Transporter-sovelluksen vianmääritys

Transporter-sovelluksessa saattaa ilmetä virheitä, kun se käsittelee tietueita ja tuo ne objekteina.

Miten tuontiprosessi toimii

Kun suoritat vianmääritystä Transporter-sovelluksessa, on hyvä ymmärtää, miten sovellus lataa ja tuo tietoja, ja tunnistaa näiden prosessien aikana mahdollisesti esiintyviä yleisiä virheitä, sekä ymmärtää, miksi joitakin yleisiä virheitä voi esiintyä. Tuontien tila näkyy Shopify-ylläpitäjässä, kun siirryt kohtaan Sovellukset > Transporter.

Kun tuot objekteja Shopify-kauppaan, Transporter-sovellus suorittaa seuraavat toimenpiteet:

 1. Sovellus lataa tiedoston suojattuun, Shopifyn ylläpitämään, väliaikaiseen sijaintiin. Lisätietoja Shopifyn tavoista suojata ladattavia tietoja löytyy Shopifyn tietosuojakäytännössä.

 2. Se tarkistaa, ettei tiedostossa ole rakenne- tai sisältövirheitä. Jos Transporter-sovellus löytää virheitä, tuonti epäonnistuu ja sen tila muuttuu epäonnistuneeksi.

 3. Tuo objektit. Aika, joka tuontiin kuluu, riippuu käsiteltävien objektien määrästä (keskimääräinen käsittelyvauhti on 40 objektia/sekunnissa). Kun tuonti on valmis, sen tilaksi vaihtuu Valmis. Jos Transporter-sovellus ei onnistunut tuomaan kaikkia tietueita, taulukkoon ilmestyy Vientivirheet-linkki.

Voit milloin tahansa lopettaa lisäobjektien tuonnin napauttamalla Lopeta tuonti. Objektit, jotka tuotiin ennen tuotiin lopettamista, säilyvät Shopify-kaupassasi. Kun lopetat tuonnin, sen tilaksi vaihtuu Pysäytetty.

Virheiden vieminen ja korjaaminen

Jos tuonnissa on ongelmia, saat lisätietoja niiden korjaamisesta napauttamalla Vientivirheet-painiketta. Lisätietoja näistä virhekoodeista voit lukea alla olevasta yleisten virhekoodien luettelossa

Transporter-taulukko, joka näyttää Vie virheet -linkin

Virheiden korjaamisprosessi on hieman erilainen riippuen siitä, onko tuonnin tila Epäonnistunut vai Valmis.

Epäonnistunut

Kun tuonnin tila on Epäonnistunut, se tarkoittaa, että ongelma on itse CSV-tiedostossa, ei tiedoston sisällössä. Kun olet tarkistanut virheiden tekstitiedoston, korjaa virheet alkuperäisessä lähetystiedostossa ja yritä sitten ladata tiedosto uudelleen.

Valmis

Jos Valmis-tilassa olevassa tuonnissa on virheitä, virheet ovat silloin yksittäisissä tietueissa, ei CSV-tiedoston rakenteessa. Tässä tapauksessa vain tietueet, joissa ei ole virheitä, luodaan Shopifyssa. Tietueita, joissa on virheitä, ei luoda, vaan ne lisätään vientivirheiden CSV-tiedostoon. Et näe vientivirheiden CSV-tiedostoa, ennen kuin tuonti on suoritettu loppuun ja sen tila on Valmis. Kun tuonti on valmis, taulukkoon ilmestyy Vientivirheet-linkki.

CSV-tiedoston kunkin rivin viimeinen sarake kuvailee tietueen virhettä. Kun olet ladannut tiedoston, korjaa virheet tiedostoon ja lataa se. Sinun ei tarvitse poistaa virhesaraketta ennen tiedoston lähettämistä.

Seuraavassa esimerkissä kolmen asiakkaan tuonti epäonnistui, koska he olivat jo olemassa kaupassa.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Koska Shopify-asiakkaat tunnistetaan asiakkaiden yksilöllisten sähköpostiosoitteittensa perusteella, ei näitä asiakkaita voitu tuoda, sillä heidän sähköposteista oli jo tietueita Shopifyssa.

Yleisiä virhekoodeja

Yleisiä tiedostovirheitä ovat:

 • Havaitsi virheen Shopify API:ssa, ei voitu tallentaa

  Tämä virhe voi esiintyä eri syistä. Yleisin syy tähän virheeseen on yksittäisen metakentän esiintyminen tietueessa useammin kuin kerran. Transporter-sovellus ei tue tietueita, joissa on päällekkäisiä metakenttiä. Jos päällekkäisten metakenttien poistaminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä Shopifyn tukeen.

 • Epäonnistui. Vastauskoodi = 400. Vastausviesti = Huono pyyntö

  Transporter-sovellus ei voi luoda objektia Shopifyssa, koska tiedoissa on virheitä. Syynä on usein se, että tiedot on muotoiltu väärin. Varmista, että tietosi täyttävät nämä vaatimukset:

  • Valuutta-arvot on määritettävä ISO 4217 -muodossa (esimerkiksi USD).
  • Maan, provinssin/osavaltion ja postinumeron on oltava kelvollisia.
  • Puhelinnumeroiden, maakoodien ja suuntanumeroiden on oltava oikein muotoiluja.
  • Sähköpostiosoitteilla on oltava kelvollinen verkkotunnus.
  • Taloudellinen tila on oltava yksi sallituista arvoista.
  • Jakelun tila on oltava yksi sallituista arvoista.
  • Boolean-arvot on määritettävä muodossa true tai false.
  • Niiden sarakkeiden tuonti, jotka edellyttävät kokonaislukuja (esimerkiksi Tuoteversion varastomäärä tuotteen CSV-tiedostossa tai Rivikohtien määrä tilauksen CSV-tiedostossa), ei onnistu, jos syötät desimaaliarvon. Syötä esimerkiksi 5, älä 5.0. Jotkin taulukkolaskentaohjelmat (esim. Numbers) voivat näyttää desimaalien tai liukulukujen arvoja kokonaislukuina. Tarkista arvot tekstieditorissa.
  • Niiden sarakkeiden tuonti, jotka vaativat kokonaisluvun (esimerkiksi Kokonaispaino tai Tapahtuman sijainnin tunnus tilauksen CSV-tiedostossa), ei onnistu, jos syötät muita kuin numeerisia arvoja (kuten kirjaimia).
 • Arvotyyppi ei sisälly luetteloon

  Tarkista arvot metakenttä-sarakkeissa. Metakenttien tuominen edellyttää, että sisällytät arvot kaikkiin seuraaviin sarakkeisiin: Metafield Namespace (metakentän nimiavaruus), Metafield Key (metakentän avain), Metafield Value (metakentän arvo) ja Metafield Value Type (metakentän arvon tyyppi). Tämä virhe ilmenee usein siksi, että yhdessä tai useammassa sarakkeessa on tyhjä tai virheellinen arvo.

 • Sarakkeen nimi on virheellinen

  Tämä virhe voi esiintyä eri syistä. Se voi johtua esimerkiksi siitä, että sarakkeessa isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä. Esimerkiksi niissä sarakkeissa, jotka hyväksyvät arvoluettelon, sinun on noudatettava sarakkeen kuvauksen mukaisesti joko isoja tai pieniä kirjaimia. Esimerkiksi tilausten CSV-tiedostoissa Taloudellinen tila -sarakkeen arvoissa isot ja pienet kirjaimet ovat merkitseviä. Tämä tarkoittaa, että jos kirjoitit Maksettu sen sijaan, että olisit kirjoittanut maksettu, Taloudellinen tila on virheellinen -virhe tapahtuu. Tarkista loput sarakkeet ja varmista, että antamasi arvot ovat oikeassa muodossa.

 • Virheellinen tilauksen tila – tila ei voi olla sekä jaeltu että peruutettu

  Shopify ei voi luoda tilauksia, jotka on sekä jaeltu että peruutettu. Tämä virhe ilmenee, jos kumpikin seuraavista ehdoista toteutuu:

  • Tilaukseen on asetettu aikaleima cancelled_at.
  • Tilauksen tila fulfillment_status on jaeltu tai osittain jaeltu.

  Tilaus, johon on asetettu cancelled_at -aikaleima sekä tila fulfillment_status jaeltu tai osittain jaeltu voidaan luoda onnistuneesti, jos sen financial_status on palautettu.

Jos saat virhekoodin, jota ei ole tässä luettelossa, ota yhteyttä Shopifyn tukeen.

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan myymisen Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi