Metakenttien sisältötyypit ja arvot

Jokaisessa metakenttätyypissä hyväksytään erilaisia tuettuja arvoja eri käyttötarkoituksia varten. Tutustu metakenttien yleisten sisältötyyppien taulukkoon, joka sisältää:

  • tietoja kunkin metakentän tuetuista arvoista
  • esimerkkejä kunkin metakenttätyypin käytöstä.

Lue aiheesta lisää metakenttiä käsittelevästä kehittäjädokumentaatiosta.

Metakenttien yleiset sisältötyypit ja arvot
Sisältötyyppi Kuvaus Esimerkki
Väri Tukee RGB-arvoja #RRGGBB-muodossa. Tallenna tuotteen väri ja aseta sitten tuotesivun taustaväriksi sama väri.
Päivämäärä Tukee päivämääräarvoja ISO 8601 ‑muodossa ilman aikavyöhykettä. Lisää tuotteiden vanhenemispäivät.
Päivämäärä ja aika Tukee päivämääräarvoja ISO 8601 ‑muodossa ja kellonaika-arvoja UTC-ajassa. Lisää julkaisutapahtumapäivät tai tuotteen julkaisupäivät.
Mitta Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Mittasuhteet ilmaistaan joko metrijärjestelmällä tai englantilaisella järjestelmällä. Lisää laatikon korkeudet tai tuotteen pituudet, kuten huivin pituus.
Paino Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Paino ilmaistaan joko metrijärjestelmällä tai englantilaisella järjestelmällä. Lisää tuotteen tai aineen paino, kuten grammoja sokeria.
Tilavuus Tukee sekä kokonaislukuja että desimaaliarvoja. Koko ilmaistaan joko metrijärjestelmällä tai englantilaisella järjestelmällä. Lisää vesipullon tilavuus.
Määrä

Tukee joko kokonaislukuja tai desimaaliarvoja sen perusteella, miten määritelmä on määritetty.

  • Kokonaislukuarvot voivat olla väliltä -4 611 686 018 427 387 904 – 4 611 686 018 427 387 903.
  • Desimaaliarvot voivat olla väliltä +/-9999999999999,999999999 ja sisältää enintään 13 numeroa ennen desimaalipilkkua ja enintään 9 numeroa sen jälkeen.

Kokonaisluvun metakentän avulla voidaan lisätä kirjojen sivumäärä.

Desimaaliluvun metakentän avulla voidaan lisätä korujen karaattimäärän.

Luokitus Tukee desimaaliarvoja tietyllä asteikolla määritelmästäsi riippuen. Lisää tuotteelle yleisöpisteet tai tähtiluokitus.
Tuoteviite Tukee linkitystä yksittäiseen tuotteeseen. Säilytä ja näytä verkkokaupan tuotesivuilla muita tuotteeseen liittyviä tuotteita.
Tuoteversioviite Tukee linkitystä yksittäiseen tuoteversioon. Säilytä ja näytä verkkokaupan tuotesivuilla muita tuotteeseen liittyviä samanvärisiä vaatekappaleita
Tiedostoviite

Tukee yksittäisen alle 20 Mt:n tiedoston lataamista seuraavilla tiedostotyypeillä:

  • kuvat
  • kaikki tiedostotyypit.

JPEG-, PNG- ja GIF-muodossa olevat kuvat näkyvät verkkokaupassasi. Kaikki muut tiedostotyypit näkyvät ladattavissa olevina tiedostoina.

Lisää PDF-tiedosto kokoamisohjeita varten.
Sivuviite Sisältää linkin verkkokauppasi sivulle. Lisää linkki verkkokauppasi toimintaperiaatesivulle, blogijulkaisuun tai yksityiskohtaiseen hoito-oppaaseen.
URL-osoite Tukee HTTP-, HTTPS- ja mailto:-URL-osoitteita. Voit metakenttämääritelmää luodessasi rajata URL-osoitteet tiettyihin verkkotunnuksiin. Lisää linkki tietyllä verkkosivustolla ylläpidettäviin kirja-arvosteluihin tai tuotevideoihin.
Teksti

Tukee pelkkää tekstiä joko yksirivisissä tai monirivisissä kentissä. Moniriviset kentät voivat sisältää rivinvaihtoja.

Voit rajoittaa yksiriviset kentät ennalta määritettyihin valintoihin, jotka määrität metakenttämääritelmän luomisen yhteydessä.

Lisää toimituskommentteja, ilmoituksia tai pesuohjeita.
Tosi tai epätosi Luo valintaruudun, jolla valitaan, onko ehto tosi vai epätosi. Lisää, onko vaihtoehto käytettävissä, kuten voiko tuotteen kaiverruttaa.
JSON Tukee JSON-raakadataa edistyneissä käyttötapauksissa, joissa tarvitaan jäsenneltyä tietolähdettä. Lisää määritelmien taulukko, jossa on eri sarakkeet kullekin tuotteelle, kuten ainesosataulukko.

Valmiina aloittamaan myymisen Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi