Retningslinjer for eksperter på Shopify Experts Marketplace

Forbudte handlinger

 • Mobning, chikane, trusler, hadefulde udtalelser, krænkende eller upassende sprogbrug, voldelige budskaber eller andet, der på anden vis anses som upassende af Shopify.
 • Spam, uopfordrede ansøgninger om nyt arbejde samt udgivelse eller udsendelse af skadeligt indhold til shopejere, du tidligere har samarbejdet med.
 • Offentliggørelse eller postering af shopejeres private og fortrolige oplysninger.
 • Brug af Experts Marketplace til ulovlige formål eller til at udføre illegale aktiviteter.

Uacceptabel adfærd

 • Konsekvent manglende overholdelse af forfaldsdatoer for job oprettet via Experts Marketplace.
 • Misvisende billeder af dine færdigheder eller manglende overholdelse af kontraktmæssigt ansvar.
 • Tilføjelse af yderligere kode, filer eller programmer, der er udviklet til eller har til hensigt at forstyrre, skade, begrænse eller interferere med en shopejers butiks evne til at foretage salg.
 • Brug af stjålet eller varemærkebeskyttet indhold eller forsøg på at bruge eller redigere ophavsretligt beskyttet materiale.
 • Aftvingelse af yderligere betalinger eller tilbageholdelse af projektleverancer mod betalinger udover det, der er aftalt i jobbeskrivelsen.
 • Manglende besvarelser til shopejere inden for 96 timer efter den aftalte forfaldsdato for et job er overskredet, uden at jobbet er fuldført.
 • Eksportering eller kopiering af oplysninger om alle shopejere for egen vindings skyld.

Uhensigtsmæssig brug af Shopify Experts Marketplace, undtagen under formildende omstændigheder.

 • Betalingsrelaterede samtaler med shopejere uden for Experts Marketplace.
 • Promovering af irrelevante virksomheder, websites eller tredjepartstjenester.
 • Afgivelse af reelle ordrer via udviklingsbutikker.
 • Indtrængende anmodninger til shopejere om at forlade Shopify og flytte deres virksomheder til en anden platform.
 • Login på shopejeres butikker ved hjælp af en samarbejdspartnerkonto, når shopejeren anser jobbet for afsluttet.

Derudover har vi følgende retningslinjer relateret til markedspladsens forskellige funktioner.

Ekspertprofiler

Eksperterne må ikke:

 • Oprette en falsk identitet eller give et vildledende billede af deres identitet på Experts Marketplace.
 • Oprette en profil i Experts Marketplace til andre end dem selv.
 • Bruge eller forsøge at bruge en andens brugerkonto eller oplysninger.
 • Bruge mere end én aktiv Experts Marketplace-konto.
 • Købe eller sælge Experts Marketplace-konti eller Partnerkonti.
 • Forfalske deres færdigheder, fremsætte falske påstande om deres kvalifikationer og de tjenester, de tilbyder, eller fremvise falske reklamer eller fremsætte falske garantier på deres Experts Marketplace-profil.

Gengivelse af tidligere arbejde

Eksperterne må ikke gøre brug af eller vise:

 • Voksenrelaterede tjenester eller pornografiske, upassende eller stødende billeder.
 • Vildledende, ulovlige eller andre skadelige billeder.
 • Mobning, chikane eller hadefulde udtalelser.
 • Billeder af tidligere arbejde, der krænker ophavsret, varemærker eller fortrolige oplysninger.

Ekspertanmeldelser

Eksperterne må ikke:

 • Oprette falske anmeldelser via en shopejers Shopify-administrator for personlig vindings skyld.
 • Oprette automatiske anmeldelser.
 • Oprette falske anmeldelser på vegne af en shopejer.
 • Afpresse en shopejer for en anmeldelse.
 • Bringe konkurrerende eksperter i miskredit ved at udgive sig for at være en shopejer.
 • Levere skabelonbaserede anmeldelser, som shopejere kan udfylde.

Temaer

Eksperterne vil:

 • Ikke bruge temaer, der er udgivet uden for Shopifys temabutik, medmindre shopejeren får adgang til passende dokumentation omkring licensudstedelse. Shopejere skal gøres opmærksomme på brugen af et tema, der ikke er udgivet i Shopifys temabutik, inden arbejdet fortsættes.
 • Ikke inkludere malware på et tilpasset tema fra tredjepart.
 • Ikke købe et Shopify-tema og importere det til en shopejers website eller kopiere det til brug andetsteds uden korrekt licensudstedelse.
 • Garantere, at de har indhentet alle nødvendige rettigheder til, adkomst til og interesse i de billeder, skrifttyper, design, plug-ins, skabeloner, software og andre aktiver, der distribueres sammen med et tredjepartstema, der er udgivet uden for Shopifys temabutik.
 • Garantere, at ingen dele af temaet på nogen måde overtræder eller krænker nogen tredjeparts ophavsret, varemærke eller andre rettigheder.