Määrähinnoittelu

Volyymihinnoittelu tukee vähimmäis- ja enimmäismääriä ja määrän lisäyksiä.

Kun luot hinnaston ja valitset Volyymihinnoittelu, voit antaa jokaiselle tuotteelle tukkuhinnan. Jos tuotteillasi on tuoteversioita, voit syöttää eri hinnan jokaista versiota varten tai voit soveltaa tuotehintaa versiohintoihin.

Verkkokaupan hinnoissa tapahtuneet muutokset eivät vaikuta kiinteitä hintoja tarjoaviin hinnastoihin.

Kun valitset Volyymihinnoittelu, voit myös tehdä seuraavat mukautukset.

Aseta vähimmäis- ja enimmäismäärät

Voit määrittää yksittäisille tuotteille ja tuoteversioille sekä vähimmäis- että enimmäismäärän, kun luot Volyymihinnaston. Asiakkaiden on tilattava tarpeeksi monta tuotetta täyttääkseen vähimmäismäärän, mutta ei liian suurta määrää, jotta eivät ylittäisi enimmäismäärän rajaa. Voit esimerkiksi vaatia asiakastasi tilaamaan vähintään 25, mutta enintään 100 paitaa (jotta yksi asiakas ei voisi ostaa kaikkia paitoja).

Voit myös määrittää määrän lisäyksen sekä asettaa vähimmäis- ja enimmäismääriä. Kun nämä asetukset on otettu käyttöön, asiakkaasi voivat tilata sellaisia lisäyksiä, jotka ovat saatavilla vähimmäis- ja enimmäismäärien rajoitteiden puitteissa.

Tilauksen vähimmäismääriä voidaan asettaa yksittäisille asiakkaille sekä kaupallesi.

Aseta määrän lisäykset

Kun luot Volyymihinnaston, voit määrittää yksiköiden määrän, jonka mukaan tuote on ryhmitelty (pakattu) ja myyty yhdessä. Jos esimerkiksi haluat varmistaa, että asiakkaasi ostavat aina sukat kerrannaisina kuutta varten, voit asettaa lisäysmääräksi 6:

Näyttökuva määritetyistä tuotehintavaihtoehdoista

Määritä volyymihinnoittelu

Kun luot Volyymihinnaston, voit asettaa volyymihinnoittelulle raja-arvoja (määräraja). Voit tehdä tämän kahdella eri tavalla:

  • Tuoteversioiden volyymihinnoittelu
  • Tuotteiden volyymihinnoittelu

Tuoteversioiden Volyymihinnoittelu mahdollistaa tietyn tuoteversion tilausmäärään perustuvien alennusten tarjoamisen. Sinulla voi esimerkiksi olla myynnissä paita, josta on saatavilla koot S, M ja L ja sen vähittäismyyntihinta on 5 euroa. Voit asettaa määrärajoja tuotteen kaikille tuoteversiolle, jotka ovat toisistaan riippumattomia. Tämä hinnoitteluvaihtoehto on hyvä valinta silloin, kun haluat tarjota tiettyjä tuoteversioita erikoishintaan.

Jos haluat mieluummin asettaa määrärajoja, jotka ovat voimassa riippumatta siitä, minkä tuoteversion asiakas valitsee, voit käyttää tuotteiden volyymihinnoittelua. Tuotteiden volyymihinnoittelun avulla hinnat määräytyvät siten, että asiakkaan maksama hinta perustuu tilauksen kokonaismäärään riippumatta siitä, mitä tuoteversioita asiakas on valinnut.

Voit esimerkiksi tarjota vaatteita ostavalle asiakkaalle seuraavanlaisen tuotteen volyymihinnan:

Näyttökuva, jossa näkyy kolme volyymirajaa. Volyymiraja 1 tarjoaa 5 euron yksikköhinnan tilauksille, joissa tuotteiden määrä on välillä 1–49. Määräraja 2 tarjoaa 4,50 euron yksikköhinnan tilauksille, joissa tuotteiden määrä on välillä 50–74. Määräraja 3 tarjoaa 3,00 euron yksikköhinnan tilauksille, joissa tuotemäärä on 75–100.

Jos asiakas tilaa esimerkiksi 35 paitaa, hän maksaa 5 euroa jokaisesta paidasta (volyymiraja 1), eli yhteensä 175 euroa. Jos asiakas taas tilaa 80 paitaa, niin hän maksaa 3 euroa jokaisesta paidasta (volyymiraja 2), eli yhteensä 240 euroa ja niin edelleen.

Kun luot tuotteen volyymihinnaston, hintojesi ja lisäystesi ei tarvitse olla samoja eri tuoteversioissa. Voit halutessasi luoda eri määrärajoja ja lisäyksiä eri tuoteversioille.

Seuraavassa taulukossa on muita esimerkkejä volyymihinnoittelusta:

Hinnoittelu Määräkatkos Tilattujen paitojen lukumäärä Tilauksen summa
Osta 49 hintaan 5 €/kpl 0–49 35 175 euroa (35 * 5 €)
Osta 74 hintaan 4,5 €/kpl 50–74 60 270 euroa (60 * 4,50 €)
Osta 75 hintaan 4 €/kpl 75 tai yli 80 420 euroa (80 * 4 €)

Aiheeseen liittyvät linkit

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi