Siirtyminen Squarespacesta Shopifyhin

Voit siirtää tuote-, asiakas- ja tilaustiedot Squarespace-palvelusta Shopifyhin. Sinun on täytyy viedä tiedot Squarespaceen, ennen kuin voit tuoda ne Shopifyhin.

Vaihe 1: Vie kauppasi tiedot Squarespacesta

Kaupan siirron ensimmäinen vaihe on viedä tuote-, asiakas- ja tilaustiedot Squarespacesta. Kun tuonti on valmis, tietokoneesi lataa kaksi Squarespacen tiedot sisältävää CSV-tiedostoa, joita voit käyttää tietojen tuontia varten Shopifyhin.

Toimi näin:

 1. Siirry Squarespace-tililtäsi lisäasetuksiin ja lataa tuotetietoja varten CSV-vientitiedosto. Lue lisää kohdassa Tuotteiden vienti CSV-tiedostoon.

 2. Siirry Squarespace-tililtäsi tilauksen sivulle ja lataa CSV-vientitiedosto tuote- ja asiakastietoja varten. Lue lisää kohdassa Tilausten vienti.

Vaihe 2: Tuo kauppasi tiedot Shopifyhin

Kun olet vienyt tuote-, asiakas- ja tilaustiedot Squarespacesta CSV-tiedostoihin, sinun täytyy tuoda tiedostot Shopifyhin.

Toimi näin:

 1. Klikkaa Shopify-ylläpitäjässä Sovellukset > Store Importer.

 2. Valitse Tuo tietosi Shopifyhin ‑sivulla pudotusvalikosta Squarespace.

 3. Klikkaa lataa tiedostot ‑kohdassa Lisää tiedosto ja valitse viedyt tiedostot.

 4. Klikkaa Jatka tuontia > Tuo.

Vaihe 3: Tarkista ja päivitä tuodut tiedot

Jos tietojesi tuonti onnistui, tuote-, asiakas- ja tilaustietosi ovat käytettävissäsi Shopify-ylläpitäjässä. Jos joidenkin tuotteiden tai asiakkaidesi tuonti ei onnistunut, voit lisätä ne manuaalisesti. Lue lisää, miten voit lisätä tuotteen tai lisätä asiakkaan Shopifyhin.

Seuraavissa osissa kuvataan joitakin toimintoja, joita saatat havaita, kun tuot Squarespace-tietojasi Shopifyhin:

Tuonti onnistui, mutta tiedoissa on muutoksia

Kun tuonti on valmis, tuonnin yhteenvetosivulla näytetään tuonnin tiedot. Tarkista, ettei tuontiyhteenvedon tarkistusosion ilmoituksista löydy virheitä. Voit muokata tuontitietojasi manuaalisesti napauttamalla näiden ilmoitusten vieressä Näytä tuotteet.

Vanhat tilaukset

Edellisestä alustasta tuodut tilaukset siirretään Shopify-kauppaasi vain menneitä tapahtumia koskevia historiatietoja varten. Nämä tilaukset asetetaan automaattisesti tilaan Arkistoitu. Vaikka käytännössä voit perua niiden arkistoinnin, et voi suorittaa niihin mitään toimintoja, jotka normaalisti on mahdollista suorittaa Shopify-kaupassa luotuihin tilauksiin.

Joidenkin tuotteiden, asiakkaiden tai tilausten tuonti epäonnistui

Jos joidenkin tuotteidesi tuonti ei onnistunut, voit lisätä tuotteet manuaalisesti tai lisätä asiakkaan.

Tuontiin ei sisällytetä asiakkaita, joilla on sama sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Jos vähintään kahdella asiakkaalla on sama sähköpostiosoite tai puhelinnumero, vain viimeksi luotu asiakasmerkintä tuodaan.

Tuotteiden tuonti onnistui, mutta niitä ei ole julkistettu

Jos jonkin tuotteen näkyvyys Squarespacessa on asetettu piilotetuksi tietojen tuonnin aikana, kyseiset tuotteet tuodaan myös Shopifyhin piilotettuina. Jos et halua, että tuote on piilotettu, aseta se saataville haluamissasi myyntikanavissa.

Tuoteversioiden tuominen epäonnistui

Jos tuotteestasi on eri tuoteversioita ja jostain versiosta puuttuu vaihtoehto, tuotteen tuonti ei onnistu. Sinun täytyy lisätä tämä tuote Shopifyhin manuaalisesti. Oletetaan esimerkiksi, että myyt T-paitoja, joista on eri väri- ja kokovaihtoehtoja. Jos yksi versioista sisältää kokotiedon, mutta ei väriä, tuotteen tuonti ei onnistu.

Tuoduista tuotteista puuttuvat niiden mitat

Jos asiakkaasi tarvitsevat tuotteen mitat, lisää mitat suoraan tuotekuvaukseen.

Fyysisinä tuotteina tuodut palvelutuotteet

Jos Squarespace-sivustollasi on ollut palvelutuotteita, ne tuodaan fyysisinä tuotteina Shopify-kauppaasi, eikä niissä ole toimitusvaihtoehtoja. Jos palvelutuotteesi edellyttävät varauksia tai tilauksia, sinun täytyy asentaa sopiva sovellus tätä toimintoa varten.

Digitaalisia tuotteita ja lahjakortteja ei tuoda

Digitaaliset tuotteet ja lahjakortit eivät sisälly tuotteiden vientitiedostoon, joten niitä ei voida tuoda. Sinun täytyy lisätä ne erikseen Shopify-kauppaasi. Lue lisää aiheesta kohdassa Palveluiden ja digitaalisten tuotteiden myyminen ja Lahjakorttituotteiden lisääminen tai päivittäminen.

Tuotujen tietueiden tunnisteita on käytetty

Store Importer -sovellus käyttää tunnisteita tuoduissa tietueissa. Tunnisteiden avulla sinun on helpompi löytää tuodut asiat, tarkistaa, ettei niissä ole virheitä tai tehdä muutoksia.

Tunnisteet, joita käytetään automaattisesti jokaiseen tuontitietueeseen, ovat seuraavassa muodossa: import_<date>_<import_id>. Tuontivirheiden tunnisteet, kuten puuttuva kuva tai version kaksoiskappale, vaihtelevat sen mukaan, mistä alustasta teet tuontia.

Voit säilyttää nämä Tunnisteet tuontitietueissa, mutta tämä voi aiheuttaa ongelmia, jos käytät tunnisteita kaupan organisaatiomenetelmänä. Nämä Tunnisteet voivat olla nähtävissä esimerkiksi asiakkaille verkkokaupassasi. Tämän välttämiseksi voit poistaa ne, kun olet tarkistanut tuodut tietueet virheiden vuoksi.

Tietojen tuominen olemassa olevan tuonnin päälle

Jos sinusta tuntuu, että edellisestä tuonnista puuttuu jotakin, voit tuoda kaupan tiedot uudelleen nykyisen tuonnin päälle napauttamalla Aloita uusi tuonti.

 • Jos Shopify-kaupallasi tai sen edeltäjällä on jo asiakkaita, ne päivitetään. Asiakkaille etsitään vastaavuus ensin sähköpostiosoitteen ja sen jälkeen puhelinnumeron perusteella, jos sähköpostiosoitteella ei löydy vastaavuutta. Jos vastine löytyy, olemassa oleva tietue päivitetään seuraavasti:

  • Verovapautus ja markkinoinnin tilaukset korvataan.
  • Tunnisteet, osoitteet ja kommentit lisätään tuonnista.
  • Jos etunimi,- sukunimi- tai puhelinnumerokentät ovat tyhjiä olemassa olevassa tietueessa, mutta olemassa tuodussa asiakastietueessa, ne lisätään.
 • Jos tuonti sisältää tuotteita, joita on jo Shopify-kaupassasi, vastaavat tuotteet ohitetaan eikä niitä tuoda. Tuonnin yhteenvedossa näkyy luettelo ohitetuista tuotteista, kun tuonti on valmis.

Poista kaupan tuodut tiedot

Jos et ole tyytyväinen tuotuihin tietoihin, voit poistaa ne. Jos esimerkiksi tietojen tuonnissa oli useita virheellisiä kohtia, saattaa olla parasta poistaa tuonti ja yrittää uudelleen. Voit poistaa vain viimeisimmän tuonnin. Odota, että tiedot poistetaan kokonaan, ennen kuin aloitat uuden tuonnin.

Työvaiheet

 1. klikkaa Tuonti on valmis -sivulla Poista tuonti.

 2. klikkaa Poista tuonti -valintaikkunassa Poista tuonti.

Kun kaikki tuodut tiedostot on poistettu, käynnistä uusi tuonti valitsemalla Käynnistä uusi tuonti.

Huomionarvoisia seikkoja asiakkaiden salasanoihin liittyen

Koska salasanat ovat salattuja, et voi siirtää asiakkaiden salasanoja toisesta alustasta Shopifyhin. Tämän takia Shopifyhin siirretään asiakastilien sijaan vain asiakastietueet.

Valmiina aloittamaan myynti Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi