Sådan konfigurerer du din profil i Experts Marketplace

Før du kan blive synlig for shopejere på Shopify Experts Marketplace, skal du oprette en profilside og mindst én side med tjenester.

Din profil og dine sider med tjenester kan hjælpe shopejere med at beslutte, om du er den rette til det job, de gerne vil have udført. På denne måde kan du som Shopify Expert præsentere dine unikke evner og din egen stil og samtidig vise shopejere, hvad de kan forvente.

Profilside

Din profilside indeholder grundlæggende oplysninger om dig – din virksomheds navn, hvilke sprog du taler, din geografiske placering og en kort biografi.

Alle de tjenester, du udbyder, vises på din profilside sammen med links til dine tjenester.

Sider med tjenester

Startpris

Din startpris for en tjeneste er det, du opkræver for den grundlæggende version af den pågældende tjeneste. Når du konfigurerer dine sider med tjenester, vil du se, at Shopify allerede har angivet en minimumspris. Det sikrer, at minimumsprisen er afstemt for alle tjenesteudbydere, og sikrer, at shopejere ikke får urealistiske forventninger.

Inkluderet i startprisen

I dette afsnit skal du inkludere oplysninger om, hvad du leverer for startprisen. Nogle bedste fremgangsmåder i dette afsnit inkluderer:

  • På dette overordnede niveau kan du angive eventuelle øvre grænser, f.eks. det maksimale antal produkter eller websider, der er inkluderet i denne pris.
  • Giv oplysninger, der hjælper shopejerne med at sammenligne de tjenester, du udbyder, med andre eksperter på samme prisniveau. Tilbyder du f.eks. et træningsopkald, når du har konfigureret en ny tjeneste? Omfatter din SEO-tjeneste en skriftlig rapport eller en konkurrencedygtig analyse?

Yderligere arbejde og prisoplysninger

Brug dette afsnit til at angive yderligere oplysninger om, hvilke yderligere tjenester der kan tilvælges, og hvad det vil koste. Afsnittet indeholder for eksempel bedste fremgangsmåder for:

  • Angiv yderligere arbejde i forbindelse med tjenesten, der ikke er inkluderet i startprisen. Det kan være arbejde, du udfører mod yderligere betaling eller som shopejeren selv skal stå for. Angiv f.eks. om du kræver, at shopejeren leverer deres egen kopi eller deres egne billeder, eller om du kan levere disse mod yderligere betaling.
  • Angiv faktorer, der kan medføre yderligere projektomkostninger. F.eks. yderlige anmodninger om tilpasninger, ekstra revisioner, omkostninger til tredjeparter, såsom licenser eller apps, osv.
  • Hvis det er muligt, skal du medtage en oversigt over, hvad yderligere varer koster, hvis omfanget øges. Hvis din standardpakke f.eks. indeholder 3 e-mailkampagner, skal du angive en pris for hver yderligere kampagne.

Eksempler på arbejde

For hver tjeneste, du leverer, kan du også uploade op til 6 arbejdsprøver relateret til tjenesten. I hver arbejdsprøve kan du uploade flere billeder og en beskrivelse, der hjælper shopejere med at forstå det arbejde, der udføres. Nogle bedste fremgangsmåder for dette afsnit omfatter:

  • Gør arbejdsprøverne relevante for tjenesten, da shopejerne kigger på dine arbejdsprøver i forbindelse med tjenesten. F.eks. har du måske afsluttet et stort projekt med flere tjenester, men i arbejdsprøven anbefaler vi, at du gør billederne og beskrivelsen relevante for den specifikke tjeneste.
  • I beskrivelsen skal du medtage en cirkapris for det udførte arbejde for at hjælpe shopejere med at forstå, hvad lignende arbejde koster.
  • Brug billeder med høj opløsning (mindst 1024 x 800 ved 300 dpi), hvor det er muligt.

Eksempler på sider med tjenester

Følgende eksempler viser, hvordan sider med tjenester ser ud, herunder detaljerede beskrivelser af de tjenester, der udbydes.

Visuelt indhold og branding

Et billede, der viser et eksempel på et Expert-opslag

Udvikling og fejlfinding

Et billede, der viser et eksempel på et Expert-opslag