Transporter-sovelluksen vianmääritys

Transporter-sovelluksessa saattaa ilmetä virheitä, kun se käsittelee tietueita ja tuo ne objekteina.

Miten tuontiprosessi toimii

Kun suoritat vianmääritystä Transporter-sovelluksessa, on hyvä ymmärtää, miten sovellus lataa ja tuo tietoja, ja tunnistaa näiden prosessien aikana mahdollisesti esiintyviä yleisiä virheitä, sekä ymmärtää, miksi joitakin yleisiä virheitä voi esiintyä. Tuontien tila näkyy Shopify Adminissa, kun siirryt kohtaan Sovellukset > Transporter.

Kun tuot objekteja Shopify-kauppaan, Transporter-sovellus suorittaa seuraavat toimenpiteet:

  1. Sovellus lataa tiedoston suojattuun, Shopifyn ylläpitämään, väliaikaiseen sijaintiin. Lisätietoja Shopifyn tavoista suojata ladattavia tietoja löytyy Shopifyn tietosuojakäytännössä.

  2. Se tarkistaa, ettei tiedostossa ole rakenne- tai sisältövirheitä. Jos Transporter-sovellus löytää virheitä, tuonti epäonnistuu ja sen tila muuttuu epäonnistuneeksi.

  3. Tuo objektit. Aika, joka tuontiin kuluu, riippuu käsiteltävien objektien määrästä (keskimääräinen käsittelyvauhti on 40 objektia/sekunnissa). Kun tuonti on valmis, sen tilaksi vaihtuu Valmis. Jos Transporter-sovellus ei onnistunut tuomaan kaikkia tietueita, taulukkoon ilmestyy Vientivirheet-linkki.

Voit milloin tahansa lopettaa lisäobjektien tuonnin klikkaamalla Lopeta tuonti. Objektit, jotka tuotiin ennen tuotiin lopettamista, säilyvät Shopify-kaupassasi. Kun lopetat tuonnin, sen tilaksi vaihtuu Pysäytetty.

Virheiden vieminen ja korjaaminen

Jos tuonnissa on ongelmia, saat lisätietoja niiden korjaamisesta klikkaamalla Vientivirheet-painiketta. Lisätietoja näistä virhekoodeista voit lukea alla olevasta yleisten virhekoodien luettelossa

Transporter-taulukko, joka näyttää Vie virheet -linkin

Virheiden korjaamisprosessi on hieman erilainen riippuen siitä, onko tuonnin tila Epäonnistunut vai Valmis.

Epäonnistunut

Kun tuonnin tila on Epäonnistunut, se tarkoittaa, että ongelma on itse CSV-tiedostossa, ei tiedoston sisällössä. Kun olet tarkistanut virheiden tekstitiedoston, korjaa virheet alkuperäisessä lähetystiedostossa ja yritä sitten ladata tiedosto uudelleen.

Valmis

Jos Valmis-tilassa olevassa tuonnissa on virheitä, virheet ovat silloin yksittäisissä tietueissa, ei CSV-tiedoston rakenteessa. Tässä tapauksessa vain tietueet, joissa ei ole virheitä, luodaan Shopifyssa. Tietueita, joissa on virheitä, ei luoda, vaan ne lisätään vientivirheiden CSV-tiedostoon. Et näe vientivirheiden CSV-tiedostoa, ennen kuin tuonti on suoritettu loppuun ja sen tila on Valmis. Kun tuonti on valmis, taulukkoon ilmestyy Vientivirheet-linkki.

CSV-tiedoston kunkin rivin viimeinen sarake kuvailee tietueen virhettä. Kun olet ladannut tiedoston, korjaa virheet tiedostoon ja lataa se. Sinun ei tarvitse poistaa virhesaraketta ennen tiedoston lähettämistä.

Seuraavassa esimerkissä kolmen asiakkaan tuonti epäonnistui, koska he olivat jo olemassa kaupassa.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Koska Shopify-asiakkaat tunnistetaan asiakkaiden yksilöllisten sähköpostiosoitteittensa perusteella, ei näitä asiakkaita voitu tuoda, sillä heidän sähköposteista oli jo tietueita Shopifyssa.

Yleisiä virhekoodeja

Yleisiä tiedostovirheitä ovat:

  • Havaitsi virheen Shopify API:ssa, ei voitu tallentaa

  • Epäonnistui. Vastauskoodi = 400. Vastausviesti = Huono pyyntö

  • Arvotyyppi ei sisälly luetteloon

  • Sarakkeen nimi on virheellinen

  • Virheellinen tilauksen tila – tila ei voi olla sekä jaeltu että peruutettu

Jos saat virhekoodin, jota ei ole tässä luettelossa, ota yhteyttä Shopifyn tukeen.

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi