Shopifyhin perustuvat asiakassegmenttisuodattimet

Tämän viiteoppaan avulla saat käsityksen Shopifyn oletusarvoisiin suodattimiin perustuvien asiakassegmenttien luomiseen käytettävistä suodattimien nimistä, operaattoreista ja arvoista.

Hylätyn kassavaiheen päivämäärä

abandoned_checkout_date

Sisällyttää asiakkaat siihen päivämäärään saakka, jolloin he hylkäsivät viimeksi ostokorinsa.

Operaattorit Tarkalleen tänä päivänä: =
Ei tänä päivänä: !=
Tänä päivänä tai sitä ennen: <=
Ennen päivää: <
Tänä päivänä tai sen jälkeen: >=
Tämän päivän jälkeen: >
Päivien välissä: BETWEEN <date1> AND <date2>
Ei ole olemassa: IS NULL
On olemassa: IS NOT NULL
Arvot
Muoto Tarkka päivämäärä: YYYY-MM-DD
Esimerkkejä päivämäärän siirtymästä: -4w, -10y
Nimetty päivämäärä:
 • Tänään: = today
 • Eilen: = yesterday
 • Viimeisten 7 päivän aikana: >= 7_days_ago
 • Viimeisten 30 päivän aikana: >= 30_days_ago
 • Viimeisten 90 päivän aikana: >= 90_days_ago
 • Viimeisten 12 kuukauden aikana: >= 12_months_ago
Nimetyt päivämäärät ovat oletusarvoja, eikä niitä voi muuttaa. Käytä mukautetuissa päivämäärissä päivämäärän siirtymää.
Esimerkki

Sisällytä asiakkaat, jotka hylkäsivät viimeksi ostoskorinsa viimeksi kuluneen viikon aikana: abandoned_checkout_date >= 7_days_ago

Sisällytä asiakkaat, jotka hylkäsivät viimeksi ostoskorinsa viimeksi kuluneiden kahdeksan kuukauden aikana: abandoned_checkout_date > -8m

Huomautuksia Päivämääräarvot perustuvat kokonaisiin päiviin ja riippuvat siitä, millä aikavyöhykkeellä kauppasi on.

Käytetty määrä

amount_spent

Sisällyttää asiakkaat sen perusteella, kuinka paljon rahaa he ovat käyttäneet kaupassasi.

Operaattorit On yhtä suuri kuin: =
Ei ole yhtä suuri kuin: !=
Suurempi kuin: >
Pienempi kuin: <
Pienempi tai yhtä suuri kuin: <=
Suurempi tai yhtä suuri kuin: >=
Välillä: BETWEEN
Arvot
Muoto Numeroalue: # AND #
Numero: #
Desimaalinumero: desimaalierottimena käytetään desimaalipistettä (.).
Tuhaterottimia, kuten pilkkuja tai välilyöntejä, ei hyväksytä.
Kielikohtaisia muotoiluja ei hyväksytä.
Esimerkki Sisällytä asiakkaat, jotka ovat kuluttaneet kaupassasi 1–999,99:
amount_spent BETWEEN 1 AND 999.99
Huomautuksia
 • Käytettävä valuutta perustuu kaupan valittuun valuuttaan. Älä määritä käytettävää valuuttaa valuuttasymbolilla.
 • BETWEEN sisällyttää sekä alku- että loppuarvot. Seuraava esimerkki sisällyttää asiakkaat, jotka ovat kuluttaneet vähintään 1 ja enintään 100: amount_spent BETWEEN 1 AND 100

Paikkakunnat

customer_cities

Sisällyttää asiakkaat, joilla on osoite määritetyssä kaupungissa. Asiakkaat, joilla on useita osoitteita, voidaan sisällyttää useampaan kuin yhteen asiakassegmenttiin, jolla on käytössä tämä suodatin.

Operaattorit Sisältää juuri tämän kaupungin: CONTAINS
Ei sisällä juuri tätä kaupunkia: NOT CONTAINS
Ei ole olemassa: IS NULL
On olemassa: IS NOT NULL
Arvot
Muoto countryCode-regionCode-cityCode
Esimerkki Sisällytä asiakkaat, joilla on osoite New York Cityssä:
customer_cities CONTAINS 'US-NY-NewYorkCity'
Huomautuksia Etsi kaupunki aloittamalla sen nimen kirjoittaminen ja valitsemalla sitten oikea arvo näkyviin tulevasta luettelosta.

Yritykset

companies

Sisältää myös yritysasiakkaita, jotka on määritetty B2B-asiakkaiksi.

Operaattorit Sisältää juuri tämän yritystunnuksen: CONTAINS
Ei sisällä juuri tätä yritystunnusta: NOT CONTAINS
Ei ole olemassa: IS NULL
On olemassa: IS NOT NULL
Arvot Yritystunnus
Muoto
Esimerkki On B2B-asiakas:
companies NOT NULL
Ei ole B2B-asiakas:
companies NULL
Sisältää asiakkaat, jotka liittyvät tiettyyn yritykseen:
companies CONTAINS 3778915041302
Huomautuksia
 • Kun luot asiakassegmentin, voit valita näkyvissä olevasta luettelosta tuotteen nimen. Voit myös aloittaa yrityksen nimen kirjoittamisen ja valita sen sitten luettelosta.
 • Koodiin syötetään yrityksen tunnus, ei yrityksen nimeä. Kun siirrät hiiren osoittimen yrityksen tunnuksen päälle, näet yrityksen nimen.

Maat tai alueet

customer_countries

Sisältää asiakkaat, joilla on osoite määritetyssä maassa tai määritellyllä alueella. Asiakkaat, joilla on useita osoitteita, voidaan sisällyttää useampaan kuin yhteen asiakassegmenttiin, jolla on käytössä tämä suodatin.

Operaattorit Sisältää juuri tämän sijainnin: CONTAINS
Ei sisällä juuri tätä sijaintia: NOT CONTAINS
Ei ole olemassa: IS NULL
On olemassa: IS NOT NULL
Arvot Käytä kaksikirjaimista ISO-maakoodia.
Muoto
Esimerkki Sisällytä asiakkaat, joilla on osoite Yhdysvalloissa:
customer_countries CONTAINS 'US'
Huomautuksia Etsi maa aloittamalla sen nimen kirjoittaminen ja valitsemalla sitten oikea arvo näkyviin tulevasta luettelosta.

Asiakastilin tila

customer_account_status

Sisällyttää asiakkaat, joilla on määritetty asiakastilin tila.

Operaattorit On yhtä suuri kuin: =
Ei ole yhtä suuri kuin: !=
Arvot Hylätty: 'DECLINED' Asiakas kutsuttiin luomaan tili, mutta hän hylkäsi ehdotuksen.
Poistettu käytöstä: 'DISABLED' Asiakas ei ole luonut tiliä.
Käytössä: 'ENABLED' Asiakas on luonut tilin.
Kutsuttu: 'INVITED' Asiakas on kutsuttu luomaan tili.
Muoto
Esimerkki Sisällytä asiakkaat, jotka on kutsuttu luomaan tili mutta jotka hylkäsivät ehdotuksen:
customer_account_status = 'DECLINED'
Huomautuksia

Asiakkaan lisäyspäivä

customer_added_date

Sisällyttää asiakkaat sen päivämäärän perusteella, jolloin heidät lisättiin kauppaasi.

Operaattorit Tarkalleen tänä päivänä: =
Ei tänä päivänä: !=
Tänä päivänä tai sitä ennen: <=
Ennen päivää: <
Tänä päivänä tai sen jälkeen: >=
Tämän päivän jälkeen: >
Päivien välissä: BETWEEN <date1> AND <date2>
Arvot
Muoto Tarkka päivämäärä: YYYY-MM-DD
Esimerkkejä päivämäärän siirtymästä: -4w, -10y
Nimetty päivämäärä:
 • Tänään: = today
 • Eilen: = yesterday
 • Viimeisten 7 päivän aikana: >= 7_days_ago
 • Viimeisten 30 päivän aikana: >= 30_days_ago
 • Viimeisten 90 päivän aikana: >= 90_days_ago
 • Viimeisten 12 kuukauden aikana: >= 12_months_ago
Nimetyt päivämäärät ovat oletusarvoja, eikä niitä voi muuttaa. Käytä mukautetuissa päivämäärissä päivämäärän siirtymää.
Esimerkki

Sisällytä asiakkaat, jotka lisättiin viimeksi kuluneen viikon aikana:
customer_added_date >= 7_days_ago

Sisällytä asiakkaat, jotka lisättiin viimeksi kuluneiden kahdeksan kuukauden aikana:
customer_added_date > -8m

Sisällytä asiakkaat, jotka lisättiin tietyllä ajanjaksolla:
customer_added_date BETWEEN 2022-12-01 AND 2022-12-31

Huomautuksia Päivämääräarvot perustuvat kokonaisiin päiviin ja riippuvat siitä, millä aikavyöhykkeellä kauppasi on.

Asiakkaan sähköpostin verkkotunnus

customer_email_domain

Sisällyttää asiakkaat, joiden sähköpostiosoite kuuluu määritettyyn verkkotunnukseen. Verkkotunnus on sähköpostiosoitteessa @-symbolin jälkeen tuleva osa, esimerkiksi gmail.com.

Operaattorit On yhtä kuin: =
Ei ole yhtä kuin: !=
Ei ole olemassa: IS NULL
On olemassa: IS NOT NULL
Arvot

Seuraavia verkkotunnuksia ehdotetaan. Sinun ei kuitenkaan tarvitse valita verkkotunnusta näistä vaihtoehdoista. Voit syöttää manuaalisesti muita kelvollisia verkkotunnuksia.

gmail.com: 'gmail.com'
yahoo.com: 'yahoo.com'
hotmail.com: 'hotmail.com'
aol.com: 'aol.com'
msn.com: 'msn.com'
live.com: 'live.com'
outlook.com: 'outlook.com'
yahoo.ca: 'yahoo.ca'
Muoto
Esimerkki Sisällytä asiakkaat, joiden sähköpostin verkkotunnus on shopify.com:
customer_email_domain = 'shopify.com'
Huomautuksia

Asiakkaan kieli

customer_language

Sisällyttää asiakkaat sen perusteella, mitä kieltä asiakas käyttää viestintään kauppasi kanssa.

Operaattorit On yhtä kuin: =
Ei ole yhtä kuin: !=
Ei ole olemassa: IS NULL
On olemassa: IS NOT NULL
Arvot Käytä kaksikirjaimista ISO 639-1 -kielikoodia.
Muoto

Seuraavat arvot ovat esimerkkejä joistakin yleisistä ISO-kielikoodeista. Tietosi eivät rajoitu näihin kielikoodeihin. Voit antaa manuaalisesti mitä tahansa muita kelvollisia kielikoodeja, mutta editorissa sinulle ehdotetut arvot ovat ainoita, jotka ovat saatavilla asiakastiedoissasi.

englanti: 'en'
ranska: 'fr'
espanja: 'es'
saksa: 'de'
italia: 'it'
japani: 'ja'
venäjä: 'ru'
Esimerkki

Sisällytä asiakkaat, jotka viestivät kauppasi kanssa englanniksi:
customer_language = 'en'

Jätä pois asiakkaat, jotka kommunikoivat kauppasi kanssa englanniksi (Kanada):
customer_language != 'en‑CA'

Huomautuksia
 • Voit lisätä paikallisen ISO-koodiin arvon ja määrittää kielen murteen. Voit esimerkiksi käyttää 'en‑US' ja 'en‑GB' Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai 'pt‑PT' tai 'pt‑BR' Brasiliassa.
 • Suodattimen arvo toimii yleismerkkinä, jos vain kielen etuliite on määritetty. Jos esimerkiksi suodattimen arvo on 'en', tulokset sisältävät asiakkaita, joiden kieleksi on määritetty 'en' ja asiakkailta, joiden kieleksi on määritetty 'en‑GB', 'en‑CA', ja niin edelleen.

Asiakastunnisteet

customer_tags

Sisällyttää asiakkaat heidän tunnisteidensa perusteella.

Operaattorit Sisältää juuri tämän tunnisteen: CONTAINS
Ei sisällä juuri tätä tunnistetta: NOT CONTAINS
Ei ole olemassa: IS NULL
On olemassa: IS NOT NULL
Arvot Asiakastunnisteen nimi.
Muoto
Esimerkki Sisällytä asiakkaat, joilla on GoldStatus-tunniste:
customer_tags CONTAINS 'GoldStatus'
Huomautuksia

Kirjainkoko ei ole tunnisteissa merkitsevä.

Lue lisää tunnisteista ja niihin liittyvistä seikoista.

Sähköpostitapahtumat

shopify_email.EVENT()

Sisältää asiakkaat valittujen sähköpostitapahtumien perusteella. Tuettuja tapahtumia (EVENT) ovat:

 • Ei toimitettu: bounced
 • Klikattu: clicked
 • Toimitettu: delivered
 • Merkitty roskapostiksi: marked_as_spam
 • Avattu: opened
 • Tilaus peruttu: unsubscribed
Toimintoparametrit activity_id (valinnainen): Valitse tämän parametrin avulla suodatettava markkinointitoiminnan tunnus.
since (valinnainen): Tämän parametrin avulla voit määrittää tapahtuman alkamispäivän.
until (valinnainen): Tämän parametrin avulla voit määrittää tapahtuman päättymispäivän.
Operaattorit On yhtä kuin: =
Ei ole yhtä kuin: !=
Arvo true, false
Muoto activity_id:n tuetut formaatit:
 • ID (yksittäinen arvo)
 • List <ID>: Arvojoukko implisiittisellä "OR"-ehdolla. List on sulkeissa oleva pilkulla erotettujen arvojen joukko. Esimerkiksi: (1, 2, 3). Luettelossa voi olla enintään 500 toimintotunnusta.

  since- ja until-ehtojen tuetut Päivämäärä-muodot:
  • Tarkka päivämäärä: YYYY-MM-DD
  • Esimerkkejä päivämäärän siirtymistä: -4w tai -10y
  • Nimetty päivämäärä:
   • Tänään: = today
   • Eilen: = yesterday
   • Viimeisten 7 päivän aikana: >= 7_days_ago
   • Viimeisten 30 päivän aikana: >= 30_days_ago
   • Viimeisten 90 päivän aikana: >= 90_days_ago
   • Viimeisten 12 kuukauden aikana: >= 12_months_ago
 • Esimerkki Määritä, onko sähköpostitapahtuma tapahtunut käyttämällä =- tai !=-operaattoria:
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) = false
  shopify_email.opened(activity_id: 135195754518) != true

  Määritä suodatukseen käytettävän markkinointitoiminnon tunnus käyttämällä parametria activity_id:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518) = true

  Määritä sähköpostitapahtuman alkamispäivä käyttämällä parametria since:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, since: 2022-01-01) = false

  Määritä sähköpostitapahtuman päättymispäivä käyttämällä parametria until:
  shopify_email.delivered(activity_id: 135195754518, until: 2022-01-01) = true

  Määritä sähköpostitapahtuman alkamis- ja päättymispäivät käyttämällä parametreja since ja until:
  shopify_email.bounced(activity_id: 135195754518, since: 12_months_ago, until: today) = false
  Huomautuksia
  • Kun luot asiakassegmentin käyttämällä parametria activity_id, voit valita markkinointitoiminnan nimen näkemästäsi luettelosta.
  • Jos kumpaakaan parametria, since tai until, ei ole olemassa, tuloksia suodatetaan koko ajalta ilman aloitus- tai lopetuspäivää.
  • Jos parametria activity_id ei ole olemassa, suodattimessa on kaikki Shopifyn sähköpostitoiminnot.

  Sähköpostitilauksen tila

  email_subscription_status

  Sisällyttää asiakkaat sen perusteella, ovatko he tilanneet markkinointisähköpostisi.

  Operaattorit On yhtä kuin: =
  Ei ole yhtä kuin: !=
  Ei ole olemassa: IS NULL
  On olemassa: IS NOT NULL
  Arvot Ei tilattu: 'NOT_SUBSCRIBED' Asiakas ei ole tilannut markkinointisähköpostiasi.
  Tilattu: 'SUBSCRIBED' Asiakas on tilannut markkinointisähköpostisi.
  Odottaa: 'PENDING' Asiakas on parhaillaan tilaamassa markkinointisähköpostiasi.
  Virheellinen: 'INVALID' Asiakkaan sähköpostiosoitteen markkinointitila on virheellinen.
  Muoto
  Esimerkki Sisällytä asiakkaat, jotka ovat tilanneet sähköpostimarkkinointisi:
  email_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Huomautuksia

  Viimeinen tilauspäivä

  last_order_date

  Sisällyttää asiakkaat, jotka ovat tehneet viimeisimmän tilauksensa määritettynä päivänä.

  Operaattorit Tarkalleen tänä päivänä: =
  Ei tänä päivänä: !=
  Tänä päivänä tai sitä ennen: <=
  Ennen päivää: <
  Tänä päivänä tai sen jälkeen: >=
  Tämän päivän jälkeen: >
  Päivien välissä: BETWEEN <date1> AND <date2>
  Ei ole olemassa: IS NULL
  On olemassa: IS NOT NULL
  Arvot
  Muoto Tarkka päivämäärä: YYYY-MM-DD
  Esimerkkejä päivämäärän siirtymästä: -4w, -10y
  Nimetty päivämäärä:
  • Tänään: = today
  • Eilen: = yesterday
  • Viimeisten 7 päivän aikana: >= 7_days_ago
  • Viimeisten 30 päivän aikana: >= 30_days_ago
  • Viimeisten 90 päivän aikana: >= 90_days_ago
  • Viimeisten 12 kuukauden aikana: >= 12_months_ago
  Nimetyt päivämäärät ovat oletusarvoja, eikä niitä voi muuttaa. Käytä mukautetuissa päivämäärissä päivämäärän siirtymää.
  Esimerkki

  Sisällytä asiakkaat, joiden viimeisin tilaus on tehty viimeksi kuluneen viikon aikana:
  last_order_date >= 7_days_ago

  Sisällytä asiakkaat, joiden viimeisin tilaus on tehty viimeksi kuluneiden kahdeksan kuukauden kuluessa:
  last_order_date > -8m

  Huomautuksia Päivämääräarvot perustuvat kokonaisiin päiviin ja riippuvat siitä, millä aikavyöhykkeellä kauppasi on.

  Tilausten lukumäärä

  number_of_orders

  Sisällyttää asiakkaat sen perusteella, kuinka monta tilausta he ovat tehneet kaupassasi.

  Operaattorit On yhtä suuri kuin: =
  Ei ole yhtä suuri kuin: !=
  Suurempi kuin: >
  Pienempi kuin: <
  Pienempi tai yhtä suuri kuin: <=
  Suurempi tai yhtä suuri kuin: >=
  Välillä: BETWEEN
  Arvot Annettavan arvon on oltava kokonaisluku.
  Muoto Numeroalue: # AND #
  Numero: #
  Esimerkki Sisällytä asiakkaat, jotka ovat tehneet yli 10 tilausta:
  number_of_orders > 10
  Huomautuksia BETWEEN sisällyttää sekä alku- että loppuarvot. Seuraava esimerkki sisällyttää asiakkaat, jotka ovat tehneet vähintään 1 tilauksen ja enintään 100 tilausta: number_of_orders BETWEEN 1 AND 100

  Ennustettu kulutustaso

  predicted_spend_tier

  Sisällyttää asiakkaat, joiden kulutus on määritellyllä ennustetulla kulutustasolla.

  Tämä suodatin on käytettävissä vain, jos kaupassasi on tehty yli 100 myyntiä.

  Lue lisää ennustetusta kulutustasosta.

  Operaattorit On yhtä kuin: =
  Ei ole yhtä kuin: !=
  Ei ole olemassa: IS NULL
  On olemassa: IS NOT NULL
  Arvot 'HIGH'
  'MEDIUM'
  'LOW'
  Muoto
  Esimerkki Sisällytä HIGH-tasolla olevat asiakkaat:
  predicted_spend_tier = 'HIGH'
  Huomautuksia

  Tuotetilauksen tila

  product_subscription_status

  Sisällyttää asiakkaat, joilla on määritetty tuotetilauksen tila.

  Tämä suodatin on käytettävissä vain, jos käytät tilaussovellusta.

  Operaattorit On yhtä kuin: =
  Ei ole yhtä kuin: !=
  Ei ole olemassa: IS NULL
  On olemassa: IS NOT NULL
  Arvot Aktiivinen: 'SUBSCRIBED' Asiakkaalla on aktiivinen tuotetilaus.
  Peruutettu: 'CANCELLED' Asiakas on peruuttanut tuotetilauksen.
  Vanhentunut: 'EXPIRED' Asiakkaan tuotetilaus on vanhentunut.
  Epäonnistunut: 'FAILED' Asiakkaalla on epäonnistunut maksu.
  Ei koskaan tilattu: 'NEVER_SUBSCRIBED' Asiakas ei ole koskaan tilannut.
  Keskeytetty: 'PAUSED' Asiakas on keskeyttänyt tuotetilauksensa.
  Muoto
  Esimerkki Sisällytä asiakkaat, joilla on aktiivinen tuotetilaus:
  product_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Huomautuksia

  Ostetut tuotteet

  products_purchased()

  Sisällyttää asiakkaat, jotka ostivat määritetyn tuotteen. Voit myös sisällyttää asiakkaat, jotka ostivat tuotteen määritetyn ajanjakson aikana.


  Toimintoparametrit id (valinnainen): Tämän parametrin avulla voit määrittää tuotteen, jonka asiakas on ostanut ja jonka haluat suodattaa.
  id (valinnainen): Tämän parametrin avulla voit määrittää tuotetunnisteen ostetuille tuotteille, joita haluat suodattaa.
  since (valinnainen): Tämän parametrin avulla voit määrittää tapahtuman alkamispäivän.
  until (valinnainen): Tämän parametrin avulla voit määrittää tapahtuman päättymispäivän.
  Operaattorit On yhtä kuin: =
  Ei ole yhtä kuin: !=
  Arvo true, false
  Muoto Tuetut id-formaatit:
 • ID (yksittäinen arvo)
 • List <ID>: Arvojoukko luettelomuodossa. Esimerkiksi: (1012132033639, 2012162031638, 32421429314657). Luettelossa saa olla enintään 500 tuotetunnusta.

  Tuetut tag-formaatit:
 • String (yksittäinen arvo)

  since- ja until-ehtojen tuetut Päivämäärä-muodot:

  Tarkka päivämäärä: YYYY-MM-DD
  Esimerkkejä päivämäärän siirtymästä: -4w, -10y
  Nimetty päivämäärä:
  • Tänään: = today
  • Eilen: = yesterday
  • Viimeisten 7 päivän aikana: >= 7_days_ago
  • Viimeisten 30 päivän aikana: >= 30_days_ago
  • Viimeisten 90 päivän aikana: >= 90_days_ago
  • Viimeisten 12 kuukauden aikana: >= 12_months_ago
  Nimetyt päivämäärät ovat oletusarvoja, eikä niitä voi muuttaa. Käytä mukautetuissa päivämäärissä päivämäärän siirtymää.
 • Esimerkki Määritä =- tai !=-operaattoreiden avulla, onko tuote ostettu: products_purchased() != true
  products_purchased(id: 2012162031638) = true
  products_purchased(id: (2012162031638, 1012132033639)) = false products_purchased(tag: 'red') = true

  Suodata asiakkaita, jotka ovat ostaneet tietyn tuotteen 1. tammikuuta 2022 ja tämän päivän välisenä aikana:
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: today) = true
  Suodata asiakkaita, jotka ovat ostaneet tuotteen tunnisteella 'red' 1. tammikuuta 2022 ja tämän päivän välisenä aikana:
  products_purchased(tag: 'Red', since: 2022-01-01, until: today) = true
  Viimeisen 30 päivän aikana:
  products_purchased(since: 30_days_ago) = true
  1. tammikuuta 2022 mennessä:
  products_purchased(until: 2022-01-01) = true

  Ajanjaksoissa ei ole merkitystä since- ja until-parametrien järjestyksellä. Voit ilmaista ajanjakson 1.1.2022–1.6.2022 (alku- ja loppuarvot sisältyvät ajanjaksoon) kummalla tahansa seuraavista tavoista:

  1. tammikuuta 2022 – 1. kesäkuuta 2022 (kyseiset päivämäärät mukaan lukien):
  products_purchased(id: 1012132033639, since: 2022-01-01, until: 2022-06-01) = true
  1. tammikuuta 2022 – 1. kesäkuuta 2022 :
  products_purchased(id: 1012132033639, until: 2022-06-01, since: 2022-01-01) = true
  Huomautuksia
  • Kun luot asiakassegmentin käyttämällä id-parametria, voit valita näkyvissä olevasta luettelosta tuotteen nimen tai kuvan. Voit myös aloittaa yrityksen nimen kirjoittamisen ja valita sen sitten luettelosta.
  • Koodiin kirjoitetaan tuotetunnus, ei tuotenimikettä. Kun siirrät hiiren osoittimen tuotetunnuksen päälle, tuotenimike ja kuva tulevat näkyviin.
  • Jos kumpaakaan parametria, since tai until, ei ole olemassa, tuloksia suodatetaan koko ajalta ilman aloitus- tai lopetuspäivää.
  • Jos parametria id ei ole olemassa, suodatin sisältää kaikki tuotteet.

  SMS-tilauksen tilanne

  sms_subscription_status

  Sisällyttää asiakkaat sen perusteella, ovatko he tilanneet markkinointitekstiviestisi.

  Lue lisää asiakkaiden yhteystietojen keräämisestä.

  Operaattorit On yhtä kuin: =
  Ei ole yhtä kuin: !=
  Ei ole olemassa: IS NULL
  On olemassa: IS NOT NULL
  Arvot Tilattu: 'SUBSCRIBED' Asiakas on tilannut markkinointitekstiviestejä.
  Odottaa: 'PENDING' Asiakkaan markkinointitekstiviestien tilaamista käsitellään.
  Poistettu: 'REDACTED' Asiakkaalla on odotustilassa oleva poisto GDPR-poistopyynnön vuoksi.
  Tilaus lopetettu: 'UNSUBSCRIBED' Asiakas on lopettanut markkinointitekstiviestien tilaamisen.
  Ei tilattu: 'NOT_SUBSCRIBED' Asiakas ei ole koskaan tilannut markkinointitekstiviestejäsi.
  Muoto
  Esimerkki Sisällytä asiakkaat, jotka ovat tilanneet markkinointitekstiviestisi:
  sms_subscription_status = 'SUBSCRIBED'
  Huomautuksia

  Osavaltiot tai provinssit

  customer_regions

  Sisältää asiakkaat, joilla on osoite maahan kuuluvalla määritetyllä alueella. Asiakkaat, joilla on useita osoitteita, voidaan sisällyttää useampaan kuin yhteen asiakassegmenttiin, jolla on käytössä tämä suodatin.

  Operaattorit Sisältää juuri tämän sijainnin: CONTAINS
  Ei sisällä juuri tätä sijaintia: NOT CONTAINS
  Ei ole olemassa: IS NULL
  On olemassa: IS NOT NULL
  Arvot Käytä ISO-maakoodia, jossa on ISO 3166-2 -aluekoodi.
  Muoto
  Esimerkki Sisällytä asiakkaat, joilla on osoite New Yorkin osavaltiossa:
  customer_regions CONTAINS 'US-NY'
  Huomautuksia Etsi alue aloittamalla sen nimen kirjoittaminen ja valitsemalla sitten oikea arvo näkyviin tulevasta luettelosta.

  Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

  Kokeile ilmaiseksi