Tilausten vieminen CSV-tiedostoon

Voit viedä tilauksesi CSV-laskentataulukkoon Shopify Adminin Tilaukset-sivulta, jolloin saat kattavan yhteenvedon kaikista tilaustiedoistasi.

Vie tilauksia

Voit viedä tilauksia tapahtumahistorian mukaan tai viedä pelkästään tilausten tapahtumahistorian. CSV-tiedostoon sisältyvät tapahtumahistoriat sisältävät vain veloitettujen maksujen tiedot. Viedyt tapahtumahistoriat eivät sisällä valtuutustietoja.

Vaiheet:

  1. Lajittele ja suodata tilaukset.

  2. klikkaa Tilaukset-sivulta Vie.

  3. Toimi Vie tilaukset -ikkunassa seuraavasti:

  4. Jos haluat ladata kaikki tilaustesi tiedot, klikkaa Vie tilaukset. Jos haluat ladata vain tapahtumatiedot, klikkaa Vie tapahtumahistoriat.

Tilausten CSV-vientitiedoston rakenne

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilauksia vietäessä luotavan CSV-tiedoston muoto.

CSV-tiedostossa useita rivikohtia sisältävien tilausten ylimääräiset rivikohdat näkyvät erillisillä riveillä. Monet kentät jäävät tyhjiksi, mikä osoittaa, että samassa tilauksessa on ostettu useita tuotteita.

Tilauksen viennin CSV-tiedostossa käytettävien ylätunnisteiden kuvaukset
Ylätunniste Määritelmä
Name Tilausnumero sellaisena kuin se näkyy kaupan hallinnassa.
Phone Asiakkaan puhelinnumero.
Email Asiakkaan sähköpostiosoite.
Financial Status Onko tilaus maksettu tai hyväksytty tai onko maksu palautettu jne.
Paid at Tilausta koskevan maksun veloituspäivämäärä.
Fulfillment Status Onko tilaus jaeltu vai vielä jakelematta.
Fulfilled at Tilauksen jakelun valmistumispäivämäärä.
Accepts Marketing Onko asiakas suostunut vastaanottamaan kauppasi markkinointia.
Currency Kauppasi perusvaluutta tilauksen aikaan.
Subtotal Tilauksen välisumma ennen toimituskuluja ja veroja.
Shipping Tilauksen toimituksen kokonaiskustannukset.
Taxes Tilauksesta veloitettavien verojen määrä.
Total Tilauksen kokonaiskustannukset.
Discount Code Tilaukseen käytetty alennuskoodi.
Discount Amount Tilaukseen käytetyn alennuksen summa.
Shipping Method Tilauksen lähetyksessä käytettävä toimitustapa.
Created at Ajankohta, jolloin asiakas teki tilauksen.
Lineitem quantity Rivikohdan määrä (tuote/versio tuotevalikosta).
Lineitem name Rivikohdan nimi.
Lineitem price Rivikohdan hinta.
Lineitem compare at price Rivikohdan vertailuhinta.
Lineitem SKU Rivikohdan SKU-koodi.
Lineitem requires shipping Edellyttääkö tilauksen rivikohta toimitusta.
Lineitem taxable Onko rivikohta verotettava.
Lineitem fulfillment status Onko rivikohta jaeltu.
Billing Name Etu- ja sukunimi asiakkaan laskutusosoitteesta, jos syötetty. Muussa tapauksessa etu- ja sukunimi asiakkaan tililtä.
Billing Street Laskutusosoitteeseen syötetyn kadun nimi.
Billing Address1 Laskutusosoitteen koko ensimmäinen rivi -- esimerkiksi 151 O'Connor Street.
Billing Address2 Laskutusosoitteen koko toinen rivi -- esimerkiksi Pohjakerros. Tämä sarake on usein tyhjä.
Billing Company Asiakkaan yrityksen nimi. Tämä sarake on usein tyhjä.
Billing City Asiakkaan laskutusosoitteen paikkakunta.
Billing Zip Asiakkaan laskutusosoitteen postinumero.
Billing Province Asiakkaan laskutusosoitteen osavaltion tai provinssin postinumero.
Billing Province Name Asiakkaan laskutusosoitteen osavaltion tai provinssin nimi.
Billing Country Asiakkaan laskutusosoitteen maa.
Billing Phone Asiakkaan laskutusosoitteen puhelinnumero.
Shipping Name Asiakkaan etu- ja sukunimi.
Shipping Street Toimitusosoitteeseen syötetyn kadun nimi.
Shipping Address1 Toimitusosoitteen koko ensimmäinen rivi -- esimerkiksi 151 O'Connor Street.
Shipping Address2 Toimitusosoitteen koko toinen rivi -- esimerkiksi Pohjakerros. Tämä sarake on usein tyhjä.
Shipping Company Asiakkaan yrityksen nimi. Tämä sarake on usein tyhjä.
Shipping City Asiakkaan toimitusosoitteen paikkakunta.
Shipping Zip Asiakkaan toimitusosoitteen postinumero.
Shipping Province Asiakkaan toimitusosoitteen osavaltion tai provinssin postinumero.
Shipping Province Name Asiakkaan toimitusosavaltion tai provinssin nimi.
Shipping Country Asiakkaan toimitusosoitteen maa.
Shipping Phone Asiakkaan toimitusosoitteen puhelinnumero.
Notes Tilaukseen sisältyvät kommentit.
Note Attributes Kaikki tilaushuomautuksen määritteiden arvot.
Cancelled at Päivämäärä ja kellonaika, jolloin tilaus peruutettiin.
Payment Method Miten tilaus maksettiin. Tilauksessa voi olla useampi kuin yksi maksutapa. Jos merkintöjä on useita, ne erotetaan välilyönnillä, +-merkillä ja toisella välilyönnillä.
Payment Reference Tapahtuman kassatunnus. Tämä numero ei näy kaupan hallinnassa.
Payment ID Osa maksupalveluiden tarjoajista luo asiakkaalle yksilöllisen tunnuksen, kun asiakas maksaa kassalla. Maksutunnus näkyy tilauksen aikajanalla. Tämän tunnuksen avulla voit yhdistää Shopifyn ja maksupalveluiden tarjoajan väliset tilaustiedot. Tilauksella voi olla useampi kuin yksi maksutunnus. Jos merkintöjä on useita, ne erotetaan välilyönnillä, +-merkillä ja toisella välilyönnillä.
Refunded Amount Tilaukseen sovellettavan maksun palautuksen summa.
Vendor Rivikohdan tuotteen myyjä.
Outstanding Balance Tilauksen maksettava määrä, jos sitä ei ole maksettu kokonaisuudessaan. Tämä sarake näkyy vain, jos kauppaasi on asennettu POS-myyntikanava.
Employee Tilauksen myyneen työntekijän nimi.
Location Tilauksen myyntiin käytetyn POS-laitteen sijainti.
Device ID Tilauksen myyntiin käytetyn POS-laitteen tunnus.
Id Tilaustunnus.
Tags Tilaukseen liittyvät tunnisteet.
Risk Level Tilauksen riskitaso.
Source Tilauksen lähde – esimerkiksi verkko, tilausluonnos, POS.
Lineitem discount Rivikohtaan käytetty alennus.
Tax # Name Rivikohdan veron nimi. Käytettävissä on enintään viisi rivikohdan veroa.
Tax # Value Rivikohdan verona perittävä rahasumma.
Phone Asiakkaan puhelinnumero.

CSV-tapahtumahistoriatiedoston rakenne

Seuraavassa taulukossa kuvataan sen CSV-tiedoston muoto, joka luodaan viedessäsi tilausten tapahtumahistoriaa.

Tapahtumahistorian viennin CSV-tiedostossa käytettävien ylätunnisteiden kuvaukset
Ylätunniste Määritelmä
Order Tapahtuman kassatunnus. Maksupalveluiden tarjoaja voi käyttää tätä numeroa, mutta se ei näy yleisesti kaupan hallinnassa.
Name Tapahtumaan liittyvä tilausnumero. Tämä on tilausnumero, joka näkyy Tilaukset-sivullasi.
Kind Tapahtuman tyyppi. Onko kyseessä myynti, maksun palautus vai hyväksyntä.
Gateway Maksupalveluiden tarjoaja, joka käsitteli tapahtuman.
Created At Tapahtuman päivämäärä muodossa V-K-P, kellonaika ja aikavyöhykkeen ero suhteessa UTC/GMT-aikaan.
Status Ilmaisee, onko tapahtuma onnistunut vai epäonnistunut.
Amount Tapahtuman arvo.
Currency Valuutta, johon tapahtuma käsiteltiin.
Card Type Mahdollisesti käytetyn luottokortin brändi.

CSV-tiedoston muokkaaminen tekstieditorilla

Jos sinulla ei ole taulukkolaskenta­ohjelmaa CSV-tiedoston muokkaamiseen, voit käyttää tekstieditoria.

Useimmissa tietokoneissa on tekstieditoreita, jotka avaavat myös CSV-tiedostoja. Voit myös muokata ja korjata CSV-tiedoston virheitä esimerkiksi Atom- tai Sublime Text -ohjelmilla.

Ota huomioon nämä, kun muotoilet CSV-tiedoston tekstieditorissa:

  • Sarakkeiden otsikot on erotettava pilkuilla (esimerkiksi First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
  • Tunnisteluettelo on asetettava lainausmerkkeihin (esimerkiksi "tag1,tag2,tag3").
  • Kirjainkoolla ei ole tunnisteissa väliä.
  • Tietueet on erotettava rivinvaihdoilla.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi