Boundless

Boundless on valokuviin keskittyvä teema, jossa on minimaalinen käyttöliittymä ja reunasta reunaan -skaalautuvat kuvat. Boundless on varsinkin mobiililaitteille suunniteltu teema, joka sopii kauppoihin, joiden varasto keskisuuri tai suuri.

Esimerkki verkkokaupasta, jossa käytetään Boundless-teemaa

Teemaeditori

Voit muokata teemaa teemaeditorilla. Teemaeditorin muokkaustyökalurivi on jaettu osioihin ja teeman asetuksiin.

Osioiden kautta voit muokata kaupan eri sivujen sisältöä ja asettelua. Teemojen asetusten avulla voit muokata kaupan fontteja ja värejä ja tehdä muutoksia sosiaalisen median linkkeihin ja kassalla maksuun.

Osiot ovat muokattavia sisällön lohkoja, jotka määrittävät verkkokaupassasi olevien sivujen ulkoasun.

 • Koti-osioissa on ominaisuuksia, kuten diaesitys ja rekisteröinti uutiskirjeen vastaanottoa varten, joita voit lisätä, järjestää uudelleen tai poistaa. Kotisivullasi voi olla enintään 25 osiota.

 • Jokaisella sivutyypillä on omat osionsa. Esimerkiksi tuotesivu-osiossa määritetään kunkin verkkokaupan tuotesivun asettelu.

 • Sivun osiot ovat aina tietyissä paikoissa verkkokaupassa. Voit muokata niitä, mutta et voi järjestää niitä uudelleen tai poistaa niitä.

 • Jokainen teema sisältää kiinteät osiot, kuten otsikko ja alatunniste, jotka näkyvät verkkokaupan jokaisella sivulla.

Voit oppia Boundless-teeman ainutlaatuisesta osioista ja siitä, miten voit mukauttaa niitä yrityksesi tarpeisiin.

Boundless sisältää seuraavat staattiset osat:

 • Ylätunniste
 • Sivupalkkivalikko
 • Ilmoituspalkki
 • Diaesitys
 • Toimintopalkki
 • Alatunniste
 • Tuote
 • Kokoelma
 • Kokoelmaluettelosivu
 • Artikkeli

Dynaamiset osat

Voit muokata kotisivusi ulkoasua lisäämällä, järjestämällä uudelleen ja poistamalla dynaamisia osia. Jokaisessa teemassa on ainutlaatuinen valikoima valittavissa olevia dynaamisia osia.

Boundless sisältää seuraavat muuttuvat osat:

 • Blogiviestit
 • Kokoelmaluettelo
 • Esittelyssä oleva kokoelma
 • Kuva tekstillä
 • Esittelyssä oleva tuote
 • Uutiskirje
 • Kartta
 • Rich text
 • Video
 • Mukautettu HTML

Ylätunniste

Teeman ylätunniste on osa, joka näkyy kaupan jokaisen sivun yläosassa.

Ylätunniste-osa sisältää seuraavat asetukset:

 • Logo - Lisää ylätunnisteeseen logokuva.
 • Etusivun logo - Lisää vain etusivulla näkyvä logo. Kotisivun logo näytetään diaesityksen päällä, joten valitse logosta versio, joka on helppo nähdä kuvan päällä.
 • Yksilöllisen logon leveys (pikseleinä) - Määritä logon koko.

Mukauta ylätunnistetta

 1. Klikkaa kohdan Boundless vieressä Mukauta.

 2. Klikkaa Otsikko.

 3. Mukauta ylätunnistetta asetusten avulla.

 4. Klikkaa Tallenna.

Sivupalkkivalikko

Sivupalkkivalikko on ikään kuin kaupan sisällysluettelo. Riippumatta siitä, missä asiakas on, valikkopainiketta painamalla näkyviin tulee kaupan päävalikko ja alatunnistevalikko:

Sivupalkkivalikossa on näkyvissä kaksi valikkoa: Ensisijainen valikko näkyy ylhäällä suuremmalla fontilla ja Lisävalikko näkyy Ensisijaisen valikon alapuolella pienemmällä fontilla.

Voit mukauttaa sivupalkkivalikkoa seuraavasti:

 1. Klikkaa Osat.

 2. Valitse Sivupalkkivalikko.

 3. Valitse Ensisijainen valikko -luettelosta valikko, jonka haluat näkyvän ensisijaisena valikkona. Yleensä tämä on kaupan päävalikko.

 4. Valitse Lisävalikko-luettelosta valikko, jonka haluat näkyvän ensisijaisen valikon alapuolella. Yleensä tämä on kaupan alatunnisteen valikko.

 5. Klikkaa Tallenna.

Diaesitys

Voit luoda kotisivulle diaesityksen, joka sisältää enintään viisi vaihtuvaa kuvaa.

Dioissa kannattaa käyttää korkearesoluutioisia kuvia. Käytä kuvia, joiden koko on 3840 x 2160 pikseliä tai suurempi, mutta jotka eivät ylitä Shopifyn lähetysrajoja.

Koska diaesityksen koko ja muoto riippuvat asiakkaan laitteen koosta ja muodosta, diaesityksen kuvat rajautuvat joillakin näytöillä. Yritä käyttää kuvia, joiden keskipiste on keskellä, jotta jokaisen kuvan tärkeä osa on aina näkyvissä.

Lisätietoja diaesityksen kuvien parhaista käytännöistä on kohdassa Kuvien lähettäminen.

Diaesitys-osa sisältää seuraavat asetukset:

 • Dian korkeus - Määritä diaesityksen korkeus. Valitse Mukauta ensimmäiseen kuvadian korkeuteen, jos haluat, että diaesityksen korkeus sovitetaan ensimmäisen kuvan korkeuteen.
 • Vaihda dia automaattisesti - Määritä diaesitykselle automaattinen toisto.
 • Dian vaihtoväli - Valitse, kuinka usein diat vaihtuvat.
 • Teksti ja kuvakkeet - Valitse diaesityksen päällä näkyvän tekstin ja kuvakkeiden väri.
 • Peittokuva - Lisää kuvadian päälle värikerros. Peittokuva voi helpottaa diaesityksen tekstin lukemista.
 • Läpikuultavuus - Määritä peittokuvan peittävyys.
 • Kuva - Lisää diaesitykseen kuvadia.
 • Kuvan sijainti - Valitse kuvan tärkein alue, johon diaesityksessä keskitytään.
 • Otsikko - Lisää diaan otsikko.
 • Tekstipainike - Lisää diaan tekstillä merkitty painike.
 • Painikelinkki - Linkitä painike verkkokaupan toiseen osaan.

Lisää etusivulle diaesitys

 1. Klikkaa kohdan Boundless vieressä Mukauta.

 2. Klikkaa Diaesitys.

 3. Mukauta diaesitystä asetusten avulla.

 4. Klikkaa Tallenna.

Toimintopalkki

Oletusarvoisesti toimintopalkki näyttää kaupan päävalikon. Voit mukauttaa toimintopalkkia näyttämään erilaisia kohteita sen mukaan, mitä sivua asiakas tarkastelee. Kotisivulla toimintopalkkia käytetään useimmiten tuotekokoelmien näyttämiseen. Kokoelman sisällä toimintopalkki voi näyttää muita alaryhmiä tai muita vastaavia kokoelmia.

Jos esimerkiksi myyt kaupassa vaatteita, toimintopalkissa voi kotisivulla olla näkyvissä vaihtoehdot Miehet, Naiset ja Asusteet. Jos asiakas valitsee Naiset, toimintopalkkiin voi kokoelmasivulla tulla näkyviin vaihtoehdot Topit, Housut ja Jalkineet.

Jos haluat, että toimintopalkki toimii tällä tavalla, lisää päävalikkoon linkkejä kokoelmiin. Lisää alatunnisteen valikkoon linkkejä kaupan muihin osiin (Yhteystiedot- tai Tietoja-sivut).

Voit mukauttaa toimintopalkkia seuraavasti:

 1. Valitse Osat-välilehti.

 2. Klikkaa Toimintopalkki.

 3. Valitse Valikko-luettelosta valikko, jonka haluat näkyvän toimintopalkissa.

 4. Klikkaa Tallenna.

Alatunniste

Boundless-teemassa voit näyttää alatunnisteen sisällössä valikon.

Voit mukauttaa kaupan alatunnistetta seuraavasti:

 1. Valitse Osat-välilehti.

 2. Klikkaa Alatunniste.

 3. Valitse Valikko-luettelosta valikko, jonka haluat näkyvän alatunnisteessa.

 4. Klikkaa Tallenna.

Tuote

Tuote-osassa voit lisätä tai poistaa seuraavat elementit:

 • Tuotemerkki tai myyjä
 • Määrän valitsin
 • Some-jakamiskuvakkeet
 • Dynaaminen kassapainike
 • Tuotesuositukset

Voit myös ohittaa ensimmäisen tuotekuvan, asettaa kuvien tyylin ja valita tuotelomakkeen leveyden.

Voit muokata tuotesivujen asetuksia seuraavasti:

 1. Valitse yläpalkin pudotusvalikosta Tuotesivut.

 2. Klikkaa Osat.

 3. Klikkaa Tuote.

 4. Voit ohittaa ensimmäisen tuotekuvan valitsemalla Ohita ensimmäinen tuotekuva.

  Tämä tarkoittaa, että ensimmäinen tuotekuva näkyy vain kokoelmasivuilla, ei tuotesivuilla. Tämän valinnan avulla voit itse valita tuotekuvan, joka näyttää parhaalta kokoelmasivuilla, ja muut tuotekuvat, jotka näyttävät paremmilta tuotesivuilla olevassa suuremmassa tilassa:

  Esimerkki, jossa näkyy ensimmäisen tuotekuvan sisältävä kokoelmasivu sekä toisen ja kolmannen tuotekuvan sisältävä tuotesivu

 5. Voit määrittää kuvan tyylin valitsemalla Kuvan tyyli -pudotusvalikosta Korkea/neliö tai Leveä.

 6. Voit näyttää tuotemerkin tai myyjän valitsemalla Näytä myyjä. Jotta tuotemerkki tai myyjä voidaan näyttää, sinun on lisättävä tuotteelle myyjä.

 7. Voit näyttää määrän valitsimen valitsemalla Näytä määrän valitsin.

 8. Voit näyttää some-jakamiskuvakkeet valitsemalla Ota tuotteen jakaminen käyttöön.

 9. Voit näyttää dynaamisen kassapainikkeen valitsemalla Näytä dynaaminen kassapainike.

 10. Voit määrittää tuotelomakkeen leveyden valitsemalla Tuotelomakkeen leveys -pudotusvalikosta Pieni tai Suuri.

 11. Klikkaa Tallenna.

Lisää tai poista tuotesuosituksia

Voit näyttää suositeltuja tuotteita tuotesivuilla , jotta asiakkaat voivat helpommin tutustua muihin tuotteisiin, jotka saattavat kiinnostaa heitä.

 1. Valitse yläpalkin pudotusvalikosta Tuotesivut.

 2. Klikkaa Tuotesuosituksia.

 3. Näytä dynaamiset suositukset -valintaruudun avulla voit näyttää tai piilottaa tuotesuosituksia tuotesivuilta.

 4. Valinnainen: Jos haluat muuttaa suositeltujen tuotteiden yläpuolella näkyvää otsikkoa, syötä uusi nimi Otsikko-kenttään.

 5. Valinnainen: Jos haluat näyttää tai piilottaa toimittajat tuotekuvauksissa, käytä Näytä myyjä -valintaruutua.

 6. Klikkaa Tallenna.

Kokoelma

Boundless sisältää useita erilaisia lajittelu- ja suodatus-, ulkonäkö- ja sivunumerointiasetuksia kokoelmasivuja varten.

 1. Avaa kokoelmasivu teeman esikatselussa.

 2. Valitse Osat-välilehti.

 3. Klikkaa Kokoelma.

 4. Määritä seuraavat valinnat Ulkoasu-kohdassa:

- Valitse Kuvan tyyli -luettelosta tuotekuvien kuvasuunnaksi joko Korkea/neliö tai Leveä.

 • Valitse Kuvan koko -luettelosta tuotekuvien koko.

 • Jos haluat lisätä kuvien välistä etäisyyttä, valitse Lisää kuvien väli.

 • Jos haluat näyttää myyjän tai tuotemerkin tuotekuvien alla, valitse Näytä tuotteen myyjä.

 1. Määritä Lajittelu ja suodatus -kohdassa seuraavat asetukset:
 • Jos haluat näyttää lajitteluvaihtoehtojen luettelon, valitse Näytä lajitteluvaihtoehdot.

 • Jos haluat näyttää luettelon, jonka avulla asiakkaat voivat suodattaa tunnisteella, valitse Näytä suodatus tunnisteella.

 1. Valitse Sivunumerointi-kohdan Sivunumeroinnin tyyppi -luettelosta, haluatko näyttää numeroidut sivut vai "Näytä lisää" -painikkeen.

 2. Klikkaa Tallenna.

Esittelyssä oleva kokoelma

Teemaeditorin Esittelyssä oleva kokoelma -osassa voit valita Kuvan tyyli -asetuksen avulla, miten kuvat näytetään kokoelmassa ja tuotesivuilla:

 • Korkea/neliö on paras vaihtoehto, jos tuotekuvat ovat neliönmuotoisia tai pystysuuntaisia
 • Leveä on paras vaihtoehto, jos kuvat ovat suorakulmaisia tai vaakasuuntaisia

Kuvan koko -asetus määrittää, kuinka suuria tuotekuvat ovat kokoelmasivulla. Jos näytät pieniä tuotekuvia, yhdelle riville mahtuu enemmän kuvia.

Rivillä näytettyjen kuvien määrä riippuu myös asiakkaan laitteesta (tietokone tai mobiililaite) ja ikkunan koosta.

 1. Valitse Osat-välilehti.

 2. Klikkaa Esittelyssä oleva kokoelma -osaa.

 3. Valitse kokoelma Kokoelma-luettelosta. Valitusta kokoelmasta näytetään enintään 50 tuotetta.

 4. Valitse Kuvan tyyli -luettelosta, haluatko kuvien tyyliksi Korkea/neliö vai Leveä.

 5. Valitse Kuvan koko -luettelosta kuvan koko.

 6. Voit lisätä tuotekuvien välistä etäisyyttä valitsemalla Lisää kuvien väli.

 7. Voit näyttää tuotteen myyjän tai tuotenimen valitsemalla Näytä tuotteen myyjä.

 8. Klikkaa Tallenna.

Uutiskirje

Voit lisätä kotisivulle uutiskirjeen tilaustoiminnon. Toiminnon avulla voit kerätä sähköpostiosoitteita sähköpostilla toteutettavia markkinointikampanjoita varten. Lisätietoja sähköpostimarkkinoinnista on Shopify-blogissa.

Verkkosivun uutiskirje-osa. Näkyvissä on asiakkaille tarkoitettu kenttä, johon he voivat syöttää sähköpostiosoitteensa, sekä painike, jossa lukee

Voit lisätä kotisivullesi uutiskirjeen tilauksen seuraavasti:

 1. Klikkaa kohdan Boundless vieressä Mukauta.

 2. Klikkaa Osat.

 3. Valitse Lisää osa > Uutiskirje.

 4. Kirjoita Otsikko-kenttään uutiskirjeen tilauksen otsikko. Oletusotsikko on "Tilaa uutiskirje".

 5. Syötä Alaotsikko-kenttään alaotsikko uutiskirjeen tilaamista varten.

 6. Klikkaa Tallenna.

Rich text

Voit syöttää Rich text -osassa mahdollisen kirjoitetun sisällön, jonka haluat näyttää kotisivulla, tai upottaa minkä tahansa Shopify-hallinnassa luodun sivun. Voit esimerkiksi esitellä tulevia tapahtumia upottamalla blogisivusi tai näyttämällä sivun, jolla on jokin seuraavista:

 1. Valitse Osat-välilehti.

 2. Valitse Rich text.

 3. Kirjoita ja muotoile tekstiä.

 4. Jos haluat esitellä kaupan sivua, valitse Lisää sisältö ja valitse sitten Sivu. Valitse pudotusvalikosta sivu, jonka haluat esitellä kotisivuna.

 5. Klikkaa Tallenna.

Video

Voit lisätä kotisivulle YouTube- tai Vimeo-videon. Videot voivat houkutella asiakkaita ja herättää kiinnostusta yritykseesi.

Voit lisätä kotisivulle videon seuraavasti:

 1. Klikkaa kohdan Boundless vieressä Mukauta.

 2. Klikkaa Osat.

 3. Valitse Lisää osa > Video.

 4. Syötä videon otsikko Otsikko-kenttään.

 5. Syötä videon jakamislinkki Videon linkki -kenttään.

  YouTuben jakamislinkki näyttää tältä: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Lisätietoja YouTube-videon jakamislinkin kopioimisesta on tässä YouTube-ohjeartikkelissa.

  Vimeo-jakamislinkki näyttää tältä: https://vimeo.com/281332510. Lisätietoja Vimeo-videon jakamislinkin kopioimisesta on tässä Vimeo-ohjekeskuksen artikkelissa.

 6. Klikkaa Tallenna.

Mukautettu HTML

Mukautettu HTML -osiossa voit luoda HTML-koodin mukautetun sisällön liittämiseksi kotisivullesi. HTML-koodilla voit esimerkiksi muotoilla tekstilohkoja, luoda taulukoita tai upottaa sisältöä kolmannen osapuolen verkkosivustosta.

Lisää mukautettu HTML-koodi kotisivullesi seuraavasti:

 1. Klikkaa kohdan Boundless vieressä Mukauta.

 2. Klikkaa Osiot.

 3. Klikkaa Lisää osio.

 4. Valitse Laajennettu ulkoasu -kohdassa Mukautettu HTML > Lisää.

 5. Klikkaa Mukautettu HTML ja kirjoita HTML-koodi, jonka haluat lisätä kotisivullesi.

 6. Klikkaa Tallenna.

Teeman asetukset Teeman asetuksilla voit mukauttaa verkkokaupan värejä ja typografiaa. Voit myös määrittää linkkejä sosiaalisen median tileihin, muokata ostoskorin asetuksia ja lisätä favicon-kuvakkeen.

Boundless sisältää seuraavat teema-asetukset:

 • Värit
 • Typografia
 • Ostoskori
 • Sosiaalinen media
 • Favicon
 • Maksu kassalla

Värit

Voit valita värit verkkokauppasi eri osia varten.

Mukauta väriasetuksiasi

 1. klikkaa Boundless-kohdan vieressä Mukauta.

 2. Klikkaa Teeman asetukset.

 3. Klikkaa Värit.

 4. Klikkaa jokaisen sisältötyypin kohdalla värimallia, niin saat värivalitsimen käyttöön. Äskettäin valittu -kohdassa näet värit, jotka olet äskettäin valinnut teemaan. Tällä hetkellä käytössä -kohta näyttää värit, joita käytät tällä hetkellä teeman muissa osissa.

  Jos haluat asettaa värin läpinäkyväksi, klikkaa Ei mitään.

 5. Klikkaa Tallenna.

Typografia

Voit asettaa verkkokauppasi fontin ja fonttikoon.

Muokkaa typografia-asetuksia

 1. klikkaa Boundless-kohdan vieressä Mukauta.

 2. Klikkaa Teeman asetukset.

 3. Klikkaa Typografia.

 4. Käytä fontinvalitsinta napsauttamalla kunkin tekstityypin kohdalla Muuta.

 5. Selaa fontteja käyttämällä hakukenttää tai napauttamalla Lataa lisää.

  Jos haluat nähdä kaikki käytettävissä olevat fontit, katso Shopifyn fonttikirjastoa.

 6. Klikkaa sen fontin nimeä, jota haluat käyttää.

 7. Jos haluat vaihtaa fontin tyyliä, kuten valita lihavoinnin tai kursivoinnin, klikkaa Normaali. Klikkaa seuraavaksi tyyliä, jota haluat käyttää, ja klikkaa sen jälkeen Valitse-painiketta.

 8. Klikkaa Tallenna.

Ostoskori

Boundless-teeman avulla voit mukauttaa ostoskorisivua valitsemalla ostoskorin tyypin ja ottamalla käyttöön tilauksen huomautukset asiakasta varten.

Boundless-teema tukee kahta ostoskorityyppiä:

 • Sivu uudelleenohjaa asiakkaat ostoskorisivulle, kun tuote lisätään ostoskoriin.

 • Laatikko avaa sivun laitaan laatikon, kun tuotteita lisätään ostoskoriin, ja kehottaa käyttäjää jatkamaan maksu kassalle -sivulle.

Boundless-teemassa voit myös antaa asiakkaille mahdollisuuden lähettää sinulle erityisiä ohjeita tilauksensa mukana.

Voit määrittää ostoskorin asetukset Brooklyn-teemassa seuraavasti:

 1. Klikkaa Teeman asetukset.

 2. Klikkaa Ostoskorisivu.

 3. Valitse ostoskorin tyyppi Ostoskorin tyyppi -luettelosta.

 4. Jos haluat antaa asiakkaille mahdollisuuden lisätä tilaukseen huomautuksia kassalla, valitse Ota tilauksen huomautukset käyttöön.

 5. Klikkaa Tallenna.

Sosiaalinen media

Voit lisätä tuotteisiin ja blogijulkaisuihin sosiaalisen median jakamispainikkeita, ja voit myös lisätä linkkejä sosiaalisen median tileillesi.

Voit muokata sosiaalisen median asetuksia seuraavasti:

 1. Klikkaa kohdan Boundless vieressä Mukauta.

 2. Klikkaa Teeman asetukset.

 3. Klikkaa Sosiaalinen media.

 4. Jos haluat ladata some-jakamiskuvan, klikkaa Some-jakamiskuva ‑kohdassa Valitse kuva tai Tutustu ilmaisiin kuviin.

 5. Jos haluat lisätä linkkejä sosiaalisen median tileille, syötä tiliesi linkit niille tarkoitettuihin kenttiin Tilit-kohdassa. Syötä täydelliset linkit, kuten https://instagram.com/shopify tai https://twitter.com/shopify.

  Linkit sosiaalisen median tileihin näkyvät verkkokaupan alatunnisteessa.

 6. Voit lisätä tuotteisiin ja blogijulkaisuihin sosiaalisen median jakamispainikkeita valitsemalla Jakamisasetukset-kohdassa haluamasi tai kaikki valintaruudut.

  Voit lisätä seuraavat jakamispainikkeet:

- Jaa Facebookissa - Twiittaa Twitterissä - Pinnaa Pinterestissä (ei voi käyttää blogijulkaisujen jakamiseen)

 1. Klikkaa Tallenna.

Favicon

Voit ladata suosikkikuvakkeen eli "favicon-kuvakkeen", joka tukee verkkokauppasi brändin luomista näyttämällä logosi seuraavissa paikoissa:

 • verkkoselaimen välilehti
 • verkkoselaimen historia
 • työpöydällä olevat kuvakkeet
 • verkkokaupan nimen vieressä, kun verkkokauppa on lisätty kirjanmerkkeihin.

Näin voit ladata favicon-kuvakkeen:

 1. Klikkaa Teeman asetukset -välilehteä.

 2. Klikkaa Favicon.

 3. Klikkaa Favicon-kuva-kohdassa Valitse kuva ja tee sitten jokin seuraavista:

- Jos haluat valita kuvan, jonka olet jo lähettänyt Shopify-hallintaan, klikkaa Kirjasto-välilehteä. - Jos haluat valita kuvan paikallisesta tietokoneesta, klikkaa Kirjasto-välilehteä ja klikkaa sitten plus-painiketta.

 1. Klikkaa Tallenna.

Maksu kassalla

Tässä osassa voit mukauttaa kaupan kassatoimintoa. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja kaupan kassasivusta.

Alivalikoiden määrittäminen toimintopalkissa

Jos luot toimintopalkkiin valikon, joka linkittyy kotisivulle, kyseinen valikko näkyy myös kotisivulla. Tämä on mahdollista vain, jos määrität valikoimia kokoelmille, joita ei vielä ole, minkä takia luot paikkamerkkilinkin kotisivulle.

Luo kokoelmat ennen kuin luot kokoelmalinkit toimintopalkkiin. Voit myös lisätä linkin Kaikki tuotteet -sivulle, kunnes olet luonut kokoelman, johon haluat linkin osoittavan.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi