Keskusteleminen Kitin kanssa

Kitin avulla voit esittää mainoksia Facebookissa ja Instagramissa, saada raportteja yrityksestäsi ja julkaista sosiaalisen median päivityksiä.

Jos olet ottanut aamukyselyt käyttöön, Kit lähettää sinulle arkiaamuisin viestin ja kysyy, tarvitsetko apua. Muulloin voit aloittaa keskustelun lähettämällä viestin hi kit tai hi.

Keskustelut Kitin kanssa

Kitin dashboardissa voit määrittää, miten usein Kit lähettää sinulle viestejä mainostustilaisuuksista. Siirry kohtaan Adjustments (Säädöt) > Conversations (Keskustelut) ja klikkaa vaihtopainiketta, jolla voit ottaa käyttöön tai pois käytöstä seuraavat keskustelutyypit:

  • Morning check-in (Aamutarkistus): Kit lähettää sinulle viestin joka aamu ja tiedustelee, haluatko Kitin tekevän jotakin.
  • Market new products (Markkinoi uusia tuotteita): Kit tiedustelee sinulta, haluatko markkinoita uusia tuotteita, jotka olet lisännyt kauppaasi.
  • Reinvest ad profits (Investoi mainontasi tuotot): Kit lähettää sinulle viestin ja kehottaa sinua investoimaan mainonnasta saamasi tulot uuteen mainontaan.
  • Retarget potential customers (Uudelleenkohdenna mainonta potentiaalisiin asiakkaisiin): Kit lähettää sinulle viestin, kun se havaitse uuden potentiaalisen asiakkaan napsauttavan jotain mainoksistasi.
  • Report on ad spend (Raportti mainosmenojen käytöstä): Kit lähettää sinulle päivittäisen raportin mainontasi tuloksellisuudesta.
  • Run Instagram ads (Mainosta Instagramissa): Kit lähettää sinulle kehotuksen muuttaa lataamasi kuvat ja videot Instagram-mainoksiksi.

Miten puhua Kitille

Kit aloittaa keskustelut esittämällä sinulle erilaisia vaihtoehtoja. Voit keskustella Kitin kanssa valitsemalla, mistä vaihtoehdosta haluat jatkaa keskustelua.

Vaihtoehtojen valitseminen

Kun Kit pyytää sinulta vastausta, voit vastata numerolla, jolla valitset jonkin vaihtoehdoista.

Aloittaminen alusta

Voit milloin tahansa aloittaa uuden keskustelun Kitin kanssa sanomalla hi kit tai hi. Voit aloittaa uuden keskustelun, vaikka keskustelu olisi kesken. Tämä peruuttaa sen, mitä olit tekemässä Kitin avulla.

Tauon pitäminen

Jos haluat keskeyttää keskustelun tai viestit väliaikaisesti, voit lopettaa keskustelun tai keskeyttää viestien lähettämisen.

Stop

Jos haluat peruuttaa kaikki Kitin viestin, lähetä viesti stop. Tämä lopettaa kaikki Kitin lähettämät viestit, mutta ei poista Kit-sovellusta kaupasta.

Jos haluat aloittaa keskustelun Kitin kanssa uudelleen, lähetä viesti start.

Tauko

Jos haluat ottaa Kitin lähettämät viestit pois käytöstä, lähetä viesti pause. Kun Kit on tauolla, Kit ainoastaan vastaa viesteihin eikä lähetä sinulle viestejä suoraan.

Voit jatkaa viestien vastaanottamista lähettämällä viestin resume.

Oletko valmis aloittamaan myynnin Shopifyssa?

Kokeile ilmaiseksi