Asiakassegmenttien hallinta

Voit luoda omia asiakassegmenttejä yhdistämällä suodattimien nimiä, operaattoreita ja arvoja Asiakkaat-sivun editorilla. Lisäksi Shopify Adminissa on oletusasiakassegmenttejä ja malleja, joita voit käyttää sellaisenaan, muuttaa tarpeisiisi sopiviksi tai käyttää lähtökohtana uuden asiakassegmentin luomiseen.

Editori on suunniteltu auttamaan asiakassegmenttien luomisessa. Kun lisäät asiakassegmenttiin komponentteja, näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista suodattimien nimistä, operaattoreista ja arvoista.

Ennen kuin aloitat

Lue lisää asiakassegmentin eri komponenteista.

Lue lisää asiakassegmenttien luomiseen käytettävistä suodattimista.

Uuden asiakassegmentin luominen

Luo uusi asiakassegmentti yhdistämällä suodattimien nimiä, operaattoreita ja arvoja.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Kaikki asiakkaat.

 3. Klikkaa Luo segmentti. Segmenttiluettelossa näkyy segmentti nimeltä Uusi segmentti , jonka vieressä on Luonnos.

 4. Klikkaa Suodattimet-kuvaketta ja tee sen jälkeen toinen seuraavista toimenpiteistä:

 5. Klikkaa jonkin suodattimen nimeä. Suodattimen nimi näkyy editorissa.

 6. Klikkaa operaattoria.

 7. Klikkaa arvoa.

 8. Jos haluat lisätä toisen suodattimen, klikkaa liitintä ja klikkaa sitten toista suodattimen nimeä, operaattoria ja arvoa.

 9. Testaa segmenttiä valitsemalla Käytä suodatinta. Kriteerit täyttävät asiakkaat näkyvät editorin alapuolella. Kriteerit täyttävien asiakkaiden määrä näkyy editorin yläpuolella.

 10. Varmista, että asiakassegmentti toimii odotetulla tavalla, tarkistamalla asiakaslista. Tee tarvittavat muutokset.

 11. Klikkaa Tallenna ja kirjoita sitten segmentin nimi.

 12. Klikkaa Tallenna.

Uusi asiakassegmentti näkyy segmenttiluettelossa.

Asiakassegmentin luominen mallin avulla

Shopify Adminissa on malleja, joiden avulla pääset alkuun oman asiakassegmenttisi luomisessa. Voit lisätä asiakassegmenttiin yhden tai useamman mallipohjan.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Mallit-kuvaketta .

 3. Klikkaa LUOKAT-luettelossa haluamaasi mallin tyyppiä.

 4. Klikkaa Lisää editoriin sen mallin vieressä, jota haluat käyttää. Editoriin lisätään vastaavat suodattimien nimet, operaattorit ja arvot.

 5. Valinnainen: valitse liitin ja lisää sitten toinen malli editoriin.

 6. Tee tarvittavat muutokset editorissa.

 7. Testaa segmenttiäsi valitsemalla Käytä. Kriteerit täyttävät asiakkaat näkyvät editorin alapuolella. Kriteerit täyttävien asiakkaiden määrä näkyy editorin yläpuolella.

 8. Varmista, että asiakassegmentti toimii odotetulla tavalla, tarkistamalla asiakaslista. Tee tarvittavat muutokset.

 9. Klikkaa Tallenna ja kirjoita sitten segmentin nimi.

 10. Klikkaa Tallenna.

Uusi asiakassegmentti näkyy segmenttiluettelossa.

Asiakassegmentin luominen olemassa olevaa asiakassegmenttiä käyttämällä

Shopify Adminissa on oletusasiakassegmenttejä. Voit käyttää näitä segmenttejä tai muita jo luomiasi segmenttejä lähtökohtana, kun ryhdyt luomaan uutta asiakassegmenttiä.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Kaikki asiakkaat.

 3. Klikkaa segmentitluettelossa jotain asiakassegmenttiä.

 4. Tee tarvittavat muutokset editorissa.

 5. Testaa segmenttiäsi valitsemalla Käytä. Kriteerit täyttävät asiakkaat näkyvät editorin alapuolella. Kriteerit täyttävien asiakkaiden määrä näkyy editorin yläpuolella.

 6. Varmista, että asiakassegmentti toimii odotetulla tavalla, tarkistamalla asiakaslista. Tee tarvittavat muutokset.

 7. Klikkaa Tallenna.

 8. Jos haluat luoda uuden asiakassegmentin, klikkaa Tallenna uutena segmenttinä ja kirjoita sitten uusi nimi.

 9. Klikkaa Tallenna.

Uusi asiakassegmentti näkyy segmenttiluettelossa.

Asiakassegmentin muokkaaminen

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Kaikki asiakkaat.

 3. Klikkaa segmentitluettelossa jotain asiakassegmenttiä.

 4. Tee tarvittavat muutokset editorissa.

 5. Testaa segmenttiäsi valitsemalla Käytä. Kriteerit täyttävät asiakkaat näkyvät editorin alapuolella. Kriteerit täyttävien asiakkaiden määrä näkyy editorin yläpuolella.

 6. Varmista, että asiakassegmentti toimii odotetulla tavalla, tarkistamalla asiakaslista. Tee tarvittavat muutokset.

 7. Klikkaa Tallenna.

 8. Klikkaa Tallenna muutokset ja klikkaa sitten Tallenna.

Asiakassegmentin nimeäminen uudelleen

Ennen kuin yrität nimetä asiakassegmentin uudelleen, varmista, että mitään muita asiakassegmenttejä ei olla muokkaamassa. Segmenttiluettelon asiakassegmenttien vieressä näkyy Luonnos, kun niitä editoidaan.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Kaikki asiakkaat.

 3. Valitse segmenttit luettelosta asiakassegmentti, jonka haluat nimetä uudelleen.

 4. Klikkaa Nimeä uudelleen.

 5. Anna asiakassegmentille uusi nimi.

 6. Klikkaa Tallenna.

Sähköpostimarkkinointikampanjan lähettäminen asiakassegmentille

Shopify Email -sovellusta käytetään sähköpostimarkkinointikampanjan lähettämiseen valittuun segmenttiin kuuluville asiakkaille. Jos et ole asentanut Shopify Email -sovellusta, sinua kehotetaan asentamaan se, kun yrität ensimmäisen kerran lähettää sähköpostikampanjan.

Jos haluat luoda tietueen asiakkaista, jotka olet sisällyttänyt sähköpostikampanjaasi, voit viedä asiakas-CSV-tiedoston, joka sisältää vain valitsemasi segmentin asiakasprofiilit.

Ennen kuin aloitat

Jos et ole aiemmin käyttänyt Shopify Email -sovellusta, varmista, että kauppasi täyttää sovelluksen käyttöä koskevat vaatimukset.

Sähköpostimarkkinointikampanjan lähettäminen asiakassegmentille

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Kaikki asiakkaat.

 3. Klikkaa segmenttiluettolossa asiakassegmenttiä.

 4. Klikkaa Sähköpostin segmentti.

 5. Klikkaa Sähköpostisegmentti Shopify Emailin avulla.

 6. Asenna tarvittaessa Shopify Email -sovellus.

 7. Luo sähköpostikampanja.

Sähköpostimarkkinointikampanjan asiakassegmentin vieminen CSV-tiedostoon

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Kaikki asiakkaat.

 3. Klikkaa segmenttiluettolossa asiakassegmenttiä.

 4. Klikkaa Sähköpostin segmentti.

 5. Laajenna vientivaihtoehtoja klikkaamalla Vie segmentti.

 6. Tee jompikumpi seuraavista toimenpiteistä:

 7. Klikkaa Vie segmentti.

Asiakassegmentin vieminen CSV-tiedostoon

Voit viedä asiakassegmentin asiakas-CSV-tiedostoon. Tutustu ennen aloittamista asiakas-CSV-tiedostoissa huomioon otettaviin seikkoihin.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Vie.

 3. Vie vain valittu asiakassegmentti valitsemalla # suodattimia vastaavaa asiakasta.

 4. Tee jompikumpi seuraavista toimenpiteistä:

 5. Klikkaa Vie asiakkaat.

Asiakassegmentin poistaminen

Ennen kuin yrität poistaa asiakassegmentin uudelleen varmista, että mitään muita asiakassegmenttejä ei olla muokkaamassa. Segmenttiluettelon asiakassegmenttien vieressä näkyy Luonnos, kun niitä editoidaan.

Tee näin:

 1. Siirry Shopify Adminissa kohtaan Asiakkaat.

 2. Klikkaa Kaikki asiakkaat.

 3. Valitse segmenttiluettelosta se asiakassegmentti, jonka haluat poistaa.

 4. Klikkaa Poista.

 5. Vahvista, että haluat poistaa asiakassegmentin, klikkaamalla Poista segmentti.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi