Shopify Paymentsin pankkitiliä ja henkilötietoja koskevat vaatimukset Ranskassa

Ennen kuin voit aloittaa Shopify Paymentsin käytön Ranskassa, on tärkeää, että ymmärrät henkilötietoja koskevat vaatimukset. Nämä vaatimukset ovat käytössä säännösten noudattamista ja talousrikosten estämistä varten. Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi henkilötietoja kerätään ja mitkä ovat hyväksyttyjä asiakirjojen tyyppejä, ja saat ohjeita, jotka auttavat varmistamaan, että täytät tarvittavat vaatimukset.

Shopify Payments -palvelun saatavuus Ranskassa

Shopify Payments on kauppiaiden käytettävissä Manner-Ranskassa ja joillakin Ranskan merentakaisilla alueilla. Voit käyttää Shopify Paymentsia, jos kauppasi sijaitsee jollakin seuraavista Ranskan merentakaisilla alueilla:

 • Ranskan Guayana
 • Ranskan Polynesia
 • Guadeloupe
 • Martinique
 • Mayotte
 • Uusi-Kaledonia
 • Réunion
 • Saint Barthélemy
 • Saint-Martin
 • Saint-Pierre ja Miquelon
 • Wallis ja Futuna

Yhteenveto Shopify Payments -palvelun vaatimuksista Ranskassa

Ennen kuin voit aloittaa Shopify Paymentsin käytön Ranskassa, on tärkeää varmistaa, että täytät seuraavat vaatimukset:

 1. Kelpoiset yritystyypit: Tietyntyyppiset yritykset ja palvelut eivät saa käyttää Shopify Payments -palvelua. Voit selvittää yrityksesi kelpoisuuden tutustumalla Ranskassa kiellettyihin yritystyyppeihin, jotka luetellaan Shopify Payments -palvelun käyttöehdoissa.
 2. Pankkitilivaatimukset: Pankkitilisi on täytettävä tietyt vaatimukset, ennen kuin se voidaan liittää Shopify Paymentsiin. Varmista, että tilisi täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Pankkitilin valuutta on EUR.
  • Pankkitili läpäisee SEPA-siirtojen vaatimukset.
  • Pankkitilillä on IBAN-tilinumero, joka alkaa seuraavilla kirjaimilla: AT, BE, CY, DE, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PT, SI, SK tai SM.
  • Pankkitilin tyyppiä ei ole rajoitettu. Voit käyttää sekki-, säästö- tai virtuaalitiliä.
 3. Henkilötietoja koskevat vaatimukset: Noudattaaksemme lainsäädännön vaatimuksia ja estääksemme talousrikoksia sinun täytyy antaa tietoja itsestäsi ja yrityksestäsi. Tarvitsemme esimerkiksi tietoja henkilöstä, joka luo Shopify Payments -tilin, siihen liittyvästä yrityksestä sekä henkilöistä, jotka omistavat yrityksen tai johtavat liiketoimintaa. Varmista, että toimittamasi asiakirjat ovat selkeitä, oikeita ja ajan tasalla, ja ettei niissä ole kirjoitusvirheitä tai muita virheitä.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietojen kerääminen on välttämätöntä Shopify Payments -palvelua käyttävien kauppiaiden tunnistamista ja lainsäädännön vaatimusten noudattamista varten. Tämä auttaa ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja muita talousrikoksia. Säädösten muuttuessa Shopify ja sen yhteistyökumppanit voivat pyytää sinulta lisätietoja vaatimusten noudattamiseksi. Näitä tarkastuksia voidaan suorittaa milloin tahansa Shopify Payments -tilisi käytön aikana.

Pakolliset tiedot

Henkilötiedot, joita Shopifyn täytyy kerätä, vaihtelevat maittain. Seuraavat tiedot ovat yleensä pakollisia Ranskassa:

 • Shopify Payments -tilin luova henkilö.
 • Shopify Payments -tiliin liitetty yritys.
 • henkilöt, jotka viime kädessä omistavat yrityksen tai johtavat liiketoimintaa, mukaan lukien yrityksen omistaja tai vastaava toimitusjohtaja, jolla on laillinen allekirjoituslupa.

Hyväksyttävät asiakirjatyypit

Sinun täytyy toimittaa vahvistusprosessin tueksi tiettyjä asiakirjoja todisteiksi. Ranskalaisia henkilöitä ja yrityksiä koskien hyväksymme seuraavat asiakirjatyypit:

Identiteettiasiakirjat:

 • Passi
 • Ajokortti: etu- ja takapuolen skannaukset ovat pakollisia
 • Kansallinen henkilöllisyystodistus: asiakirja täytyy skannata sekä etu- että takapuolelta
 • Viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus (varuskunta, poliisi, lähetystö, verohallinto)
 • Oleskelulupa: vaaditaan etu- ja takapuolen skannaukset

Osoiteasiakirjat:

 • Ajokortti
 • Matkapuhelinlasku tai sähkölaskun kaltainen kunnallisen palvelun lasku
 • Kansallinen henkilökortti
 • Pankkiasiakirja (tiliote, luottokorttiote tai lainatodistus)
 • Viranomaisen myöntämät asiakirjat, kuten verolasku
 • Vakuutuslasku
 • Asuinpaikkatodistus

Yrityksen/yksikön asiakirjat:

 • Perustamistodistus
 • Yhtiöjärjestys

Asiakirjojen vaatimustenmukaisuudesta huolehtiminen

Kun toimitat asiakirjojasi, muista varmistaa, että ne täyttävät tarvittavat vaatimukset. Varmista näitä ohjeita noudattamalla, että asiakirjasi ovat vaatimusten mukaiset:

 • Tarkkuus ja voimassaolo: Varmista, että asiakirjojen tiedot ovat oikein ja voimassa.
 • Selkeys ja luettavuus: Varmista, että asiakirjasi ovat selkeitä ja riittävän suuria luettaviksi.
 • Täydellisyys: Anna kaikki tarvittavat tiedot ja varmista, että kaikki tiedot näkyvät.
 • Johdonmukaisuus: Varmista, että asiakirjojen tiedot vastaavat tietoja, jotka on annettu tilin käyttöönoton yhteydessä.
 • Ajantasaisuus: Varmista, että asiakirjasi ovat ajan tasalla ja sisältävät viimeisimmät tiedot.
 • Virheettömyys: Varmista, ettei asiakirjoissasi ole kirjoitusvirheitä tai muita virheitä.

Valmiina aloittamaan Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi