Sådan sender du forslag

Når en shopejer kontakter dig, kan du indlede en samtale om shopejerens specifikke behov. Herfra kan du oprette et forslag til at skitsere arbejdets omfang.

Prøv at gøre følgende, når du arbejder på at gøre forslaget klar:

 • Beskriv det arbejde, du vil udføre for at opfylde shopejerens krav
 • Angiv forventningerne til processen
 • Opret milepæle for hver fase

Det er en god idé at inkludere så mange relevante oplysninger som muligt om arbejdet, når du udarbejder forslaget. Det gør det mere sandsynligt, at shopejeren vil acceptere dit forslag, og at arbejdet fuldføres med succes. Hvis forløbet starter med en åben og detaljeorienteret dialog, er det også mere sandsynligt, at shopejeren skriver en positiv anmeldelse og kontakter dig med andet arbejde i fremtiden.

Hvis shopejeren afviser dit forslag, kan du bruge den feedback, du får, til at forbedre forslaget, inden du sender forslaget igen.

Bemærk: Hvis du bruger et værktøj til projektstyring, der opretter dine egne filer med forslag, anbefales det, at du først sender et forslag via dit partnerkontrolpanel for at fortælle shopejeren, at du sender det fulde forslag separat. Det sikrer, at shopejeren får besked om dit forslag i sine beskeder.

Formular til forslag

Forslagsformularen indeholder afsnit til følgende oplysninger:

Tjeneste

Brug dette afsnit til at vælge den tjeneste, som du vil udføre. Hvis du udfører mere end én tjeneste, kan du beskrive de andre tjenester i afsnittet Foreslået arbejde eller oprette flere forslag.

Foreslået arbejde

Brug dette afsnit i forslaget til at beskrive det arbejde, du regner med at udføre for shopejeren. Inkluder eventuelle specifikke opgaver, du allerede har drøftet med shopejeren og en oversigt over, hvordan du planlægger at levere arbejdet. Du kan også bruge dette afsnit til at identificere eventuelt relateret arbejde, der ikke er inkluderet i dit forslag.

Milepæle

Brug dette valgfrie afsnit til at angive alle planlagte gennemgange og leveringer. Du kan tilføje op til fem milepæle for hvert forslag. Du kan også tilføje en pris for hver milepæl og et estimat for, hvor lang tid det vil tage af afslutte hver milepæl.

Anslået tid til at fuldføre jobbet

Brug dette afsnit i forslaget til at fortælle shopejeren, hvor lang tid du vurderer, det tager at fuldføre arbejdet.

Vilkår og betingelser

Brug dette valgfrie afsnit til at angive følgende oplysninger:

 • Den dato, du starter jobbet
 • Eventuelle forhold, der kan ændre, hvor lang tid du regner med, det tager at fuldføre jobbet
 • Eventuelle forhold, der kan have indflydelse på, hvor hurtigt du svarer shopejeren, såsom forskel i tidszoner eller kommende ferier.

Ved at fastlægge klare forventninger vedrørende din tidsplan kan du undgå, at shopejeren bliver irriteret over, hvor lang tid det tager at færdiggøre jobbet eller komme i kontakt med dig under processen.

Omkostninger i alt

Brug dette afsnit i forslaget til at angive de samlede omkostninger for det arbejde, du skal udføre for shopejeren.

Betalingsbetingelser

Brug dette valgfrie afsnit til at beskrive, hvordan og hvornår du kræver betaling for dit arbejde. Dette kan omfatte betalingspræferencer, betalingsplaner, betalingsmetoder, refusionspolitik, potentielle ekstra gebyrer og andre oplysninger, som du mener, er relevante. Du bør opdele store betalinger i flere mindre betalinger baseret på vigtige milepæle for at give shopejeren den bedste oplevelse. Du kan f.eks. opkræve 50 % forud og 50 % efter afslutningen af et mindre projekt.

Sådan opretter du et forslag

Du kan oprette et forslag fra din samtale med en shopejer.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Tjenester > Beskeder i dit partnerkontrolpanel.
 2. Vælg samtalen med den shopejer, som du vil sende forslaget til.
 3. Klik på Opret forslag.
 4. Udfyld den angivne formular.
 5. Klik på Gennemgå besked for at se, hvordan forslaget vises for shopejeren.
 6. Klik på Send forslag.

Forslaget tilføjes som en besked i din samtale med shopejeren. Det vises også i panelet Forslag og job som et afventende forslag. Hvis du vil redigere forslaget, skal du annullere det og oprette et nyt med de redigerede oplysninger.

Annuller et afventende forslag

Du kan annullere et afventende forslag, før shopejeren accepterer eller afviser det.

 1. Gå til Tjenester > Beskeder i dit partnerkontrolpanel.
 2. Vælg den samtale, der indeholder forslaget.
 3. Klik på forslaget i panelet Forslag og job.
 4. Klik på Annuller forslag, og klik derefter på Annuller for at bekræfte.

Accepterede og afviste forslag

En shopejer kan gennemgå og acceptere eller afvise dit forslag fra jeres samtale.

Når en shopejer har accepteret dit forslag, bliver vedkommende bedt om at vælge den butik, som arbejdet skal udføres for. Shopejeren kan også vælge, at det foreslåede arbejde ikke skal knyttet til en butik.

Der oprettes et job, hvis shopejeren vælger en butik. Du kan se og administrere jobbet fra siden Job i dit partnerkontrolpanel. Jobbet vises også i panelet Forslag og job ved siden af samtalen med shopejeren.

Forslaget markeres som accepteret, hvis shopejeren ikke vælger en butik. Du kan se det accepterede forslag i panelet Forslag og job ved siden af samtalen med shopejeren.

Bemærk: Et accepteret forslag er et job, der ikke var knyttet til en butik, da forslaget blev accepteret.

 • Hvis du arbejder på et accepteret forslag, kan du ikke se det eller markere det som afsluttet på siden Job.
 • Du kan stadig anmode om en anmeldelse af det arbejde, du har udført.
 • Hvis du vil modtage betaling for et accepteret forslag, skal du oprette en faktura til shopejeren uden for Experts Marketplace.

Hvis shopejeren afviser dit forslag, bliver vedkommende bedt om at angive en årsag hertil. Forslaget markeres som afvist, og du kan få adgang til det fra panelet Forslag og job.

Næste trin