Hinnastojen tuonti

Kun luot tukkuhintaluettelon, voit halutessasi tuoda hintoja luetteloon CSV-tiedostosta (pilkulla erotetut arvot).

Hintaluettelon tuominen on hyvä vaihtoehto, jos käytät hinnastojen luomiseen ja ylläpitoon ulkoista järjestelmää kuten ERP-toiminnanohjausjärjestämää tai taulukkolaskentaohjelmaa. Jos käytät (tai aiot käyttää) tukkukanavaa hintojesi ylläpitämiseen, älä tuo hintoja ulkoa järjestelmääsi.

Järjestelmään tuodut hinnastot tukevat seuraavia hinnoitteluominaisuuksia:

 • aseta tietyille tuotteille tai versioille tietyt hinnat
 • tilausten vähimmäis- ja enimmäismäärät, versiokohtainen volyymihinnoittelu sekä määrän lisäykset

Järjestelmään ulkoa tuotuja hintoja koskevat seuraavat säännöt:

 • Niitä voidaan muuttaa vain tuomalla järjestelmään uusi hinnasto. Kun tuot hinnat uudelleen olemassa olevaan hinnastoon, kaikki hinnastossa olevat hinnat ja tuotevaihtoehdot korvautuvat uusilla hinnoilla ja tiedoilla.
 • Niitä ei voi muuntaa manuaalisesti ylläpidettäväksi hinnastoksi.
 • Järjestelmään voi tuoda versiokohtaiseen hinnoitteluun perustuvia luetteloita, mutta tuontia ei voi käyttää tuotteiden volyymikohtaiseen hinnoitteluun.

Tuontihinnat

Sinun on luotava ja ladattava järjestelmään CSV-tiedosto, jossa on lueteltu tuotteet ja tuotevaihtoehdot, jotka haluat sisällyttää hintaluetteloon sekä niille tarjoamasi tukkuhinnat.

Ennen kuin tuot järjestelmääsi CSV-tiedoston, varmista että jokaisella tuotteella, jonka haluat tuoda ,on Shopify-kaupassasi sille määritetty viivakoodi tai SKU-koodi. Tuontiprosessi käyttää SKU-koodia tai viivakoodia, jolla se täsmäyttää CSV-tiedostossasi luetellut tuoteversiot kaupassasi oleviin tuotteisiin ja versioihin.

Jos haluat tuoda järjestämään hintoja, luo hinnasto ja valitse Hinnaston tuonti -vaihtoehto.

CSV-näytetiedostoja

Voit ladata ja tarkastella CSV-tiedostoja, joita voit käyttää mallina omien tuontitiedostojesi luomiseen:

Jos käytät näytetiedostoa omien hintojesi luomiseen, varmista, että poistat tiedostosta kaiken näytteeseen liittyvän tiedon.

CSV-tiedostojen muoto

CSV-tiedostossasi on oltava seuraavat tiedot:

 • Ensimmäisellä rivillä on oltava niiden sarakkeiden nimet (sarakkeiden otsikot), jotka olet valinnut järjestelmään tuotavaksi.
 • Jokaisella lisärivillä on oltava tietyn tuoteversion hinnoittelutiedot. Jokaisen tuotevariantin on oltava Shopifyssä ja tuoteversiolla on oltava joko viivakoodi tai SKU-koodi.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu sarakkeet, joita voit käyttää CSV-tiedostossasi:

Tuo hinnaston CSV-tiedoston sarakkeiden otsikot
Sarake Pakollinen Kuvaus
sku Tämä sarake vaaditaan tuoteversioille, joilla ei ole viivakoodia. Jos kaikki tuoteversiollasi on viivakoodi, sinun ei tarvitse sisällyttää tätä saraketta CSV-tiedostoosi. Tuoteversioon liittyvä SKU-koodi (Stock Keeping Unit). Tämän SKU-arvon on vastattava Shopifyn tuoteversioiden SKU-koodia. Tarkan varaston seurannan ja raportoinnin vuoksi lisäämiesi SKU-koodien on oltava ainutkertaisia.
barcode Tämä sarake vaaditaan tuoteversioille, joilla ei ole viivakoodia. Jos kaikki tuoteversiollasi on viivakoodi, sinun ei tarvitse sisällyttää tätä saraketta CSV-tiedostoosi. Tuoteversioon liitetty viivakoodi. Arvon on vastattava Shopifyssä olevan tuoteversion viivakoodia. Jos CSV-tiedostossasi on sekä tuoteversioiden SKU- että viivakoodeja, järjestelemä käyttää viivakoodia tuoteversion yhteensovittamiseen varastoasi vasten.
wholesale_price Pakollinen

Hinnastossasi olevan tuoteversion tukkuhinta

Tämä arvo hyväksyy numeron, jossa on enintään kaksi desimaalia. Voit käyttää dollareita ja senttejä erottavana desimaalierottimena joko pistettä tai pilkkua riippuen kauppasi käyttämästä valuutasta. Jos haluat erottaa numerot kolmen ryhmissä, käytä pistettä, pilkkua tai välilyöntiä erottamaan tuhansia. Seuraavat ovat esimerkkejä hyväksyttävistä arvoista: 1 000 000, 1 000 000 ja 1,000, 000.

Jos valuutassa käytetään pistettä kymmennyssijan osoittamiseen, käytä pistettä. Seuraavat ovat esimerkkejä hyväksyttävistä arvoista: 55, 55.1 ja 56.20.-

Jos valuutassa käytetään pilkkuja kymmennyssijan erottamiseen, käytä pilkkua. Seuraavat ovat esimerkkejä hyväksyttävistä arvoista: 75, 57,2 ja 75,20.

Seuraavat ovat esimerkkejä hyväksyttävistä numeerisista ilmaisutavoista luvulle kolmetuhatta sataneljäkymmentäyksi dollaria ja viisikymmentäyhdeksän senttiä: 3,141.59. 3 141.59, 3.141,59.

Jos käytät pilkkua desimaalina tai tuhansina erottimena, anna tukkuhintasi kaksinkertaisissa lainausmerkeissä, jotta järjestämä pystyy tuomaan ne oikein (esimerkiksi "1,000,000" ja "1 000 000,52").

Älä muotoile numeroarvoa dollarin ($) tai sentin (¢) merkillä.

minimum_units Tämä sarake on valinnainen Tilauskohtaisten yksiköiden vähimmäismäärä Numeron on oltava kokonaisluku.
maximum_units Tämä sarake on valinnainen Tilauskohtaisten yksiköiden vähimmäismäärä. Numeron on oltava kokonaisluku, joka on suurempi kuin yksiköille minimum_units annettu määrä.
increments Tämä sarake on valinnainen Kerroin, jota tukkuasiakas voi soveltaa tuoteversiotilaukseensa. Jos summa esimerkiksi on 12, asiakas voi ostaa 12, 24 tai 36 yksikköä, mutta ei 4:ää tai 15:ttä. Arvo hyväksyy kokonaisluvun. Jos tätä saraketta ei ole määritetty, oletuskorotus on yksi.

Volyymihinnoittelu version mukaan

Versioperusteisessa volyymihinnoittelussa tilatuille yksiköille tarjotaan yksikkökohtaisia hintoja ostetun määrän mukaan. Voit tuoda hintoja volyymin taukoilla käyttämällä CSV-tiedostoa, joka käyttää seuraavia sarakkeita:

Sarakkeiden otsikot CSV-tiedostolla tuoduille, volyymirajoilla varustetuille tuontihinnoille
Sarake Pakollinen Kuvaus
sku Tämä sarake vaaditaan tuoteversioille, joilla ei ole viivakoodia. Jos kaikilla tuoteversiollasi on viivakoodi, sinun ei tarvitse sisällyttää tätä saraketta CSV-tiedostoosi. Tuoteversioon liittyvä SKU (varastoyksikkö) -koodi. SKU-arvon on vastattava Shopifyn tuoteversion SKU-koodia.
barcode Tämä sarake vaaditaan tuoteversioille, joilla ei ole viivakoodia. Jos kaikki tuoteversiollasi on viivakoodi, sinun ei tarvitse sisällyttää tätä saraketta CSV-tiedostoosi. Tuoteversioon liitetty viivakoodi. Arvon on vastattava Shopifyssä olevan tuoteversion viivakoodia. Jos CSV-tiedostossasi on sekä tuoteversioiden SKU- että viivakoodeja, järjestelemä käyttää viivakoodia tuoteversion yhteensovittamiseen varastoasi vasten.
wholesale_price_1 Pakollinen

Tämä arvo hyväksyy numeron, jossa on enintään kaksi desimaalia. Voit käyttää dollareita ja senttejä erottavana desimaalierottimena joko pistettä tai pilkkua riippuen kauppasi käyttämästä valuutasta. Jos haluat erottaa numerot kolmen ryhmissä, käytä pistettä, pilkkua tai välilyöntiä erottamaan tuhansia. Seuraavat ovat esimerkkejä hyväksyttävistä arvoista: 1 000 000, 1 000 000 ja 1,000, 000.

Jos valuutassa käytetään pistettä kymmennyssijan osoittamiseen, käytä pistettä. Seuraavat ovat esimerkkejä hyväksyttävistä arvoista: 55, 55.1 ja 56.20.-

Jos valuutassa käytetään pilkkuja kymmennyssijan erottamiseen, käytä pilkkua. Seuraavat ovat esimerkkejä hyväksyttävistä arvoista: 75, 57,2 ja 75,20.

Seuraavat ovat esimerkkejä hyväksyttävistä numeerisista ilmaisutavoista luvulle kolmetuhatta sataneljäkymmentäyksi dollaria ja viisikymmentäyhdeksän senttiä: 3,141.59. 3 141.59 3.141,59.

Jos käytät pilkkua desimaalina tai tuhansina erottimena, anna tukkuhintasi kaksinkertaisissa lainausmerkeissä, jotta järjestämä pystyy tuomaan ne oikein (esimerkiksi "1,000,000" ja "1 000 000,52").

Älä muotoile numeroarvoa dollarin ($) tai sentin (¢) merkillä.

from_quantity_1 Tämä sarake on tarpeen, kun wholesale_price_1 on määritetty. Tuoteversion yksiköiden vähimmäismäärä, joka tukkuasiakkaasi on tilattava. Tämän arvon on oltava kokonaisluku.
to_quantity_1 Tämä sarake on tarpeen, kun wholesale_price_1 on määritetty. Suurin yksikkömäärä, jonka asiakas voi ostaa wholesale_price_1 -yksikköhinnalla. Tämän määrän kohdalla volyymien hinnoittelua muutetaan ensimmäisen kerran. Kun asiakkaan ostamien yksiköiden määrä ylittää tämän luvun, asiakas maksaa kaikista ostamistaan yksiköistä alhaisemman hinnan. Tämän määrän on oltava kokonaisluku, joka on vähintään yhtä (1) suurempi kuin kentälle from_quantity_1 annettu arvo.
wholesale_price_2 Tämä sarake on valinnainen Tukkukauppa-asiakkaittesi tuoteversiosta maksama yksikköhinta silloin kun tilauksen määrä on arvon from_quantity_2 ja to_quantity_2 välissä. Tämän hinnan on oltava pienempi kuin wholesale_price_1, ja sen on oltava numero, jossa on enintään kaksi desimaalia. Esimerkiksi: 55, 55,1 ja 55,10.
from_quantity_2 Tämä sarake on tarpeen, kun wholesale_price_2 on määritetty. Yksiköiden vähimmäismäärä, joka asiakkaan on ostettava, jotta hänen maksamansa yksikköhinta olisi wholesale_price_2 . Määrän on oltava numero, joka on vähintään yhtä (1) suurempi kuin kentälle to_quantity_1 annettu arvo .
to_quantity_2 Tämä sarake on tarpeen, kun wholesale_price_2 on määritetty. Suurin yksikkömäärä, jonka asiakas voi ostaa hinnalla, joka on wholesale_price_2 . Määrän on oltava vähintään yhtä (1) suurempi kuin kentälle from_quantity_2 annettu arvo.
wholesale_price_3 Tämä sarake on valinnainen Tukkukauppa-asiakkaittesi tuoteversiosta maksama yksikköhinta silloin kun tilauksen määrä on arvon from_quantity_3 ja to_quantity_3 välissä. Tämän hinnan on oltava pienempi kuin wholesale_price_2, ja sen on oltava numero, jossa on enintään kaksi desimaalia. Esimerkiksi: 55, 55,1 ja 55,10.
from_quantity_3 Tämä sarake on tarpeen, kun wholesale_price_3 on määritetty. Yksiköiden vähimmäismäärä, joka asiakkaan on ostettava, jotta hänen maksamansa yksikköhinta olisi wholesale_price_3 . Määrän on oltava numero, joka on yhtä (1) suurempi kuin to_quantity_2 -kentässä annettu määrä.
to_quantity_3 Tämä sarake on tarpeen, kun wholesale_price_3 on määritetty. Tuoteversiokohtaisten yksiköiden enimmäismäärä, jonka asiakas voi ostaa yhdellä tilauksella. Määrän on oltava vähintään yhtä (1) suurempi kuin kentälle from_quantity_3 annettu arvo.
increments Tämä sarake on valinnainen Kerroin, jota tukkuasiakas voi soveltaa tuoteversiotilaukseensa. Jos summa esimerkiksi on 12, asiakas voi ostaa 12, 24 tai 36 yksikköä, mutta ei 4:ää tai 15:ttä. Arvo hyväksyy kokonaisluvun. Jos tätä saraketta ei ole määritetty, oletuskorotus on 1.

CSV-tiedostolle asetetut rajoitukset ja tiedoston tarkempi kuvaus

Seuraavassa on lueteltu CSV-tiedostoon liittyvät tiedot, jotka sinun tulee antaa:

 • CSV-tiedoston ensimmäisellä rivillä tulee olla tiedoston sarakkeiden otsikot. Kaikilla muilla CSV-tiedoston riveillä on oltava yksittäisen tuoteversion hinnoittelutiedot.

 • Sarakkeiden järjestyksellä on tärkeä merkitys, ja sarakkeiden tulee olla samassa järjestyksessä jokaisella rivillä. Valinnaisten sarakkeiden osalta on määriteltävä kaikki edeltävät sarakkeet niitä (mukaan lukien muut valinnaiset sarakkeet). Jos esimerkiksi haluat määritellä maximum_units-sarakkeen, sinun on myös minimum_units-sarake CSV-tiedostossasi.

 • Järjestelmään tuotu tieto vertaa viivakoodin tai SKU-koodin avulla (ellei viivakoodia ole) CSV-tiedostosi rivejä kauppasi tuoteversioihin. Jos tuodulle tiedolle ei löydy vastaavuutta kaupasta, järjestelmä ei tuo kyseisen rivin hinnoittelutietoja. Molemmat sarakkeet voidaan sisällyttää CSV-tiedostoosi, mutta jos kaikilla tuoteversioillasi on viivakoodi, SKU-saraketta ei tarvitse sisällyttää. Samoin jos kaikilla tuoteversiollasi on SKU-koodi, viivakoodisaraketta ei tarvitse sisällyttää tiedostoon. Molemmat sarakkeet on kuitenkin sisällytettävä, jos joillakin tuoteversioillasi on vain viivakoodi ja joillakin vain SKU-koodi.

 • Jos et käytä viivakoodeja CSV-tiedostossasi tuoteversioiden tunnistamiseen, jokaisella kauppasi tuoteversiolla tulee aina olla yksilöllinen SKU-koodi. Ellei näin ole, järjestelmä antaa saman hinnan kaikille tuoteversioille, joilla on sama SKU-koodi. Jos hinnoittelussa on ristiriita, järjestelmä käyttää alinta hintaa.

 • Käytä UTF-8-koodausta, jolloin tiedostoosi ei generoidu ei-toivottuja erikoismerkkejä.

 • Erota sarakkeet pilkuilla ja jokainen rivi rivinvaihdolla (\r\n).

 • Jos viivakoodiin tai SKU-koodiin sisältyy erikoismerkkejä kuten pilkkuja, käytä koodinvaihtomerkkinä kaksinkertaisia lainausmerkkejä, joiden sisään sisällytät viivakoodin tai SKU-koodin. Varmista, että tiedostossasi on käytössä suorat (" ") lainausmerkit, eikä kaarevat, jotka ovat usein käytössä taulukkolaskentaohjelmissa.

Esimerkkejä

 • Seuraavassa esimerkissä hinnaston kaikilla tuoteversioilla on yksilölliset SKU-koodit, eikä niihin ole liitetty vähimmäis- tai enimmäismääriä tai määrien lisäyksiä:
sku,wholesale_price
22311233,12.55
12345311233,8
 • Seuraavassa esimerkissä hinnaston kaikissa tuotevaihtoehdoissa on yksilölliset viivakoodit, minimiyksiköt, maksimitunnukset ja määrän lisäykset:
barcode,wholesale_price,minimum_units,maximum_units,increments
22313555563,12.55,1,10,2
12345311233,8,1,
99999998889,9,,,
80980980980,1000,,,6
 • Seuraavassa esimerkissä tuoteversioilla on SKU-koodit mutta ei viivakoodeja. Kahdella tuoteversiolla on samat SKU-numerot. Tässä esimerkissä samalle SKU-numerolle syötetään kaksi eri hintaa. Alinta arvoa käytetään, kun hinnastossa olevalle tuoteversiolle, jolla on tämä SKU-koodi, on annettava tukkuhinta.
sku,wholesale_price
90210333,12.55
90210333,8

Kun tämä CSV-tiedosto ladataan tukkukanavaan, jokaisella tuoteversiolla, jonka SKU-koodi on 90210333, on 8 dollarin tukkuhinta.

 • Seuraavassa esimerkissä ensimmäisellä tuotteella on määräraja:
sku, wholesale_price1, from_quantity_1, to_quantity_1, increments
80980980980,10,2,50,2
99999998889,25,,1

Aiheeseen liittyvät linkit

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi