Tukkuhinnastot

Hinnastossa on tuotteet, joita haluat tarjota tukkukauppahinnoin. Hinnastot ovat käytettävissä vain tukkukaupassasi. Niitä ei sovelleta muihin myyntikanaviin (ei edes verkkokauppaasi).

Hintaluettelot ohittavat verkkomyyntihinnastossasi olevat normaalit tukkuhinnat. Niiden avulla voit tarjota eri hintoja eri asiakkaille samoista tuotteista.

Asiakkaalle on annettava hinnasto, jotta hän voi ostaa tuotteita hinnaston tarjoamilla hinnoilla.

Hinnastossa on seuraavat tiedot:

 • Tuotteet ja hinnat, jotka haluat tarjota joillekin tai kaikille tukkumyyjillesi.
 • Asiakastunniste, joka yhdistää asiakkaasi hinnastoon. Jokainen asiakas (nykyinen tai tuleva), jolla on tämä tunniste, liitetään tähän hintaluetteloon ja hän voi tilata tuotteita hinnaston tarjoamilla hinnoilla.

Hinnaston lajin valinta

Voit luoda hinnastoja, jotka tarjoavat prosentuaalisia alennuksia vakiohinnoistasi tai alennushinnoista jokaiselle yksilöllisesti hinnoitellulle tuotteelle:

Hinnastotyyppien kuvaus
Hinnaston laji Kuvaus
Prosenttialennukset

Tarjoa tukkukaupan kaikille tuotteille (All products - kaikki tuotteet) tai kokoelmien tuotetyhmille (Selected collections - valitut kokoelmat) prosentuaaliset hinnat .

Prosentuaalisesti alennetut hinnastot tarjoavat tuotteita hinnoilla, joissa alennus on laskettu verkkokaupan hinnoista. Kun tuotteen hinta verkkokaupassa muuttuu, tukkukaupan hinta lasketaan uudelleen. Voit esimerkiksi luoda hintaluettelon lyijykynille, joiden hintaa on alennettu 30% verkkokaupan hintoihin verrattuna. Jos lyijykynän verkkokaupan hinta on 1,00 dollaria, tukkuhinta on 70 senttiä. Jos vaihdat lyijykynän verkkokaupan hinnan 50 sentiksi, tukkuhinta on 35 senttiä.

Volyymihinnoittelu

Tarjoa tiettyjä tuotteita ja versioita kiinteillä hinnoilla (Tuotteiden volyymihinnoittelu, Versioiden volyymihinnoittelu ja Hintaluettelon tuonti). Volyymihinnoittelu tukee vähimmäis- ja enimmäismääriä sekä määrälisäyksiä.

Verkkokaupan hinnoissa tapahtuneet muutokset eivät vaikuta kiinteitä hintoja tarjoaviin hinnastoihin.

Eri hinnastojen luominen eri asiakkaille

Voit veloittaa asiakkailtasi eri hintoja samoista tuotteista ja palveluista. Jotta voisit toimia näin, luo useita hintaluetteloita, joissa on sama tuote mutta eri hinnoilla. Liitä sitten asiakkaat eri hinnastoihin.

Voit luoda niin monta hinnastoa kuin yrityksesi tarvitsee. Esimerkiksi:

 • Voit palkita asiakasuskollisuutta luomalla hinnaston, joka tarjoaa edullisimmat hinnat parhaimmille asiakkaillesi.
 • Jos haluat tarjota asiakkaalle valikoivaa hinnoittelua, luo hinnasto ja liitä se kyseiseen asiakkaaseen ja vain tähän asiakkaaseen.
 • Voit hallita sopimuksia tuotevalmistajasi kanssa luomalla erilliset hintaluettelot valmistajan tuotteille ja yhdistämällä ne asiakkaaseen tämän hinnoittelusääntöjen perusteella.
 • Voit luoda yksilöllisiä ostotilauksia tai tarjouksia uudelle asiakkaalle luomalla hinnaston, jossa yhdistyvät useamman kuin yhden luettelon tuotteet ja hinnat.

Useilla listoilla olevien asiakkaiden hinnoittelu

Voit hallita eri hintarakenteita luomalla hinnastoillesi kerroksellisen rakenteen ja yhdistämällä eri asiakasryhmät useisiin eri hinnastoihin. Asiakkaalla voi olla useampi kuin yksi hinnasto.

Esimerkiksi:

 • Luo perushinnasto ja liitä se kaikkiin asiakkaisiisi.
 • Luo hinnastoja, jotka tarjoavat suurempia alennuksia ja liitä ne asiakkaisiisi, kun heidän tilauksensa ylittävät eri kulutuskynnykset.
 • Luo hintaluetteloita asiakkaittesi maantieteellisten toimipaikkojen perusteella.

Hinnastoihin sisältyvien ristiriitaisuuksien ratkaisu

Koska voit yhdistää asiakkaasi useihin hinnastoihin, on mahdollista, että tarjoat asiakkaallesi saman tuotteen eri hinnoilla. Kun tällainen hintaero ilmenee, tuotteiden tärkeintä ryhmää, koskeva hintasääntö on etusijalla (versiojärjestys ensin, sitten tuotteet, sitten yleiset alennushinnastot):

 • jos hinnoittelet volyymisi versioluetteloita käyttäen, tarjoat asiakkaallesi alhaisinta versiokohtaista hintaa, jonka vaatimukset asiakas täyttää. Tällaista hinnoittelua käytetään tuotekohtaisen volyymihinnoittelun ja alennushinnastojen asemasta.
 • Jos hinnoittelet volyymisi tuoteluetteloita käyttäen, tarjoat asiakkaallesi alhaisinta tuotekohtaista hintaa, jonka vaatimukset asiakas täyttää. Tätä käytetään alennushinnastojen sijasta.
 • Jos kumpaakaan yllä olevista säännöistä ei sovelleta asiakkaaseen, asiakkaalle tarjotaan alhaisinta alennussääntöä, jonka vaatimukset hän täyttää, esimerkiksi kokoelmia tai kaikkia tuotteita koskevaa alennussääntöä.

Yksi asiakkaistasi voi esimerkiksi olla pienyritys, joka myy ulkoiluvarusteita. Liität tähän asiakkaaseen asiakkaalle seuraavat hinnastot:

Hinnasto Punaiset hatut
perushinta - 20 prosentin alennus kaikista hatuista 16 dollaria
vähittäismyyjien luettelo - 30 prosenttia kaikista hatuista 14 dollaria

Molemmat hinnastot ovat alennushintasääntöjä, jotka koskevat kaikkia kokoelman tuotteita, ja alin alennettu hinta on 14 dollaria. Ulkoiluvarusteita ostava asiakkaasi maksaa jokaisesta hatusta 14 dollaria.

Joulukuussa alat myydä punaisia hattuja alennuksella. Voit liittää ulkoiluvaatetusta ostavaan asiakkaaseen hinnaston, joka tarjoaa asiakkaalle alennettua hintaa, jos asiakas tilaa yli 20 punaista hattua:

Hinnasto Punaiset hatut
perushinta - 20 prosentin alennus kaikista hatuista 16 dollaria
kuukausittaiset alennustuotteet - volyymihinnoittelu tuoteluettelun perusteella 15 €
vähittäismyyjien luettelo - 30 prosenttia kaikista hatuista 14 dollaria

Koska asiakkaalla on pääsy sekä yleiseen alennusluetteloon sekä tuoteluettelokohtaiseen volyymihinnoitteluun, asiakas maksaa alhaisimman versiokohtaisen hinnan mukaan. Ulkoiluvarusteita ostava asiakkaasi maksaa jokaisesta hatusta 15 dollaria.

Joulukuun viimeisellä viikolla aloitat toisen alennusmyyntikampanjan (käyttäen viikoittaista alennustuotteiden hinnastoa), jossa alennat erittäin suurten hattujen hintaa, jos asiakas ostaa vähintään 15 punaista hattua:

Hinnasto Punaiset hatut
perushinta - 20 prosentin alennus kaikista hatuista 16 dollaria
kuukausittaiset alennustuotteet - volyymihinnoittelu tuoteluettelun perusteella 15 €
vähittäismyyjien luettelo - 30 prosenttia kaikista hatuista 14 dollaria
viikoittaiset alennustuotteet - volyymihinnoittelu versioluettelon perusteella 10 €

Koska asiakkaalla on pääsy sekä yleiseen alennusluetteloon, tuoteluettelokohtaiseen volyymihinnoitteluun sekä versioluettelokohtaiseen volyymihinnoitteluun, asiakas maksaa alhaisimman versiokohtaisen hinnan mukaan. Ulkoiluvarusteita ostava asiakkaasi maksaa jokaisesta erittäin isosta hatusta 14 dollaria.

Alennusmyyntien järjestäminen tukkukaupassa

Tuotteita tarjotaan usein eri hinnoilla eri hinnastoissa. Erikoistarjouksia tai muita väliaikaisia hintamuutoksia varten voit luoda oman hinnastonsa ja liittää sitten siihen asiakkaita. Kun alennusmyynti on päättynyt, voit poistaa asiakkaat hinnastosta poistamalla siitä tunnisteen tai poistamalla itse hinnaston.

Sinulla voi esimerkiksi olla normaalihinnasto, jossa kaikille tuotteille annetaan 40 prosentin alennus ja tyhjennysmyyntihinnasto, joka tarjoaa tietyt hinnat joillekin hitaammin liikkuville tuotteille. Alennusmyynnissä voit liittää tyhjennysmyyntihinnaston samoihin asiakkaisiin, jotka on liitetty normaalihinnastoosi (lisäämällä samat asiakastunnisteet tyhjennysmyyntihinnastoon).

Tuotteiden jättäminen pois verkkokaupasta

Voit aina jättää tuotteita pois verkkokaupastasi siten, että et tuo niitä asiakkaittesi saataville verkkokaupan kanavassasi.

Tuotteiden jättäminen pois tukkukaupasta

Helpoin tapa jättää tuotteet tukkukaupasta on jättää ne pois hinnastoistasi. Jos sinulla on tuotteita, joita et halua tarjota tukkukaupassasi, sinun on luotava kokoelmiin perustuvat hinnastot sen sijaan, että käyttäisit hinnastoja, jotka koskevat kaikkia kaupassasi olevia tuotteita.

Jos haluat poistaa tuotteen väliaikaisesti tukkukaupastasi, piilota tuote siten, että se ei ole asiakkaittesi saatavilla tukkukanavassasi.

Tunnetut ongelmat ja rajoitukset

Seuraavassa luettelossa on joitakin hinnoitteluun ja hinnastoihin liittyviä tunnettuja ongelmia ja rajoituksia:

 • Tukkukanava ei tue alennuskoodeja eikä Shopify Scrip --komentojonoja (joten et voi tarjota ostoskoritason alennuksia)

 • Jotkin volyymipohjaiset listat tukevat volyymihinnoittelua, jossa kaikkien yksiköiden hinta laskee tuotteiden myynnin kasvaessa. Tukkukauppakanavan hinnastot eivät tue porrastettua hinnoittelua, jossa yksikköhinta laskee asiakkaan ostaessa portaassa olevan määrän.

 • Kun kasvatat hinnastossa tuotteiden määriä, voit antaa lisäykset vain kokonaislukuina Et voi kasvattaa tilausten määrää murto-tai desimaalilukuja käyttämällä.

 • Jos käytät Launchpad-alustaa sellaisten tuotteiden alennusmyynteihin, jotka ovat saatavilla myös tukkukaupassasi, myyntitapahtuma saattaa vaikuttaa tuotteiden tukkumyyntihintoihin. Launchpad-tapahtuman ajan kaikissa hinnastoissa, joihin sovelletaan prosentuaalista alennusta, alennusmyyntihintoihin sovelletaan alennusta (ei tavanomaista vähittäishintaa). Launchpad-tapahtumat eivät vaikuta kiinteisiin hintoihin perustuviin hinnastoihin.

 • Jos lisäät uuden version tuotteeseen, joka jo sisältyy kiinteiden hintojesi hinnastoihin, version hinta määräytyy tuotetasolla hinnoille ja määrälle tekemiesi lisäysten perusteella. Tämä ei koske prosenttiperusteisia hinnastoja, joissa käytetään samaa alennusta kuin muille kyseisen tuotteen versioille.

Aiheeseen liittyvät linkit

Tässä osiossa

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi