Oberlon käyttäminen huolintapaikkana

Voit seurata varastoasi ja huolita tilauksiasi tehokkaasti myydessäsi tai toimittaessasi tuotteita usealta eri toimipaikalta määrittämällä sijainteja Shopify adminissa. Jos käytät Oberloa, sitä käsitellään erillisenä huolintapaikkana, ja se näkyy Shopify adminin Sijainnit-sivun Sovellusten sijainnit -osassa. Kun määrität Oberlon tuotteet tähän paikkaan, tuotteiden tilaukset näytetään Oberlon huolitsemina.

Sinun ei tarvitse ottaa käyttöön sijainteja Shopify adminissa voidaksesi käyttää Oberlon sijaintivaihtoehtoa. Lue lisää varastosijainneista.

Tuotteen sijainnin määrittäminen Oberloon

Kaikissa Oberloon tuoduissa uusissa tuotteissa on Oberlo-vaihtoehto valittuna tuotetietojen HUOLINTAPALVELU-osassa. Voit asettaa sijainnin Oberloksi päivittämällä manuaalisesti tuotteet, jotka toit Oberlosta, ennen kuin Oberlon sijaintiasetus oli käytettävissä.

Toimintovaiheet:

  1. Siirry Shopify administa kohtaan Tuotteet.
  2. klikkaa Oberlon tuotteen nimeä.
  3. Valitse HUOLINTAPALVELU-kohdasta Oberlo.
  4. klikkaa Tallenna.

Varastosijaintien tarkasteleminen tilauksissa, joissa on Oberlon tuotteita

Kun määrität sijainteja tuotteillesi, näet kunkin tuotteen sijainnin tilaussivulla. Jos tilauksessa on tuotteita useammasta kuin yhdestä paikasta, tuotteet ryhmitellään sijainnin mukaan huolinnan tehostamiseksi.

Kun olet asettanut Oberlon tuotteiden sijainniksi, kyseiset tuotteet sisältävissä tilauksissa on tilauksen yhteenvedossa merkintä Oberlo asianmukaisten tuotenimien vieressä. Voit tehdä näiden tuotteiden huolinnan Oberlon tilaussivulta käsin napauttamalla kohtaa Fullfill in Oberlo (huoli Oberlossa) näiden tuotteiden vieressä.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi