Arvojen lisääminen metakenttiin

Kun olet lisännyt metakenttämääritelmän, lisäät metakenttäsi arvot Shopify-ylläpitäjän vastaaville sivuille. Jos esimerkiksi luot tuotteen vanhenemispäivälle metakenttämääritelmän, syötä samat tietyt vanhenemispäiväarvot Shopify-ylläpitäjän tuotesivuillesi. Arvojen lisääminen metakenttiin mahdollistaa erikoistietojen tallentamisen sisäistä seurantaa tai verkkokaupassa näyttämistä varten.

Metakentät näkyvät muokattavassa taulukossa Shopify-ylläpitäjäsi sivuilla. Jokaisessa metakentässä näkyy metakenttämääritelmän luomisen yhteydessä valitsemasi nimi. Voit halutessasi näyttää metakentän tyypin ja sen kuvauksen klikkaamalla kutakin taulukkoriviä ja syöttää sitten arvon.

Kun olet lisännyt metakenttiisi arvot, voit yhdistää metakenttäsi teemaasi erikoistietojen näyttämiseksi verkkokaupassasi.

Metakenttien sisältötyypit ja arvot

Seuraavassa taulukossa on perusohjeet arvojen lisäämiseksi yleisimpiin metakenttiin sekä esimerkkikäyttötapauksia kustakin tyypistä. Lue aiheesta lisää metakenttiä käsittelevästä kehittäjädokumentaatiosta.

Metakenttien sisältötyypit ja arvot
Sisältötyyppi Kuvaus Esimerkki
Väri

Tukee RGB-arvoja #RRGGBB-muodossa.

Etsi värin metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata, ja klikkaa sitten valintaa Valitse väri. Valitse värivalitsinta käyttämällä väri tai syötä Väri-kenttään RGB-väriarvo.

Tallenna tuotteen väri ja aseta sitten tuotesivun taustaväriksi sama väri.
Päivämäärä

Tukee päivämääräarvoja ISO 8601 ‑muodossa ilman aikavyöhykettä.

Klikkaa muokattavan tuotteen päivämäärämetakenttää ja valitse päivämäärä sitten kalenterista.

Lisää tuotteiden vanhenemispäivät.
Päivämäärä ja aika

Tukee päivämääräarvoja ISO 8601 ‑muodossa ja kellonaika-arvoja UTC-ajassa.

Klikkaa muokattavan tuotteen päivämäärä- ja kellonaikametakenttää. Valitse päivämäärä klikkaamalla kalenteria ja valitse sitten kellonaika klikkaamalla aikakenttää.

Lisää julkaisutapahtumapäivät tai tuotteen julkaisupäivät.
Mitta

Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Mittayksiköt voidaan määrittää käyttämällä joko metrijärjestelmää tai englantilaista järjestelmää.

Etsi mitan metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata. Klikkaa kenttää ja anna arvo, ja valitse sitten mittayksikkö pudotusvalikosta.

Lisää laatikon korkeudet tai tuotteen pituudet, kuten huivin pituus.
Paino

Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Mittayksiköt voidaan määrittää käyttämällä joko metrijärjestelmää tai englantilaista järjestelmää.

Etsi painon metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata. Klikkaa kenttää ja anna arvo, ja valitse sitten mittayksikkö pudotusvalikosta.

Lisää tuotteen tai aineen paino, kuten grammoja sokeria.
Tilavuus

Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Mittayksiköt voidaan määrittää käyttämällä joko metrijärjestelmää tai englantilaista järjestelmää.

Etsi tilavuuden metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata. Klikkaa kenttää ja anna arvo, ja valitse sitten mittayksikkö pudotusvalikosta.

Lisää vesipullon tilavuus.
Määrä

Tukee joko kokonaislukuja tai desimaaliarvoja sen perusteella, miten määritelmä on määritetty.

  • Kokonaislukuarvot voivat olla väliltä -4 611 686 018 427 387 904 – 4 611 686 018 427 387 903.
  • Desimaaliarvot voivat olla väliltä +/-9999999999999,999999999 ja sisältää enintään 13 numeroa ennen desimaalipilkkua ja enintään 9 numeroa sen jälkeen.

Etsi kokonais- tai desimaaliluvun metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata. Klikkaa kenttää ja anna kelvollinen arvo.

Kokonaisluvun metakentällä voi lisätä kirjojen sivumäärän.

Desimaaliluvun metakentällä voi lisätä korujen karaattimäärän.

Luokitus

Tukee desimaaliarvoja tietyllä asteikolla määritelmästäsi riippuen.

Etsi muokattavasta tuotteesta luokituksen metakenttä, ja syötä sitten arvo klikkaamalla luokituskenttää.

Lisää tuotteelle yleisöpisteet tai tähtiluokitus.
Tuoteviite

Tukee linkittämistä yhteen tai useampaan tuotteeseen riippuen siitä, miten määrität metakentän määritelmän.

Valitse sen tuotteen kohdalla, jota haluat muokata, tuotteen viitteen metakenttä ja klikkaa sitten Valitse tuote tai Valitse tuotteet. Valitse luettelosta yksi tai useampia tuotteita.

Säilytä ja näytä verkkokaupan tuotesivuilla muita tuotteeseen liittyviä tuotteita.
Tuoteversioviite

Tukee linkittämistä yhteen tai useampaan tuoteversioon riippuen siitä, miten määrität metakentän määritelmän.

Etsi tuoteversioviitteen metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata, ja klikkaa sitten valintaa Valitse versio tai Valitse versiot. Valitse yksi tai useampi versio luettelosta.

Säilytä ja näytä verkkokaupan tuotesivuilla muita tuotteeseen liittyviä samanvärisiä vaatekappaleita
Tiedostoviite

Tukee yksittäisen tiedoston lataamista seuraavilla tiedostotyypeillä:

  • kuvat
  • kaikki tiedostotyypit.

JPEG-, PNG- ja GIF-muodossa olevat kuvat näkyvät verkkokaupassasi. Kaikki muut tiedostotyypit näkyvät ladattavissa olevina tiedostoina.

Etsi tiedostoviitteen metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata. Klikkaa valintaa Valitse kuva tai Valitse tiedosto. Valitse käytettävissä oleva tiedosto tai klikkaa valintaa Lataa kuva tai Lataa tiedosto valitaksesi tiedoston laitteeltasi. Kun olet lisännyt kuvan, voit lisätä vaihtoehtoisen tekstin klikkaamalla esikatselua.

Lisää PDF-tiedosto kokoamisohjeita varten.
Sivuviite

Sisältää linkin verkkokauppasi sivulle.

Etsi sivuviitteen metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata. Klikkaa valintaa Valitse ja valitse sitten sivu pudotusvalikosta.

Lisää linkki verkkokauppasi tietosuojasivulle, blogijulkaisuun tai yksityiskohtaiseen hoito-oppaaseen.
URL-osoite

Tukee HTTP-, HTTPS- ja mailto:-URL-osoitteita. Voit metakenttämääritelmää luodessasi rajata URL-osoitteet tiettyihin verkkotunnuksiin.

Etsi URL:n metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata. Klikkaa kenttää ja anna kelvollinen URL-osoite.

Lisää linkki tietyllä verkkosivustolla ylläpidettäviin kirja-arvosteluihin tai tuotevideoihin.
Teksti

Tukee pelkkää tekstiä joko yksirivisissä tai monirivisissä kentissä. Moniriviset kentät voivat sisältää rivinvaihtoja.

Etsi yksi- tai monirivisen tekstin metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata. Klikkaa kenttää ja syötä tekstisi.

Lisää toimituskommentteja, ilmoituksia tai pesuohjeita.
Tosi tai epätosi

Luo valintaruudun, jolla valitaan, onko ehto tosi vai epätosi.

Etsi toden tai epätoden metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata, ja valitse sitten Tosi tai Epätosi.

Lisää, onko vaihtoehto käytettävissä, kuten voiko tuotteen kaiverruttaa.
JSON

Tukee JSON-raakadataa edistyneissä skenaarioissa, joissa tarvitaan jäsenneltyä tietolähdettä.

Etsi JSON-metakenttä tuotteesta, jota haluat muokata. Klikkaa kenttää ja anna tietosi.

Lisää määritelmien taulukko, jossa on eri sarakkeet kullekin tuotteelle, kuten ainesosataulukko.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi