Volyymihinnoittelu

Volyymihinnoittelu tukee vähimmäis- ja enimmäismääriä sekä lisäyksiä tuotemääriin.

Kun luot hinnaston ja valitset Volyymihinnoittelu, voit antaa jokaiselle tuotteelle tukkuhinnan. Jos tuotteillasi on tuoteversioita, voit syöttää eri hinnan jokaista versiota varten tai voit soveltaa tuotteen hintaa versiohintoihin.

Verkkokaupan hintoihin tehdyt muutokset eivät vaikuta kiinteitä hintoja tarjoaviin hinnastoihin.

Kun valitset Volyymihinnoittelu, voit myös mukauttaa valintojasi alla kuvatuin tavoin.

Vähimmäis- ja enimmäismäärien asettaminen

Voit määrittää yksittäisille tuotteille ja tuoteversioille sekä vähimmäis- että enimmäismäärän, kun luot Volyymihinnaston. Asiakkaiden on tilattava tarpeeksi monta tuotetta täyttääkseen vähimmäismäärän, mutta ei liian suurta määrää, jotta eivät ylittäisi enimmäismäärän rajaa. Voit esimerkiksi vaatia asiakastasi tilaamaan vähintään 25, mutta enintään 100 paitaa (jotta yksi asiakas ei voisi ostaa kaikkia paitoja).

Voit myös asettaa määrän lisäyksen sekä vähimmäis- ja enimmäismäärät. Kun nämä asetukset on aktivoitu, asiakkaasi voivat tilata lisämääriä vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoissa.

Tilauksen vähimmäismäärät voidaan asettaa sekä yksittäisille asiakkaille että kaupalle.

Määrälisäysten asettaminen

Kun luot Volyymihinnoittelu-listan, voit asettaa tuotteelle yksikkömäärän, jonka mukaan se ryhmitellään ja myydään yhdessä. Jos esimerkiksi myyt sukkia kuuden pakkauksissa, kirjoita Lisäykset-sarakkeeseen 6.

Volyymihinnoittelun määrittäminen

Kun luot Volyymihinnaston, voit asettaa volyymihinnoittelulle raja-arvoja (määräraja). Voit tehdä tämän kahdella eri tavalla:

  • Tuoteversioiden volyymihinnoittelu
  • Tuotteiden volyymihinnoittelu

Tuoteversioiden Volyymihinnoittelu mahdollistaa tietyn tuoteversion tilausmäärään perustuvien alennusten tarjoamisen. Sinulla voi esimerkiksi olla myynnissä paita, josta on saatavilla koot S, M ja L ja sen jälleenmyyntihinta on 5 euroa. Voit asettaa määrärajoja tuotteen kaikille tuoteversiolle, jotka ovat toisistaan riippumattomia. Tämä hinnoitteluvaihtoehto on hyvä valinta silloin, kun haluat tarjota tiettyjä tuoteversioita erikoishintaan.

Jos haluat mieluummin asettaa määrärajoja, jotka ovat voimassa riippumatta siitä, minkä tuoteversion asiakas valitsee, voit käyttää tuotteiden volyymihinnoittelua. Tuotteiden volyymihinnoittelun avulla hinnat määräytyvät siten, että asiakkaan maksama hinta perustuu tilauksen kokonaismäärään riippumatta siitä, mitä tuoteversioita asiakas on valinnut.

Voit esimerkiksi tarjota vaatteita ostavalle asiakkaalle seuraavanlaisen volyymihinnoittelun:

Esimerkki volyymihinnoittelun porrastuksista
Määräraja 1 Määräraja 2 Määräraja 3
Vähimmäismäärä Tukkuhinta Vähimmäismäärä Tukkuhinta Vähimmäismäärä Tukkuhinta
1 5,00 $ 50 4,50 $ 75 3,00 $

Jos asiakas tilaa esimerkiksi 35 paitaa, hän maksaa 5 euroa jokaisesta paidasta (volyymiraja 1), eli yhteensä 175 euroa. Jos asiakas taas tilaa 80 paitaa, niin hän maksaa 3 euroa jokaisesta paidasta (volyymiraja 2), eli yhteensä 240 euroa ja niin edelleen.

Kun luot tuotteille volyymihinnaston, eri tuoteversioiden hintojen ja lisäysten ei tarvitse olla samat. Voit halutessasi luoda eri määrärajoja ja lisäyksiä eri tuoteversioille.

Seuraavassa taulukossa on muita esimerkkejä volyymihinnoittelusta.

Esimerkkejä volyymihinnoittelusta
Hinnoittelu Määräraja Tilattujen paitojen lukumäärä Tilauksen summa
Osta 49 hintaan 5 $/kpl 0–49 35 175 €
Osta 74 hintaan 4,5 $/kpl 50–74 60 270 $
Osta 75 hintaan 4 $/kpl 75 tai yli 80 420 $

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi