Dawn-teeman mukautukset

Jokainen maksullinen Shopify-tili saa 60 minuuttia suunnitteluaikaa Shopifyn teematuelta. Tämän suunnitteluajan voi käyttää tiettyjen kaupan myyntiä edistävien ominaisuuksien lisäämiseksi teemaan.

Shopify-tuki voi tehdä seuraavia mukautuksia Dawn-teemaan. Tarkista kunkin tuetun mukautuksen kuvaus määrittääksesi, mistä mukautuksista voisi olla apua omalle yrityksellesi.

Toissijaisten tuotekuvien koon pienentäminen

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Tuotesivulla kaikki tuotekuvat näytetään oletusarvoisesti täysikokoisina kuvina, mikä pienentää asiakkaiden tarvetta zoomata kuvia.

Tässä mukautuksessa tuotesivulla näkyvien toissijaisten kuvien kokoa pienennetään niin, että ne näkyvät pikkukuvina tietokoneella. Pienemmät toissijaiset kuvat näkyvät sivulla korkeammalla, mikä vähentää asiakkaiden tarvetta vierittää sivua useampien kuvien näkemiseksi.

Tämä mukautus toimii hyvin tuotteille, joilla on useita tuotekuvia, tai silloin, kun tuotekuvia ei tarvitse näyttää suuressa koossa.

Ostoskorikuvakkeena toimivan ostoskassin kahvan näyttäminen aina pystyasennossa

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Ostoskorikuvakkeena toimivassa ostoskassissa toinen kahva nousee pystyasentoon, kun tuote lisätään ostoskoriin.

Tässä mukautuksessa toissijainen ostoskorikuvake eli ostoskassi, jossa toinen kahva on pystyasennossa, näkyy koko ajan. Näin ostoskorikuvake on aina samannäköinen ennen ja jälkeen tuotteen lisäämisen ostoskoriin.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joilla on tietyt suunnitteluvaatimukset.

Shopify-tuki voi mukauttaa ostoskorikuvakkeena toimivaa ostoskassia niin, että sen toinen, pystyasennossa oleva kahva näkyy aina.

Versioiden varastomäärän näyttäminen tuotesivulla

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Varastotasoja ei oletusarvoisesti näytetä tuotesivuilla.

Tässä mukautuksessa valittuna olevan version saatavilla oleva varastomäärä näytetään tuotesivulla ja varastomäärä päivittyy, kun uusi versio valitaan.

Tuotevarastomäärän näyttäminen tuotesivulla voi auttaa asiakkaita tekemään tietoisia ostopäätöksiä, kun tuotetta on saatavilla rajallinen määrä. Samalla se voi innostaa ostamaan ja nopeuttaa ostopäätöksen tekemistä.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joilla on rajallinen varasto tai joissa ostajat ostavat yleensä suuria tuotemääriä kerrallaan.

Versioiden varastomäärän näyttämistä tulisi välttää kaupoissa, joiden varastomääriä ei seurata Shopifyssa ja jotka myyvät digitaalisia tuotteita tai tuotteita, joiden varastomääränä on nolla.

Loppuunmyyty- ja Alennus-tunnusten sijoittelun muuttaminen

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Kun tuote on loppuunmyyty tai alennuksessa, tuotekortin vasempaan alakulmaan ilmestyy oletusarvoisesti tästä kertova tunnus.

Tässä mukautuksessa teemaeditoriin lisätään asetus, jonka avulla kyseisten tunnusten sijoittelua voi muuttaa tuotekorteissa. Tunnukset voidaan siirtää yhteen tuotekuvan neljästä kulmasta.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joissa nykyinen tunnuksen sijoittelu menee tärkeiden visuaalisten tuotetietojen päälle.

Pikakassan poistaminen

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Oletusarvoisesti yhteensopivat pikakassapainikkeet näkyvät asiakkaille ostoskorisivulla tai kassan ensimmäisessä vaiheessa, kun nopeutetut kassalla maksun vaihtoehdot ovat käytössä.

Tässä mukautuksessa pikamaksupainikkeet poistetaan kokonaan molemmilta sivuilta.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joilla on erityisiä ostoskorista maksamiseen siirtymisen työnkulkuja. Tällaisia työnkuluja ovat esimerkiksi ne, joissa asiakkaiden edellytetään valitsevan maksutapansa maksuvaiheen kolmannessa vaiheessa.

Sujuvan maksutapahtuman varmistamiseksi tämän mukautuksen käyttöä tulisi välttää kaupoissa, joissa prosentuaalisesti suuri määrä asiakkaita käyttää nopeutettuja kassalla maksun tapoja.

Kuvabanneritekstin muuttaminen

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Oletusarvoisesti kuvabanneriosan teksti näkyy keskellä, ja tekstin alla oleva laatikko on täysin läpinäkymätön.

Tässä mukautuksessa teemaeditoriin lisätään asetuksia, joilla voi hallita tekstin sijoittelua ja laatikon läpikuultavuutta.

Tämä muokkaus toimii hyvin, jos kaupassa käytetään kuvabannereita, mutta niiden teksti tai laatikko peittää tärkeän osan kuvasta.

Kielen- ja valuutanvalitsimien lisääminen ylätunnisteeseen

Suunnitteluaika: 30 minuuttia

Kauppapaikan kielen- ja valuutanvalitsimet näkyvät oletusarvoisesti vain alatunnisteosiossa.

Tässä mukautuksessa kielen- ja valuutanvalitsimet lisätään myös ylätunnisteosioon.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joilla on asiakkaita ympäri maailman ja jotka haluavat korostaa asiakkaiden mahdollisuutta vaihtaa kauppapaikan kieltä ja valuuttaa.

Mukautusta tulisi välttää kaupoissa, joissa useimmat asiakkaat käyttävät samaa kieltä ja valuuttaa, jotta ylätunnisteosio ei tarpeettomasti näytä liian täydeltä.

Täysleveän tuotekuvauksen lisääminen

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Tuotekuvaus näkyy oletusarvoisesti tuotekuvan oikeanpuoleisessa sarakkeessa tuotesivulla.

Tässä mukautuksessa tuotesivun tuotetietojen osioon lisätään täysleveän tuotekuvauksen lohkoasetus. Tämän lohkon voi lisätä, poistaa ja järjestää uudelleen muiden lohkojen tapaan. Alkuperäinen kuvauslohko, joka näkyy kuvauksen oikeanpuoleisessa sarakkeessa, on edelleen käytettävissä, ja kumpaa tahansa lohkoa voi käyttää tuotemallien rakentamiseen.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joissa tuotekuvaukset ovat pitkiä tai jotka hyötyisivät asettelusta, jossa tuotekuvauksen leveys on koko sivun levyinen.

Mukautuksen käyttöä tulisi välttää kaupoissa, joissa tuotekuvaus halutaan sijoittaa lähelle sivun yläosaa muiden tuotetietojen kanssa.

Vaihtoehtoinen paikallaan pysyvä ylätunniste

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Dawn-teeman paikallaan pysyvän ylätunnisteen asetus on oletusarvoisesti osittain paikallaan pysyvä ylätunniste. Se on pysyvä ylätunniste, joka kuitenkin näkyy vain, kun asiakas vierittää näkymää ylöspäin.

Tässä mukautuksessa lisätään asetus, jossa paikallaan pysyvä ylätunniste näkyy koko ajan. Paikallaan pysyvän ylätunnisteen molemmissa versioissa ilmoituspalkki poistetaan pystysuuntaisen tilan säästämiseksi. Tilan säästäminen on tärkeää pienillä näytöillä.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joissa ylätunnisteen sisällön halutaan olevan koko ajan näkyvissä, tai sivuilla, joilla on paljon sisältöä ja joissa sivun yläosaan palaaminen edellyttää käyttäjältä runsaasti vierittämistä.

Mukautusta tulisi välttää kaupoissa, joiden koko sivusisältö on koko ajan näkyvissä.

Saatavilla olevien versiovaihtoehtojen näyttäminen kokoelmasivuilla

Suunnitteluaika: 15 minuuttia

Tässä mukautuksessa saatavilla olevat versiovaihtoehdot näytetään kokoelmasivuilla tekstinä muiden tuotetietojen alla. Näin asiakkaat näkevät pikakatsauksen vaihtoehdoista ennen tuotetietojen klikkaamista.

Tämä mukautus toimii hyvin kaupoissa, joissa samasta tuotteesta on useita versioita.

Mukautusta tulisi välttää kaupoissa, joilla on pieni tuoteluettelo, tai kaupoissa, joissa useimmilla tuotteilla on vain yksi versio tai pieni määrä versioita.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi