arbejde af høj kvalitet og er i stand til at imødekomme krav fra shopejerne. Du skal opfylde følgende standarder for ydeevne, som sikrer, at alle partnere på Experts Marketplace opfylder shopejernes forventninger. Hvis disse standarder ikke overholdes, kan det ende med, at du bliver fjernet fra markedspladsen.

 • Fortæl om jobopslag og vigtige problemer på Experts-opslagstavlen.
 • Send svar til kundebeskeder inden for 72 timer. Hvis du på forhånd ved, at du ikke kan besvare beskeder inden for 72 timer på grund af ferie, sygdom eller andre årsager, skal du fortælle dine kunder, hvornår du er tilbage.
 • Overhold de forfaldsdatoer, du oplyser til shopejeren.
 • Angiv forventningerne til jobbet, inden arbejdet påbegyndes. Begge parter skal være enige. Forventningerne afstemmes bedst gennem et forslag.
 • Kommuniker ændringer af jobbet eller milepæle i meget god tid inden forfaldsdatoen.
 • Producer arbejde af høj kvalitet. Arbejdet på job, som sendes via markedspladsen, skal opfylde eller overgå branchestandarderne.
 • Svar rettidigt på alle job.
 • Du skal tage udgangspunkt i shopejerens oversigt og indledende problemstillinger i dit første svar på et job.
 • Brug kun funktionen til jobafvisning sparsomt eller slet ikke. Hvis du afviser for mange job, kan det have en negativ indvirkning på antallet af de kundeemner, du modtager, og på din placering i søgemaskiner. Sørg for, at din organisation er i stand til at udføre de tjenester, der er angivet på din profil og på dine tilknyttede tjenestelister, så du ikke er nødt til at afvise job.
 • Udfyld dine profiler og tilknyttede tjenestelister grundigt. Medtag mange eksempler på dit tidligere arbejde.
 • Hav en refusionspolitik og overhold politikken, når du adresserer anmodninger om refusion.

Krav til Experts Marketplace

Partnere skal sørge for, at deres organisationer opfylder markedspladsens krav, så de kan opretholde deres medlemskab og fortsætte med at modtage kundeemner på Experts Marketplace.

Jobkrav

 • Du skal så vidt muligt bruge Shopify-fakturaer til betaling af tjenester, der koordineres via Experts Marketplace.
 • Brug en samarbejdspartnerkonto i alle situationer, hvor der kræves administratoradgang til en butik. Når et job er færdigt, skal du sørge for, at din adgang til samarbejdspartnerkontoen er blevet tilbagekaldt. Du må ikke oprette adgang til en butik, når det relaterede job er færdigt.
 • Når du bruger indhold, værker eller software fra tredjepart, der ikke understøttes af Shopify, under et job, skal du sørge for, at shopejerne får udførlig besked om alle risici, supportoplysninger og instruktioner. Shopejerne skal også være juridisk i stand til at bruge arbejdet, indholdet eller softwaren.
 • Vær aktiv og engageret i Experts Marketplace. Hvis mere end 30 % af dine job udløber, vil du ikke modtage nye job via Experts Marketplace, og du kan blive fjernet fra markedspladsen.
 • Når du modtager en indledende joboversigt, kan du foreslå tjenester, der stemmer overens med tjenestekategorien og shopejerens første anmodning. Du må ikke foreslå tjenester, som shopejere ikke har anmodet om eller accepteret.
 • Alle tjenester, der leveres, må ikke overtræde eller krænke ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre rettigheder af nogen art hos alle tredjeparter.
 • Fortæl kunderne om din refusionspolitik under forslagsstadiet for alle job i Experts Marketplace.

Du kan få mere at vide om, hvordan du modtager job og kommunikerer med shopejere, under Sådan modtager du job og kommunikerer med shopejere.

Krav til profilen

 • Din organisation, dens attributter og dens egenskaber skal repræsenteres nøjagtigt på markedspladsen.
 • Alt indhold i din profil og på dine tilknyttede tjenestelister skal være professionelt og skal tilhøre din organisation.
 • Profilerne og de tilknyttede tjenester skal være nøjagtige og opdaterede.
 • Profilerne og de tilknyttede tjenester må ikke videresende shopejere til eksterne websites eller platforme.

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter en profil, under Sådan opsætter du din profil i Experts Marketplace.