Tukkuasiakkaat

Tukkuasiakkaaksi katsotaan jokainen asiakas, jolla on vähintään yksi hinnasto. Voi luoda tukkutilauksia näille asiakkaille Shopify Administasi. Voit myös antaa tällaisille asiakkaille pääsy tukkukauppaasi esittämällä heille, että he voivat luoda tukkukauppatilejä (jotka ovat eri asia kuin verkkokauppatilit). Asiakkaat, joilla on tukkukauppatilit, voivat kirjautua tukkukauppaasi ja luoda siellä omat tilauksensa.

Saat lisätietoa tukkuasiakkaasta avaamalla asiakkaan asiakassivun tukkukanavan Customers-sivulla (asiakkaat)

Voit tehdä seuraavat asiakasta koskevat toimenpiteet asiakkaan tukkuasiakassivulla:

Lisätä tukkuasiakkaita

Asiakkaita voidaan lisätä tukkukauppaan seuraavin tavoin:

Tukkuasiakkaiden tilat

Voit seurata tukkuasiakkaitasi tukkukanavan Customers-sivulla.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilat, jotka tukkuasiakkaalle voidaan määrittää.

Tukkukauppa-asiakkaiden tilakuvaukset
Tila Kuvaus
Ei kutsuttu Jos olet lisännyt asiakkaan hinnastoon, mutta et ole kutsunut asiakasta luomaan tiliä verkkokauppaasi. Voit luoda tukkutilauksia asiakkaan puolesta Shopify Adminissasi.
Kutsuttu Olet lisännyt asiakkaan hinnastoon ja olet kutsunut heidät tukkukauppaasi. Asiakas on tukkuasiakas ja voit luoda tilauksia heidän puolestaan Shopify Adminissasi. Kun asiakkaat hyväksyvät kutsusi, he voivat kirjautua kauppaasi, ja heidän tilakseen tulee Enabled (kutsuttu).
Odottaa hyväksyntää Tukkukauppatilin manuaalinen rekisteröinti on käytössä kaupassasi. Asiakas on rekisteröitynyt tukkukauppatilille, mutta et ole vielä hyväksynyt asiakasta. Voit luoda heille tilauksia, mutta he eivät voi kirjautua tukkukauppaasi. Voit joko hyväksyä heidän hakemuksensa ja kutsua heidät tukkukauppaasi tai hylätä heidän hakemuksensa.
Rekisteröity Tukkukauppatilin manuaalinen rekisteröinti on käytössä kaupassasi. Asiakas on rekisteröity tukkukauppatilille, ja olet hyväksynyt asiakkaan hakemuksen. Asiakkaalle on lähetetty kutsu, mutta asiakas ei ole hyväksynyt sitä vielä. Voit luoda heille tilauksia, mutta he eivät voi kirjautua tukkukauppaasi. Kun asiakkaat hyväksyvät kutsusi, he voivat kirjautua kauppaasi, ja heidän tilakseen tulee Enabled (kutsuttu).
Hylätty Tukkukauppatilin manuaalinen rekisteröinti on käytössä kaupassasi. Asiakas on rekisteröitynyt tukkukauppatilille, mutta olet hylännyt asiakkaan hakemuksen. Voit luoda heille tilauksia, mutta he eivät voi kirjautua tukkukauppaasi.
Käytössä Asiakas on tukkuasiakas ja voi kirjautua tukkukauppaasi ja luoda tilauksia.
Poistettu käytöstä Asiakas ei voi kirjautua tukkukauppaasi, etkä itse voi luoda tukkutilauksia asiakkaan puolesta Shopify Adminissasi.

Mikä on tukkukauppatilin ja verkkokauppatilin ero?

Tukkukauppasi on suojattu salasanalla, joten kukaan (ei edes Shopify-kaupan omistaja) pääse kauppaasi ilman tukkukauppatiliä. Tukkukauppa tili eroaa verkkokauppatilistä. Asiakas ei voi kirjautua tukkukauppaan verkkokauppakäyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Asiakkaalla ei voi olla sekä verkkokauppatiliä että tukkukauppatiliä.

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi