Metakenttämääritelmät

Metakenttämääritelmät toimivat malleina, jotka määrittävät, mihin osaan kauppaasi sovelletaan metakenttää ja mitä arvoja metakentällä voi olla. Ennen kuin voit lisätä metakenttäarvoja tiettyihin tuotteisiin, tilauksiin tai kaupan muihin osiin, sinun on ensin lisättävä näille metakenttämääritelmä. Metakenttämääritelmien lisääminen varmistaa, että samoja validointisääntöjä sovelletaan kaikkiin tiettyyn metakenttään syötettyihin arvoihin.

Voit lisätä metakenttämääritelmiä Shopify-ylläpitäjäsi Metakentät-sivulla. Muita metakenttien tyyppejä voidaan lisätä käyttämällä Shopify App Storen sovellusta tai muokkaamalla teemakoodia. Sinulla voi olla enintään 100 metakenttämääritelmää.

Metakenttämääritelmän osat

Metakenttämääritelmissä on seuraavat osat:

Metakenttämääritelmän osat
Nimi Kuvaus
Nimiavaruus ja avain

Nimiavaruus ja avain yhdessä luovat metakentälle yksilöllisen tunnisteen. Ne erotetaan pisteellä (.) ja voivat sisältää vain kirjaimia, numeroita sekä merkin _ ja -.

Voit ryhmitellä samankaltaisia metakenttiä nimiavaruuden avulla, mutta jokaisen nimiavaruuden ja avaimen yhdistelmän on oltava ainutkertainen. Voit esimerkiksi käyttää nimiavaruutta tuotteet ryhmitelläksesi avaimet voimassaolon päättymispäivä ja luokitus tuotteidesi metakenttiä varten.

Vakiomääritelmissä käytetään standardoituja nimiavaruuksia ja avaimia, kun taas mukautetuissa määritelmissä käytetään automaattisesti luotuja nimiavaruuksia ja avaimia, joita voi muokata. Lue lisää metakenttämääritelmien tyypeistä.

Arvo Tämä on metakentässäsi olevien tietojen tyyppi ja muoto. Esimerkiksi pelkkä teksti, URL-osoite tai kokonaisluku.
Kuvaus (valinnainen) Metakentän kuvaus auttaa sinua syöttämään oikeat arvot. Kuvaus näkyy Shopify-ylläpitäjän sivulla, jossa lisäät metakenttääsi arvoja.
Validointi (valinnainen) Tämä on asetus, jonka voit määrittää rajoittamaan metakenttäsi arvoja. Voit asettaa vähimmäis- ja enimmäisarvot tai käyttää säännöllisiä lausekkeita, joiden avulla voit hallita metakentän hyväksyttyjen arvojen vaihteluväliä.

Esimerkiksi tuotteen vanhenemispäivän metakenttämääritelmällä voi olla nimiavaruus ja avain products.expiration_date, arvo Päivämäärä ja kuvaus Anna päivämäärä muodossa VVVV/KK/PP. Sen validointisäännöissä saatetaan määrittää, että vain päivämäärien 2021/07/01 ja 2025/12/31 välillä olevat päivämäärät ovat kelvollisia.

Lue aiheesta lisää metakenttiä käsittelevästä kehittäjädokumentaatiosta.

Metakenttämääritelmien tyypit

Kun lisäät metakenttämääritelmän, voit tehdä toisen seuraavista toimista:

  • Valitse vakiomääritelmä.
  • Luo mukautettu määritelmä.

Käytä aina kun mahdollista metakentillesi vakiomääritelmää. Vakiomääritelmät määritetään sinulle automaattisesti, ja ne on suunniteltu yleisesti yhteensopiviksi kaikissa Shopify-palveluissa. Koska metakenttien vakiomääritelmät noudattavat kaikissa Shopify-kaupoissa käytettyjä standardeja, sovellukset, teemat ja kaupan muut osat tukevat niitä. Joitakin esimerkkejä vakiomääritelmistä ovat tuoteluokitukset, päivämäärä ja kellonaika sekä liittyvät tuotteet. Lue lisää vakiomääritelmistä Shopifyn vakiometakenttiä käsittelevästä kohdasta.

Sinun on luotava mukautettu määritelmä seuraavissa tilanteissa:

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi