Tilausten jakelu Fraud Protectin ollessa käytössä

Kun jakelet tilauksia, voit tunnistaa suojatut tilaukset kolmella tavalla. Voit hakea suojatut huolittavat tilaukset Aloitus-sivulta, suodattaa Tilaukset -sivun tilaukset petossuojauksen tilan mukaan tai näyttää petossuojauksen tilan millä tahansa yksittäisellä tilaussivulla.

Suojattujen tilausten hakeminen etusivulta

Kun Fraud Protect on käytössä, uudet tehtävät näkyvät Aloitus-sivullasi:

Fraud Protect, etusivun tehtävät

Napauttamalla Suojatut huolittavat tilaukset voit avata Tilaukset-sivustasi suodatetun näkymän, jossa näkyvät vain Fraud Protect -suojatut jakelemattomat tilaukset.

Napauttamalla Tarkastettavat tilaukset voit avata Tilaukset-sivustasi suodatetun näkymän, jossa näkyvät kaikki suojaamattomat jakelemattomat tilaukset. Näihin sisältyvät tilaukset, joita ei ole suojattu suuren petosriskin vuoksi, tilaukset, jotka on tehty ennen Fraud Protect -suojauksen aktivointia, ja tilaukset, jotka eivät ole oikeutettuja Fraud Protect -suojaukseen.

Tilausten suodattaminen suojauksen tilan mukaan

Voit hakea jakelemattomat, suojatut tilaukset Tilaukset-sivulta seuraavasti:

 1. klikkaa Shopify administa Tilaukset.
 2. Suodata tilaukset petossuojauksen tilan mukaan:

  1. Klikkaa Lisää suodattimia.
  2. Klikkaa Suojelun tila.
  3. Valitse Suojattu ja klikkaa sitten Valmis.
 3. Suodata tilaukset jakelun tilan mukaan:

  1. Klikkaa Lisää suodattimia.
  2. Klikkaa Jakelun tila.
  3. Valitse Ei jaeltuja klikkaa sitten Valmis.

Voit luoda mukautettuja hakuja jakelun tehostamiseksi yhdistämällä mukaan muita suodattimia, kuten Maksun tila -suodattimen.

Esimerkki mukautettujen suodattimien käyttämisestä tilausten jakelun tehostamiseksi

Tässä esimerkissä Jaana on aktivoinut Fraud Protectin sisustuskauppaansa. Hän haluaa jaella nopeasti kaikki suojatut tilaukset ja tarkastaa kaikki suojaamattomat tilaukset. Työnkulun yksinkertaistamiseksi hän luo Tilaukset-sivulla kaksi mukautettua hakua seuraavasti:

 1. Jaana klikkaa Shopify administa Tilaukset.
 2. Hän suodattaa tilauksistaan näkymään vain ne, joiden jakelun tila on ei jaeltu.
 3. Suojauksen tila -suodattimen avulla hän rajaa jakelemattomien tilausten luettelon vain suojattuihin tilauksiin.
 4. Tallentaakseen mukautetun tilan hän napauttaa Tallenna suodattimet ja nimeää suodattimen "Suojatut tilaukset jaeltavaksi" ‑suodattimeksi.
 5. Jane toistaa nämä vaiheet, mutta asettaa suojauksen tilan "Suojaamattomaksi" ja nimeää suodattimen "Suojaamattomat tilaukset tarkistettavaksi".

Jaanalla on nyt kaksi mukautettua hakua, jotka tehostavat tilausten jakelua.

Tilauksen petossuojauksen tilan näyttäminen

Voit näyttää petosuojauksen tilaa millä tahansa yksittäisellä tilaussivulla.

Vaiheet:

 1. klikkaa Shopify administa Tilaukset.
 2. Klikkaa tarkastettavan tilauksen numeroa.
 3. Hae Fraud Protect -kortti.

Tilaus voi olla suojattu , suojaamaton, odottamassa petossuojauksen tilaa tai ei oikeutettu. Tilauksen tilan perusteella sen sivulta löytyy seuraavat indikaattorit:

Suojattu tilaus

Jos tilaus on suojattu, sen Fraud Protect -kortissa lukee "Tämä tilaus on suojattu petoksilta". Tämä tilaus on suojattu, joten voit huoletta jaella sen. Jos tilauksesta peritään vilpillinen takaisinperintä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Shopify korvaa varat tilillesi ja hoitaa takaisinperintää koskevan riitaprosessin puolestasi. Lue lisää siitä, mitä tapahtuu, jos suojatulle tilaukselle tehdään vilpillinen takaisinperintä .

Suojaamaton tilaus

Suojaamattomassa tilauksessa näkyy suojaamattoman tilauksen banneri, ja Fraud Protect -kortissa lukee "Tätä järjestystä ei voida suojata, koska sen riskitaso on liian korkea".

Tarkasta tämä tilaus huolellisesti ja peruuta se tai jakele se omalla vastuullasi. Jos tämän tilauksen yhteydessä tehdään vilpillinen takaisinperintä, kustannuksia ei korvata sinulle automaattisesti. Lisätietoja siitä, mitä tapahtuu, jos vilpillinen takaisinperintä tehdään suojaamattoman tilauksen yhteydessä.

Odottaa petossuojauksen tilaa

Kun asiakas tilaa jotain kaupastasi, saat yleensä heti tietoosi, onko tilaus suojattu vai ei. Joissain harvoissa tapauksissa tilauksen petosriskin määrittämisessä voi mennä muutama minuutti. Jos tilauksen petossuojauksen tila on odotustilassa, siinä on vireillä-banneri ja sen Fraud Protect ‑kortissa lukee "Tämä tilaus odottaa petossuojauksen tilaa".

Tässä vaiheessa tilauksen riskiä ei ole vielä analysoitu. Ennen kuin päätät, suostutko jakelemaan tilausta, sinun tulee odottaa petosanalyysin valmistumista ja sitä, luokitellaanko tilaus "suojatuksi" tai "suojaamattomaksi". Voit kokeilla sivun päivittämistä, jos haluat tarkistaa, onko tila muuttunut.

Tilaukset, jotka eivät ole oikeutettuja suojaukseen

Tilauksessa, joka ei ole oikeutettu Fraud Protect -suojaukseen, ei ole Fraud Protect -korttia. Sen sijaan näet Petosanalyysi-kortin, jossa kerrotaan, että tilaus ei ole oikeutettu Fraud Protect -suojaukseen, ja ilmoitetaan, onko tilauksen riski pieni, kohtalainen vai suuri. Tilaukset, jotka eivät ole oikeutettuja Fraud Protect -suojaukseen – esimerkiksi PayPal-tilaukset tai myyntipisteissä tehdyt tilaukset – voidaan käsitellä samalla tavalla kuin ennen Fraud Protectin määrittämistä.

Koska tämä tilaus ei ole oikeutettu suojaukseen, takaisinperintäsummaa ei korvata sinulle automaattisesti, jos jakelet tilauksen ja sen yhteydessä tehdään vilpillinen takaisinperintä. Lisätietoja takaisinperinnöistä.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopify-palvelussa?

Kokeile sitä ilmaiseksi