Verkkokaupan pudotusvalikoiden määrittäminen

Alasvetovalikoiden avulla voit ryhmitellä tuotteita, kokoelmia tai sivuja yhteen ja näin helpottaa asiakkaiden liikkumista verkkokaupassasi. Jos esimerkiksi kaupassasi on paljon tuotteita, voit lisätä ne kokoelmiin ja järjestää ne päävalikosta avautuviin alasvetovalikoihin. Tämä auttaa asiakasta löytämään etsimänsä tyyppisiä tuotteita.

Voit myös lisätä, poistaa tai muokata valikkokohtia alasvetovalikoissa tai verkkokaupan oletusvalikoissa.

Shopifyn admin-sivun Navigointi-sivulla voit tarkastella ja muuttaa verkkokaupan navigointia.

Valikkokohtien asettaminen sisäkkäin pudotusvalikoiden luomiseksi

Voit rakentaa alasvetovalikkoja luomalla tai siirtämällä valikkokohtia niin, että ne ovat "sisäkkäin" ylätason valikon alaisuudessa. Ylätason valikko näkyy verkkokaupan päävalikossa, ja sen sisään asetetut valikkokohdat näkyvät alasvetovalikossa. Ylätason valikon alaisuudessa voi olla enintään kahdella tasolla olevia sisäkkäisiä alasvetovalikoita:

Kuvassa näkyy Shopifyn admin -sivun Verkkokauppa > Navigointi -osio, jossa näkyy ylätason valikkokohta ja kaksi tasoa sisäkkäisiä valikoita

Kaikki teemat näyttävät sisäkkäiset kohdat päävalikon alasvetovalikkoina, ja joissakin teemoissa sisäkkäiset kohdat näkyvät alasvetovalikkoina muissa kohdissa.

Verkkokaupan päävalikon ja alasvetovalikoiden ulkoasu ja sijainti riippuvat verkkokaupan teemasta. Joissakin teemoissa päävalikosta avattavan alasvetovalikon nimen vieressä näkyy kuvake, joka auttaa asiakkaita tunnistamaan, että kyseessä on alasvetovalikko.

Voit lisätä alasvetovalikon mistä tahansa päävalikon valikkokohdasta.

Pudotusvalikon lisääminen päävalikosta

Toimintovaiheet:

  1. klikkaa päävalikon nimeä.

  2. Määritä jokin valikkokohta alasvetovalikon otsikoksi tai lisää otsikoksi uusi valikkokohta. Jos et halua linkittää otsikkoa mihinkään, kirjoita valikkokohtaa lisätessäsi Linkki-kenttään #.

  3. Lisää uuteen pudotusvalikkoon liitettävät valikkokohdat. klikkaa Lisää valikkokohta, kirjoita valikkokohdan nimi ja syötä tai valitse linkin kohde.

  4. klikkaa ja vedä valikkokohtia sijoittaaksesi ne otsikkokohdan alle:

    Animaatio, jossa näytetään valikkokohdan vetäminen oikealle toisen valikkokohdan alaisuuteen

  5. Klikkaa Tallenna valikko.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi