Siirtyminen Squaresta Shopifyhin

Voit siirtää tuote-, varasto- ja asiakastietoja Squaresta Shopifyhin. Sinun täytyy viedä tiedot Squaresta, ennen kuin voit tuoda ne Shopifyhin.

Vaihe 1: Vie kauppasi tiedot Squaresta

Kaupan siirron ensimmäinen vaihe on viedä tuote-, varasto- ja asiakastiedot Squaresta. Kun tuonti on valmis, tietokoneesi lataa kaksi Squaren tiedot sisältävää CSV-tiedostoa, joita voit käyttää tietojen tuontia varten Shopifyhin.

Toimi näin:

 1. Kirjaudu sisään Square-tilillesi ja siirry sitten lisäasetuksiin.

 2. Jos haluat ladata tuote- ja varastotietosi, Vie oma kirjastosi CSV-muodossa.

 3. Jos haluat ladata asiakastietosi, siirry asiakassivulle ja klikkaa Tuo/vie > Vie asiakkaat > Lataa.

Vaihe 2: Tuo kauppasi tiedot Shopifyhin

Kun olet vienyt tuote-, varasto- ja asiakastiedot Squaresta CSV-tiedostoihin, sinun täytyy tuoda tiedostot Shopifyhin.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Shopify Adminissa Sovellukset > Store Importer.

 2. Valitse Tuo tietosi Shopifyhin -sivulla pudotusvalikosta Square.

 3. Klikkaa Lataa tiedostot ‑kohdassa Lisää tiedosto ja valitse viedyt CSV-tiedostot.

 4. Klikkaa Jatka tuontia > Tuo.

Vaihe 3: Tarkista ja päivitä tuodut tiedot

Jos tietojesi tuonti onnistui, tuote- ja asiakastietosi ovat käytettävissä Shopify Adminissa. Jos joidenkin tuotteiden tai asiakkaidesi tuonti ei onnistunut, voit lisätä ne manuaalisesti.

Toimi näin:

 1. Tarkista Shopify Adminissa tuote-, varasto- ja asiakastietosi ja varmista, että kaikki tiedot on tuotu.

 2. Jos kaikkia tietoja ei tuotu, lisää puuttuvat tuotteet tai puuttuvat asiakastietueet manuaalisesti.

Tietojen tuontiin liittyvien virheiden vianmääritys

Jos havaitset virheitä tuodessasi tietoja CSV-tiedostolla, katso osio Ratkaisuja tavanomaisiin CSV-tiedostojen tuontiongelmiin.

Jos huomaat, että tietojasi ei tuotu odotetulla tavalla, tarkista seuraavat seikat.

Tuonti onnistui, mutta tiedoissa on muutoksia

Kun tuonti on valmis, tuonnin yhteenvetosivulla näytetään tuonnin tiedot. Tarkista, ettei tuontiyhteenvedon tarkistusosion ilmoituksista löydy virheitä. Voit muokata tuontitietojasi manuaalisesti klikkaamalla näiden ilmoitusten vieressä Näytä tuotteet.

Joidenkin tuotteiden tai asiakkaiden tietueiden tuonti epäonnistui

Jos joidenkin tuotteidesi tuonti ei onnistunut, voit lisätä tuotteen tai lisätä asiakkaan.

Tuotekuvia ja mukautettuja määritteitä ei tuoda. Sinun täytyy lisätä tuotekuvat Shopify-kaupassasi.

Tuontiin ei sisällytetä asiakkaita, joilla on sama sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Jos vähintään kahdella asiakkaalla on sama sähköpostiosoite tai puhelinnumero, vain viimeksi luotu asiakasmerkintä tuodaan.

Tuoteversioiden luontia koskevat rajoitukset

Jos kaupassasi on yli 50 000 tuoteversiota, oikeuttasi luoda tuoteversioita on rajoitettu 1 000 tuoteversioon päivässä.

Usean sijainnin varaston tuonti epäonnistui

Jotta voit tuoda usean sijainnin varaston, sinun on ensin luotava sijainnit Shopifyssa. Shopifyssa käytettävien nimien on vastattava täsmälleen Squaressa käytettäviä nimiä. Sijaintien täsmälliset nimet löytyvät viedystä CSV-tiedostosta sarakkeista, jotka sisältävät arvon Current Quantity.

Jos yrität tuoda usean sijainnin varaston, ennen kuin sijainnit on luotu Shopifyssa, varaston tuonti epäonnistuu.

Tuotteet, joiden muuttuvat hinnat tuodaan hinnalla 0

Tuotteilla, joilla on muuttuvia hintoja tai sijaintikohtaisia hintoja, on tuonnin jälkeen 0 hinta, eikä niitä ole saatavilla mistään myyntikanavastasi. Tarkista nämä tuotteet ja aseta tuotehinnat kullekin niistä.

## Tietojen tuominen olemassa olevan tuonnin päälle

Jos sinusta tuntuu, että edellisestä tuonnista puuttuu jotakin, voit tuoda kaupan tiedot uudelleen nykyisen tuonnin päälle klikkaamalla Aloita uusi tuonti.

 • Jos Shopify-kaupallasi tai sen edeltäjällä on jo asiakkaita, ne päivitetään. Asiakkaille etsitään vastaavuus ensin sähköpostiosoitteen ja sen jälkeen puhelinnumeron perusteella, jos sähköpostiosoitteella ei löydy vastaavuutta. Jos vastine löytyy, olemassa oleva tietue päivitetään seuraavasti:

 • Jos tuonti sisältää tuotteita, joita on jo Shopify-kaupassasi, vastaavat tuotteet ohitetaan eikä niitä tuoda. Tuonnin yhteenvedossa näkyy luettelo ohitetuista tuotteista, kun tuonti on valmis.

Poista kaupan tuodut tiedot

Jos et ole tyytyväinen tuotuihin tietoihin, voit poistaa ne. Jos esimerkiksi tietojen tuonnissa oli useita virheellisiä kohtia, saattaa olla parasta poistaa tuonti ja yrittää uudelleen. Voit poistaa vain viimeisimmän tuonnin. Odota, että tiedot poistetaan kokonaan, ennen kuin aloitat uuden tuonnin.

Tee näin

 1. klikkaa Tuonti on valmis -sivulla Poista tuonti.

 2. klikkaa Poista tuonti -valintaikkunassa Poista tuonti.

Kun kaikki tuodut tiedostot on poistettu, käynnistä uusi tuonti valitsemalla Käynnistä uusi tuonti.

Huomionarvoisia seikkoja asiakkaiden salasanoihin liittyen

Koska salasanat on kryptattu salaisiksi, et voi siirtää asiakkaiden salasanoja toisesta alustasta Shopifyhin. Tämän takia Shopifyhin ei siirry koko asiakastilejä vaan pelkästään asiakkaiden tietueet.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi