Tilausten vieminen CSV-tiedostoon

Voit viedä tilauksesi CSV-laskentataulukkoon Shopify-ylläpitäjän Tilaukset-sivulta, jolloin saat kattavan yhteenvedon kaikista tilaustiedoistasi.

Vie tilauksia

Voit viedä tilauksia tapahtumahistorian mukaan tai viedä pelkästään tilausten tapahtumahistorian. CSV-tiedostoon sisältyvät tapahtumahistoriat sisältävät vain veloitettujen maksujen tiedot. Viedyt tapahtumahistoriat eivät sisällä valtuutustietoja.

Vaiheet:

 1. Lajittele ja suodata tilaukset.

 2. klikkaa Tilaukset-sivulta Vie.

 3. Toimi Vie tilaukset -ikkunassa seuraavasti:

  1. Valitse vietävät tilaukset. Jos haluat esimerkiksi viedä tilaukset päivämäärän mukaan, klikkaa Vie tilaukset päivämäärän mukaan ja määritä vietävien tilausten ajanjakson alkamis- ja päättymispäivät.
  2. Valitse tiedostomuoto Vie nimellä -kohdasta.
 4. Jos haluat ladata kaikki tilaustesi tiedot, klikkaa Vie tilaukset. Jos haluat ladata vain tapahtumatiedot, klikkaa Vie tapahtumahistoriat.

  Tilausten viennin aikana tapahtuu yksi seuraavista:

- Kun viet tilauksia enintään yhden sivun verran (enintään 50 tilausta), selaimesi lataa CSV-tiedoston.
- Kun viet tilauksia useiden sivujen verran (vähintään 51 tilausta), CSV-tiedosto lähetetään sähköpostitse sinulle ja Shopify-kaupan omistajalle.
- Jos vienti epäonnistuu, saat tiedon tästä sähköpostitse.

Tilausten CSV-vientitiedoston rakenne

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilauksia vietäessä luotavan CSV-tiedoston muoto.

CSV-tiedostossa useita rivikohtia sisältävien tilausten ylimääräiset rivikohdat näkyvät erillisillä riveillä. Monet kentät jäävät tyhjiksi, mikä osoittaa, että samassa tilauksessa on ostettu useita tuotteita.

Tilauksen viennin CSV-tiedostossa käytettävien ylätunnisteiden kuvaukset
Ylätunniste Määritelmä
Name Tilausnumero sellaisena kuin se näkyy kaupan hallinnassa.
Phone Asiakkaan puhelinnumero.
Email Asiakkaan sähköpostiosoite.
Financial Status Onko tilaus maksettu tai hyväksytty tai onko maksu palautettu jne.
Paid at Tilausta koskevan maksun veloituspäivämäärä.
Fulfillment Status Onko tilaus jaeltu vai vielä jakelematta.
Fulfilled at Tilauksen jakelun valmistumispäivämäärä.
Accepts Marketing Onko asiakas suostunut vastaanottamaan kauppasi markkinointia.
Currency Valuutta, jonka tilaus maksettiin.
Subtotal Tilauksen välisumma ennen toimituskuluja ja veroja.
Shipping Tilauksen toimituksen kokonaiskustannukset.
Taxes Tilauksesta veloitettavien verojen määrä.
Total Tilauksen kokonaiskustannukset.
Discount Code Tilaukseen käytetty alennuskoodi.
Discount Amount Tilaukseen käytetyn alennuksen summa.
Shipping Method Tilauksen lähetyksessä käytettävä toimitustapa.
Created at Ajankohta, jolloin asiakas teki tilauksen.
Lineitem quantity Rivikohdan määrä (tuote/versio tuotevalikosta).
Lineitem name Rivikohdan nimi.
Lineitem price Rivikohdan hinta.
Lineitem compare at price Rivikohdan vertailuhinta.
Lineitem SKU Rivikohdan SKU-koodi.
Lineitem requires shipping Edellyttääkö tilauksen rivikohta toimitusta.
Lineitem taxable Onko rivikohta verotettava.
Lineitem fulfillment status Onko rivikohta jaeltu.
Billing Name Etu- ja sukunimi asiakkaan laskutusosoitteesta, jos syötetty. Muussa tapauksessa etu- ja sukunimi asiakkaan tililtä.
Billing Street Laskutusosoitteeseen syötetyn kadun nimi.
Billing Address1 Laskutusosoitteen koko ensimmäinen rivi -- esimerkiksi 151 O'Connor Street.
Billing Address2 Laskutusosoitteen koko toinen rivi -- esimerkiksi Pohjakerros. Tämä sarake on usein tyhjä.
Billing Company Asiakkaan yrityksen nimi. Tämä sarake on usein tyhjä.
Billing City Asiakkaan laskutusosoitteen paikkakunta.
Billing Zip Asiakkaan laskutusosoitteen postinumero.
Billing Province Asiakkaan laskutusosoitteen osavaltion tai provinssin postinumero.
Billing Province Name Asiakkaan laskutusosoitteen osavaltion tai provinssin nimi.
Billing Country Asiakkaan laskutusosoitteen maa.
Billing Phone Asiakkaan laskutusosoitteen puhelinnumero.
Shipping Name Asiakkaan etu- ja sukunimi.
Shipping Street Toimitusosoitteeseen syötetyn kadun nimi.
Shipping Address1 Toimitusosoitteen koko ensimmäinen rivi -- esimerkiksi 151 O'Connor Street.
Shipping Address2 Toimitusosoitteen koko toinen rivi -- esimerkiksi Pohjakerros. Tämä sarake on usein tyhjä.
Shipping Company Asiakkaan yrityksen nimi. Tämä sarake on usein tyhjä.
Shipping City Asiakkaan toimitusosoitteen paikkakunta.
Shipping Zip Asiakkaan toimitusosoitteen postinumero.
Shipping Province Asiakkaan toimitusosoitteen osavaltion tai provinssin postinumero.
Shipping Province Name Asiakkaan toimitusosavaltion tai provinssin nimi.
Shipping Country Asiakkaan toimitusosoitteen maa.
Shipping Phone Asiakkaan toimitusosoitteen puhelinnumero.
Notes Tilaukseen sisältyvät kommentit.
Note Attributes Kaikki tilaushuomautuksen määritteiden arvot.
Cancelled at Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tilaus peruutettiin.
Payment Method Tilauksen maksutapa.
Payment Reference Tapahtuman kassalle maksun tunnus. Tämä numero ei näy kaupan hallinnassa.
Refunded Amount Tilaukseen sovellettavan maksun palautuksen summa.
Vendor Rivikohdan tuotteen myyjä.
Outstanding Balance Tilauksen maksettava määrä, jos sitä ei ole maksettu kokonaisuudessaan. Tämä sarake näkyy vain, jos kauppaasi on asennettu POS-myyntikanava.
Employee Tilauksen myyneen työntekijän nimi.
Location Tilauksen myyntiin käytetyn POS-laitteen sijainti.
Device ID Tilauksen myyntiin käytetyn POS-laitteen tunnus.
Id Tilaustunnus.
Tags Tilaukseen liittyvät tunnisteet.
Risk Level Tilauksen riskitaso.
Source Tilauksen lähde – esimerkiksi verkko, tilausluonnos, POS.
Lineitem discount Rivikohtaan käytetty alennus.
Tax # Name Rivikohdan veron nimi. Käytettävissä on enintään viisi rivikohdan veroa.
Tax # Value Rivikohdan verona perittävä rahasumma.
Phone Asiakkaan puhelinnumero.

CSV-tapahtumahistoriatiedoston rakenne

Seuraavassa taulukossa kuvataan sen CSV-tiedoston muoto, joka luodaan viedessäsi tilausten tapahtumahistoriaa.

Tapahtumahistorian viennin CSV-tiedostossa käytettävien ylätunnisteiden kuvaukset
Ylätunniste Määritelmä
Order Tapahtuman kassalle maksun tunnus. Maksupalveluiden tarjoaja voi käyttää tätä numeroa, mutta se ei näy yleisesti kaupan hallinnassa.
Name Tapahtumaan liittyvä tilausnumero. Tämä on tilausnumero, joka näkyy Tilaukset-sivullasi.
Kind Tapahtuman tyyppi. Onko kyseessä myynti, maksun palautus vai hyväksyntä.
Gateway Maksupalveluiden tarjoaja, joka käsitteli tapahtuman.
Created At Tapahtuman päivämäärä muodossa V-K-P, kellonaika ja aikavyöhykkeen ero suhteessa UTC/GMT-aikaan.
Status Ilmaisee, onko tapahtuma onnistunut vai epäonnistunut.
Amount Tapahtuman arvo.
Currency Valuutta, johon tapahtuma käsiteltiin.
Card Type Mahdollisesti käytetyn luottokortin brändi.

Käytä tekstieditoria orders CSV-tiedoston muokkaamiseen

Jos sinulla ei ole taulukkolaskentaohjelmaa, voit muokata CSV-tiedostoja tekstieditorilla.

Useimmissa tietokoneissa on tekstieditoreita, joilla voidaan avata CSV-tiedostoja. Voit myös muokata CSV-tiedostoa ja korjata sen virheitä käyttämällä ohjelmaa, kuten Atom tai Sublime Text.

CSV-tiedoston muotoilu tekstieditorissa:

 • Sarakkeiden otsikot on erotettava pilkuilla (esimerkiksi First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Tunnisteluettelo on asetettava lainausmerkkeihin (esimerkiksi "tag1,tag2,tag3").
 • Tietueet on erotettava rivinvaihdoilla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi