Shopify-koulutuskumppaniohjelma

Shopify-koulutuskumppaniohjelma tukee kumppaneiden tuottamia laadukkaita kursseja, jotka opettavat kauppiaille, miten he voivat aloittaa liiketoiminnan tai kasvattaa sitä. Koulutuskumppaniksi ryhtyminen voi helpottaa Shopifyn suosittelemista uusille kauppiaille, ja se voi parantaa mahdollisuuksiasi ansaita tuloja Shopify-yhteistyökumppani -ohjelmalla.

Shopify-koulutuskumppaniohjelman edut

Tulonhankinta- ja mainostusmahdollisuudet:

 • eksklusiivinen pääsy entistä suurempiin vastaanotettaviin maksuihin
 • eksklusiivinen pääsy kampanjoihin kohderyhmällesi tarjottavaksi.

Tehosta vaikutusvaltaasi:

 • Parantamaan uskottavuuttasi Shopifyn tuoteasiantuntijana
 • Erottumaan kurssillasi muiden joukosta verkkokaupan alalla
 • Vakuuttamaan oppilaillesi, että kurssi tarjoaa korkealaatuisen oppimiskokemuksen
 • Tule esitellyksi Shopify-koulutuskumppanien listaussivulta.

Yhteistyö ja markkinointi:

 • Voit hankkia yksinoikeuden kampanjoihin ja aloitteisiin pääsyyn, jotka tukevat suositustesi konversioastetta
 • Saa virallinen Shopify-koulutuskumppanin tunnus, jota voit käyttää kurssimarkkinoinnissasi.
 • Saa koulutuskumppanikohtainen kohdesivu ja lisää konversioita ottamalla käyttöön räätälöidyssä rekisteröitymisen jälkeisessä sähköpostissa hyödynnettävät Shopify-suositukset.
 • Saa opastusta kumppanitiimiltämme muun muassa kurssinluonnin parhaista käytännöistä ja markkinointistrategioista.

Koulutuskumppaniohjelmaan osallistumalla saatat saada kutsun liittyä Shopify Commerce Coach ‑ohjelmaan.

Shopify-koulutuskumppanin vaatimukset

Jokaisella Shopify-kumppanilla on mahdollisuus ryhtyä koulutuskumppaniksi. Suositusten tehokkuus on ratkaisevan tärkeä osa koulutuskumppaniksi tulemista. Lisäksi priorisoimme ensisijaisilla alueilla toimivat hakijat, joiden kurssit täyttävät ja ylittävät voimassa olevat laatustandardimme ja joilla on myönteinen vaikutus Shopifyhin.

Esitiedot

 • Olet suositellut Shopifylle vähintään 50 kauppiasta (maksavia asiakkaita) viimeisen 12 kuukauden aikana.
 • Kurssisi ei käytä kumppanilinkkejä muiden verkkokauppa-alustojen mainostamiseen.
 • On tärkeää, että kerrot kumppanuudestasi Shopifyn kanssa kurssilla ja kurssisi markkinoinnissa.
 • Kaikki kurssiasi koskevat ja kurssillasi todetut väitteet ovat tosia, täsmällisiä ja todennettavissa yhteystiedoilla. Voit joutua antamaan kaupan käyttäjänimesi tehokkuutta, kuten kaupan myyntivolyymia, koskevien väitteiden vahvistamiseksi.
 • Kurssisi täyttää kurssin toteutusta ja sisältöä koskevat kriteerimme.

Kurssin toteutus ja käyttökokemuksen perusta

 • Sekä verkko- että offline-kurssien käyttäjäkokemuksen on noudatettava loogista kulkua.
 • Oppilas- ja maksutietojen on oltava turvassa.
 • Sinä toimit kurssin vetäjänä joko oman mediakanavasi kautta tai livetapahtumassa.
 • Kurssisi mainonta on linjassa oppimistulosten kanssa.
 • Oppilaille ei toimiteta lukittuja tai rajoitettuja sisältöjä kurssin ostamisen jälkeen. Kaikki sisältö, jonka kurssisi on luvattu sisältävän, on toimitettava oppilaalle.
 • Kurssin äänen- ja kuvanlaatu ovat ammattimaisia, ja ne kuvaavat Shopifyn brändiä positiivisella tavalla.
 • Sinulla on selkeästi mainittu ja reilu palautuskäytäntö.
 • Asiakastuen yhteystiedot ovat helposti saatavilla opiskelijoiden tiedusteluja varten.
 • Kurssisi tai työpajasi hinnoittelu on reilu ja vastaa tarjottavan materiaalin laatua ja laajuutta.

Kurssin sisällön perusta

 • Kurssisi sisältää selkeän ja varhaisen toimintakehotuksen Shopifyhin rekisteröitymiseksi ohjaamalla opiskelijat kumppanilinkkiisi. Esimerkki: ”Ryhdy Shopify-kauppiaaksi”, jota seuraa ”Rekisteröidy tästä”.
 • Kurssisi esittely kuvaa oppimistavoitteita ja tuloksia selkeästi.
 • Kurssisi sisältö asettaa osallistujille realistisia odotuksia ja haasteita, jotka liittyvät menestyvän verkkokaupan kehittämiseen. "Rikastu hetkessä" -tyyppinen viestintä ei ole sallittua.
 • Shopifyn tuotteeseen viitataan tarkasti ja sen sisältö on linjassa Shopifyn brändin kanssa. Kurssin sisältö antaa selkeän kuvan alustan toiminnoista ja hyödyllisiä käyttöesimerkkejä mahdolliselle yleisölle sekä auttaa erottamaan sen kilpailijoistaan.
 • Kaikki tilastotiedot, joihin viitataan, ovat tarkkoja, ajan tasalla ja niihin on viitattu asianmukaisesti.

Shopify-koulutuskumppaniksi ryhtyminen

Shopify-koulutuskumppaniksi ryhtyminen:

 1. Vahvista, että täytät koulutuskumppanin vaatimukset.

 2. Lähetä hakemuksesi tarkistettavaksi.

 3. Jos hakemuksesi hyväksytään, Shopify-kumppanitiimi tarkistaa kurssisi sisällön varmistaakseen, että se täyttää tällä sivulla kuvatut kurssin toteutusta, käyttäjäkokemusta ja kurssin sisältöä koskevat kriteerit.

 4. Jos sisältösi täyttää laatustandardimme, sinut kutsutaan virallisesti ohjelmaan.

Saat Shopify-koulutuskumppaniohjelman käyttöehdot ja tietoja kelpoisuutesi säilyttämiseen.

Kelpoisuuden säilyttäminen

Kun sinut hyväksytään koulutuskumppaniohjelmaan, kumppanuus on voimassa yhden vuoden edellyttäen, että alla mainitut edellytykset täyttyvät edelleen.

Tehokkuus ja yhteistyö

 • Suosittelet jatkossakin vähintään 50 kauppiasta (maksavia asiakkaita) Shopifylle kullakin 12 kuukauden jaksolla.
 • Olet vuoden aikana aktiivisesti sähköpostitse yhteydessä Shopify-kumppanitiimiin ja viestit sen kanssa.

Kahdesti vuodessa toteutettava tarkistusprosessi ja koulutuskumppanin tunnus

Kun sinut hyväksytään ohjelmaan, saat vahvistetun Shopify-koulutuskumppanin tunnuksen (jossa on voimassaoloaika merkittynä). Tunnus toimii kahdesti vuodessa toteutettavan uusintaprosessimme apuna.

Kahdesti vuodessa toteutettava uusintaprosessi sisältää seuraavat kurssitarkistukset vuoden aikana:

 • 6 kuukautta alkuperäisen ohjelmaan hyväksymisen jälkeen: sinun on suoritettava itsenäisesti kurssisi sisältöä koskeva tarkistus.
 • 12 kuukautta alkuperäisen ohjelmaan hyväksymisen jälkeen: Shopify-kumppanitiimi suorittaa sisältöäsi koskevan vuositarkistuksen.

12 kuukauden jälkeen suoritamme sisältötarkistuksen lisäksi tehokkuustarkistuksen, jolla määritämme kelpoisuutesi seuraavalle vuodelle. Shopify-kumppanitiimi voi antaa sinulle vuositarkistuksen yhteydessä kurssipäivityksiä, jotka on tehtävä 30 päivän kuluessa.

Jos et täytä vuosittaisia tehokkuusodotuksia tai suorita vuosittain pyydettyjä päivityksiä annetussa ajassa, koulutuskumppanuutesi saatetaan päättää.